Üniversitemizin akademik ve idari personelinin ürettikleri iş sonuçları ile çalışma biçimlerini değerlendirme kriteri olarak baz alan, hedef ve yetkinlik odaklı  “Performans Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır.

Performans Yönetiminin esas amacı; mutlu, etkin ve verimli çalışanlar yaratmaktır.