Prof. Dr. Yakup DARAMA

İnşaat mühendisliği, eğitim, uygulama ve deneyimle elde edilmiş olan matematiksel ve fiziksel bilim bilgisinin insanlığın kullanımı amacıyla (i) doğal ve yapılanmış çevrenin oluşturulması, geliştirilmesi ve korunması, (ii) endüstri ve ulaştırma ve (iii) diğer yapıların sağlanması için doğadaki malzemelerin ve kuvvetlerin ekonomik olarak ve muhakeme yoluyla insanlığın sürekli gelişimi için kullanılması mesleği olarak tanımlanır.  Bu meslek, doğanın güçlerini kullanıyor olması nedeniyle, bilimsel ilkelerin en geniş şekilde kavranmış olmasını, malzemelerin davranışlarının bilinmesini ve analiz ve sentez becerilerini gerektirir.  Bunların yanı sıra araştırma, takım çalışması, liderlik ve işletme becerileri de gerekir.  Şu halde, inşaat mühendisi bunların tamamını veya büyük bir kısmını yapabilen kişidir.

Dünyamızın sürekli artan ve kentleşmekte olan nüfusu enerji, ulaşım, içme suyu, temiz hava, güvenli atık bertarafı vb bir çok ihtiyaca yol açmaktadır.  Bütün bunlar iyi altyapıların oluşturulması ve geliştirilmesi ve çevrenin korunmasını gerektirmektedir.  Ayrıca, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de toplumlar depremler, seller gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalacaklardır.  Şu halde, mühendislik disiplinleri arasında belki de en eskisi olan inşaat mühendisliği günümüzde ve gelecekte de toplumun hayati bir parçası olmayı sürdürecektir.

Yukarıdaki ilk cümlede mesleki yetkinliğin eğitim, uygulama ve deneyimle elde edildiği belirtilmişti.  Bunun eğitim kısmının büyük bölümü - unutmayın, öğrenmek hiç bitmez! :) - tanınmış uluslar arası üniversitelerden dereceleri almış olan öğretim üyeleri, eğitim ve araştırma laboratuvarları ve iyi bir eğitim için gerekli olan diğer altyapı olanaklarına sahip olan Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde alınabilir.  Bölümümüzün diğer bazı önemli özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Eğitim dilimiz İngilizcedir;
  • Derslerimizin (Mukavemet, Yapı Malzemeleri, Betonarme, Zemin Mekaniği, Akışkanlar Mekaniği ve Çelik Yapı Tasarımı gibi) uygulamalı kısımları eğitim kalitemizin daha da artmasını sağlamaktadır;
  • Eğitimimizin bir çok yerinde mesleki etik konularına ağırlık verilmektedir;
  • Türkiye’de kendi ölçeğinde bir ilk olan eğitim amaçlı çelik heykel ile yapısal elemanların ve bağlantı türlerinin görsel olarak öğrenciye aktarılması,
  • İnşaat mühendisliğinin çeşitli alt disiplinlerinden uzmanların verdiği seminerler yapılmaktadır;
  • Büyük inşaat projelerine teknik geziler düzenlenmektedir;
  • Uluslararası değişim programları çerçevesinde öğrencilerimizin eğitimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapması olanağı bulunmaktadır ve
  • Sürekli iyileştirme için sürekli çalışmaktayız.

Ülkemize ve insanlığa inşaat mühendisliği mesleği vasıtasıyla hizmet etmek isteyen tüm öğrencilerimize ve potansiyel öğrencilerimize, Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak, tüm akademik ve idari personelimizle, sıcak bir hoş geldiniz diyoruz.  Geçmişte olduğu gibi, günümüzde ve gelecekte de sizlerin bu amacı için en iyi şekilde çalışacağız.