Neden Atılım’da İnşaat Mühendisliği Bölümü Okumalıyım?

Bölümümüz, İngilizce inşaat mühendisliği eğitimi veren çok az sayıdaki programdan birisidir. Bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminin ardından öğrenciler, ilave olarak dil eğitimlerini geliştirmek için lisans birinci, ikinci ve üçüncü yılının her döneminde toplam altı adet daha İngilizce dersi almaktadır. Tüm diğer lisans dersleri ile teknik seçmeli dersler yine İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce dilinde verilen lisans eğitimi ile uluslararası arenada rekabet koşuluna uygun mezunlar vermekteyiz. Mezunlarımız uluslararası şirketlerde, üniversitelerde, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki projelerde etkin roller üstlenebilmektedirler. ABD’nin seçkin üniversitelerinden doktora dereceleri olan, genç bir akademik kadromuz bulunmaktadır. Bu kapsamda, bölümümüz, öğrenci – öğretim üyesi yakınlığı ve eğitimin kalitesini yükselten ilgili etmenlerin yeterliliği sayesinde, ülkemizde en iyi lisans eğitimi veren bölümler arasında yer almaktadır. Laboratuvarlarımızın ve deney setlerimizin öğrencilerimiz tarafından sıklıkla kullanımı, öğrencilerimizin öğretim üyelerimize kolay ulaşımı bölümümüzün sağladığı diğer avantajlardandır.

Bölümünüzün Eğitim Dili Nedir?

Bölümümüzün eğitim dili yüzde yüz İngilizcedir. Öğrencilerimiz, lisans eğitimine başlamadan önce İngilizce yeterlik sınavına girerler. Bu sınavı başarı ile geçenler normal eğitimlerine geçemeyenler ise İngilizce hazırlık eğitimine başlarlar.

Bölümünüzün Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Bölümümüzün eğitim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıldır. Başarılı öğrencilerimizin normal ders yüküne ilave olarak ders almaları durumunda daha kısa sürede mezun olabilme imkânları bulunmaktadır.

Bölüm MÜDEK akreditasyonuna sahip mi ve akreditasyon ne işe yarar?

Bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından vakıf üniversiteleri arasında ilk akredite edilen İnşaat Mühendisliği Bölümüdür. Bölümümüz,  Haziran 2024 yılına kadar akreditasyonuna sahiptir. MÜDEK, çeşitli disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. MÜDEK akreditasyonuna sahip bölümlerden mezun olan öğrencilerin, EUR-ACE etiketli sertifika ile alacakları diplomaları hem Avrupa hem de Amerika’da geçerli olacaktır.

Öğrencilerinize sunduğu staj olanakları nelerdir?

Öğrencilerimiz, eğitimlerinin ikinci ve üçüncü yılının devamındaki yaz dönemlerinde en az otuz iş günü staj yapmak zorundadır. Bu stajlar saha ve ofis stajları olarak yapılmaktadır. Bölümümüz belirli şartları taşıyan öğrencilerimize staj yeri bulma konusunda yardımcı olmaktadır.

Bölümünüzün Ortak Eğitim Programı (CO-OP) var mıdır?

Ortak Eğitim Programımız bulunmaktadır. Bu program, üniversite – iş dünyası ile iş birliğine dayalı bir eğitim modelidir. CO-OP Eğitimi; öğrencilerimizin, yurtiçinde veya yurtdışında akredite edilmiş ve kendileriyle protokol imzalanmış çeşitli endüstrilerde yer alan firma, kamu kuruluşu, uluslararası iktisadi örgütler ve diğer ilgili organizasyonlarda fiilen çalışmalarına dayanan bir eğitimdir. CO-OP eğitiminin gerekliliklerini yerine getiren öğrencilerimiz, 3. sınıfın bitiminden itibaren 6,5-7 ay süreyle sektörde anlaşmalı firmalarda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Bölüm Öğrencileriniz ERASMUS’tan nasıl yararlanabilirler?

Öğrencilerimize, lisans eğitimleri süresince tercih ettikleri bir dönemde ERASMUS değişim programı çerçevesince Avrupa’da anlaşma yaptığımız üniversitelere gitme imkânı sunuyoruz.

Bölümünüzde Teknik Geziler Düzenlenir mi?

Bölümümüz tarafından her akademik dönemde düzenlenen teknik gezilerle, öğrencilerimize özellikle büyük ölçekli bina, köprü, baraj, yol, kıyı ve liman yapıları ile havalimanı ve endüstriyel tesisler gibi yapıları yerinde gözlemleme ve öğrenme imkânı sunulmaktadır.

Mezunlarınız nerelerde çalışabilir?

İnşaat Mühendisleri, yapı, ulaşım, enerji, sulama vb. mühendislik yapı sistemlerinin planlanması, tasarımı, inşaatı, işletimi, bakım, onarım ve yenilenmesi konularında görev alırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde geniş bir yelpazede iş olanakları mevcuttur. Ülkemizin dünya genelinde mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde artan iş hacmi sayesinde İnşaat Mühendislerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında çalışma olanakları da küresel ekonomik büyümeye paralel olarak artış göstermektedir.

Yurtdışında çalışan mezununuz var mı?

İnşaat sektörünün yapısı gereği mezunlarımızın bir kısmı yurtdışındaki projelerde görev almaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için özellikle Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerde okuyan mezunlarımız da bulunmaktadır.