Koordinatörlüğümüz; Mütevelli Heyet Başkanlığı'nın tüm kurum içi, kurum dışı yazışmalarının yapılması, takibi, dağıtımı ve arşivlenmesi ile öğrenci, öğrenci aileleri, öğretim elemanları ve Üniversitemizin tüm birimleri ile yönetim arasındaki iletişimin sağlanması ve taleplerin takibi hususlarında faaliyet göstermektedir.