Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayfer ALTAY

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Aynur YONGALIK

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mithat ÜNER

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif AYDIN

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hasan KAVAL

Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Sacit ÖNEN

Prof. Temsilcisi

Prof. Dr. Şule PFEİFFER

Prof. Temsilcisi