Hidromekanik Laboratuvarı

Hidromekanik Laboratuvarında, CE 307 Akışkanlar Mekaniği ve CE 310 Hidrolik Mühendisliği dersleri kapsamında anlatılan konuları desteklemek üzere tasarlanan sıvı hareketlerini ve akım davranışlarını irdeleyen deneyler yürütülmektedir. Bunun yanı sıra laboratuvar; su tutma, taşıma ve dağıtma amaçlı yapıların tasarım ve inşa aşamalarına yönelik araştırmaları ve devamında gerekli analizleri yürütmeye uygun cihazlar ile donatılmıştır.

Mukavemet Laboratuvarı

Mukavemet laboratuvarı; İnşaat Mühendisliği tasarım ve uygulamalarında tekil ve/veya birleşik yüklerin taşıyıcı yapı elemanlarını temsil eden numuneler üzerindeki etkileri ve taşıyıcı sistemlerin bu yüklere karşı göstermekte olduğu dayanım ve davranışı araştırmak üzere tasarlanmış ve donatılmıştır. Deneysel çalışmalar bu amaç ile üretilmiş düzenek ve modeller üzerinden tasarlanmakta ve gerekli düzen içerisinde yürütülmektedir.

Ölçme ve Topografya Laboratuvarı

Ölçme ve Topografya Laboratuvarı, sahada arazi ölçüm çalışmalarında kullanılacak olan optik cihazlar ve yardımcı aletler ile donatılmıştır. 10 adet Total Station, 5 adet Nivelman seti ile şerit metre, şakül, su terazisi gibi yardımcı ölçüm aletleri bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisliği tasarım ve uygulamalarında yapıların tanımlı bir alan içerisinde doğru yerleştirilmesine yönelik ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli donanım öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. İlgili araziyi temsil eden harita ve kesitlerin çizilmesi, açı, mesafe ölçümlerinin yapılması, koordinat ve kotların belirlenerek yapısal yerleştirmenin yapılması uygulamalı olarak irdelenmektedir.

Ulaştırma ve Yol Malzemeleri/Asfalt Laboratuvarı

Ulaştırma ve Yol Malzemeleri/Asfalt Laboratuvarı; karayolu ulaştırma yapılarının tasarım ve inşasında kullanılan agrega, asfalt ve karışımların sınıflandırma, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlanması amacı ile tasarlanmış ve donatılmıştır. Kullanılacak olan malzemelerin çeşitli şartname ve/veya standartlara olan uyumunun irdelenmesi ve/veya deneysel yaklaşımlar ile malzeme katkısının arttırılması yönünde deneysel çalışmalar bir dizin içerisinde yürütülmektedir.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği tasarım ve uygulamalarında yaygın ve/veya yeni kullanılmakta olan malzemelerin, sınıflandırma, mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması amacı ile tasarlanmış ve gerekli düzenekler ile buna uygun olarak donatılmıştır. Malzemelerin tanımlanmış olan standartlara uyumunun irdelenmesi veya deneysel yaklaşımlar ile malzeme katkısının arttırılması yönünde deneysel çalışmalar yürütülmektedir.

Yapı Mekaniği Laboratuvarı

Yapı Mekaniği Laboratuvarı; kolon, kiriş gibi tekil yapı elemanlarının veya kolon kiriş birleşiminden oluşan yapısal bir sistemin yük deformasyon ve davranış özellikleri ile taşıma gücü kapasitesinin belirlenmesi amacı doğrultusunda tasarlanmış ve donatılmıştır. Farklı malzeme veya malzeme bileşenlerinden oluşan elemanların test edilmesi ile malzeme seçiminin davranış üzerindeki etkileri araştırılmakta ve gerekli irdelemeler yapılmaktadır.

Zemin Mekaniği Laboratuvarı

Zemin Mekaniği laboratuvarı kapsamında zemini temsil eden numunelerin sınıflandırılması, mekanik, fiziksel ve dayanım özelliklerinin belirlenmesine yönelik deneyler ve araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Jeolojik araştırma raporlarından gelen bilgiler ve sahadan alınmış numunelerden hareketle o bölge için tasarlanacak ve/veya inşaat süreçleri planlanacak yapıların zemin ile etkileşiminin güvenli ve ekonomik çözümlere dayanabilmesi için gerekli zemin özelliklerinin deneyler aracı ile tanımlanarak sonuçlarının değerlendirilmesini içermektedir.