Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ

gokhan.tunc@atilim.edu.tr

İnşaat  mühendisliği, mühendislik  alanının  önemli  bir  dalı  olup tanım itibarı ile tasarım, inşaat ve tadilat aşamalarından oluşur ve yol, köprü, kanal, baraj ve bina türü yapıların projelendirilmesi işlerini kapsar. Bu tanıma uygun olarak verilecek eğitim ise hiç şüphe yok ki güçlü bir akademik kadroyu gerektirir.

Akademik kadromuz, çoğu ABD’nin seçkin üniversitelerinden doktora derecelerini almış genç ve dinamik bir ekipten oluşur. Sahip olduğumuz bu genç kadroya ilaveten bizi tanımlayan en önemli özelliklerimiz ise şu şekilde sıralanabilir:

  • laboratuvarlarımızın öğrencilerimiz tarafından sıklıkla kullanımı,
  • öğrencilerimizin bizlere kolay ulaşımı,
  • lisans eğitimimizin İngilizce verilmesi,
  • eğitimin kalitesini yükselten uygulamalı dersler (mukavemet, betonarme, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği ve çelik dersleri gibi),
  • Türkiye’de kendi ölçeğinde bir ilk olan eğitim amaçlı çelik heykel ile yapısal elemanların ve bağlantı türlerinin görsel olarak öğrenciye aktarılması,
  • konusunda uzman kişiler tarafından verilen seminerler,
  • özellikli projelerin şantiyelerine düzenlenen teknik geziler, ve
  • uluslararası öğrenci değişim programı ile öğrencilerimizin yurtdışı eğitimlerinin desteklenmesi.

Öğrencilerimize sağlanan bu özelliklerle, derslerde verilen teori, laboratuvar, saha uygulamaları, seminer ve stajlar ile doğrudan desteklenmekte, daha çok sorgulayan ve düşünen mühendislik anlayışına yönelik bir müfredat uygulanmaktadır.

Bölümümüzde yüksek lisans eğitimi de İngilizce verilmekte olup, bu programımızda yer alan dersler, hem akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizi hem de özel sektörün gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmaktadır. Akademik eğitim kalitemizin yükseltilmesi için devam eden bu tür çalışmalarımızın yanında öğrencilerimize farklı derslerde verdiğimiz etik eğitim ile de bölüm olarak ayrıca gurur duymaktayız.

İnşaat Mühendisliği eğitimini almaya hak kazanan siz değerli öğrencilerimize ve adaylarımıza bölümümüz adına başarılı ve mutlu bir akademik hayat diliyorum.

Haberler

Etkinlikler