Bilgi Güvenliği Politikaları

Üniversite, kurumsal işlevlerini yerine getirmek için birçok bilgiye ve bilgi varlıklarına gereksinim duymaktadır. Bu bilgileri yasal şartlar, paydaş şartları ve iş gerekliliklerine uygun şekilde korunması, içeriğinin doğru ve tam olması ve gerek duyulduğunda ulaşılması Üniversitenin öncelikleri arasındadır.

Sahip olduğumuz bilgilerin gizlilik, bütünlük ve elverişliliğini güvence altına almak için bilginin üzerindeki riskleri değerlendirilir, uygun kontroller belirlenir ve uygulanılır.

Bu amaçla;

  • BGYS kapsamında bilgi ve süreçler tespit edilir. Karşılaşılabilecek riskler değerlendirilir ve önemli riskleri azaltmak için gerekli önlemler alınır,
  • Üniversitemiz, yasa ve sözleşmelerden kaynaklanan gereksinimlere uyum için kişisel ve kurumsal bilgilerinin güvenliğini taahhüt eder.
  • BGYS’ nin devamlılığını sağlamak için gerekli kaynaklar temin edilir ve sistemin sürekli gelişmesi desteklenir,
  • Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya çıkan gereksinimleri karşılamak ve bilgi güvenliğini yönlendirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ile sürekli olarak iyileştirmek taahüdümüzdür.
  • Üniversite ve paydaşları bilgi güvenliği kurallarına uymaktan sorumludur.