Program Eğitim Amaçları:

  1. Program mezunları, İngilizce verilen eğitimle, uluslararası şirketlerde, üniversitelerde ve projelerde etkin roller üstlenirler.
  2. Bölümümüzün genel öğrenci profilini oluşturan, inşaat mühendisi olmaya istekli ve aile çevresinde inşaat mühendisliği mesleği ile ilgili deneyimleri olan öğrencilerimiz, bölümümüzde aldıkları teknik ve mesleki donanımla mezun olduklarında, aile şirketlerini geliştirebilecek veya yeni şirket kurabilecek girişimciler olurlar.
  3. Programa girişte lisans yerleştirme sınavı sonuçlarına göre farklı başarı seviyelerine sahip öğrenciler, dört yılda kazandıkları bilimsel ve teknik donanımla, mezun olduklarında sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek niteliklere sahip olurlar.