İnsan Kaynakları  Bölümümüz, 01/08/2009 yılında kurulmuş olup, Mütevelli Heyet  Başkanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.

İnsan Kaynakları  Yönetim Stratejileri:

Kurumun vizyon, misyon ve temel değerlerine uygun olacak şekilde İnsan Kaynakları yönetim faaliyetlerini sürekli iyileştirmek.

Kurumun hedeflerini gerçekleştirmek için doğru zamanda doğru yerde doğru yetenekleri istihdam etmek

Stratejik İKY’nin Amacı :

 • Organizasyona daha kaliteli ve etkin insan kaynağını temin ederek kurum amaçlarına yönlendirebilmek ve çalışma yaşamının kalitesini artırmak
 • Etkili ve verimli insan kaynakları yönetim yapısı kurmak ve geliştirmek
 • İnsan kaynağı nicelik ve niteliğini geliştirmek
 • Çevresel değişimlerle (tehdit ve fırsatlar) baş edecek esnek ve verimli insan kaynakları yönetimini sağlamak
 • Katılımcı Yönetim yapısının etkinliğini artırmak

İnsan Kaynakları Faaliyetleri:

Bütün idari kadroların, gerektiğinde ise akademik insan kaynağı  temininde destek sağlayarak , istidam süreçlerini ilgili bölüm yöneticileri ile işbirliği içinde yürütmektedir.

İşe alım süreçleri yanında , diğer çalışmaları;

 • İşe yeni başlayanların oryantasyonlarını sağlamak
 • Mesuplarımız için  zorunlu ve isteğe bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz  yetkinlik ve teknik eğitim ihtiyaçlarını iç ve dış kaynaklardan karşılamak
 • Çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çeşitli çalışmalar yapmak(özel sağlık sigortası vb avantajları kurum çalışanlarına sağlamak)
 • İdari  çalışanlar ve akademik yönetim grubu için performans yönetim  sistemini kurmak , çalıştırmak ve sürekli iyileştirmek
 • Çalışan motivasyonu ve aidiyetini artırmak üzere “indoor” ve “outdoor” etkinlikler organize etmek
 • Tüm mensuplarımız  için çalışan memnuniyeti anketi  çalışmalarını  düzenli aralıklarla yapmak üzere  çalışmalar yapmak
 • Tüm mensuplarımızın önerilerini dile getireceği  bir  web tabanlı öneri sistemi kurmak üzere çalışmalar yapmaktır.

Etkinlikler