Araştırma Projeleri

Başlama Tarihi Proje Adı Yürütücü Bölümü Destekleyen Kurum 12. Kalkınma Planı ile İlişkisi UNDP Sürdürülebilir Kalınma Hedefleri ile İlişkisi
2023 İnsülin bağımlı Diabetes Mellitus hastalığı olan bireyler için kan glikoz miktarına duyarlı insülin taşıma sistemi geliştirilmesi ve diyabetik sıçan modelinde çalışılması Veli Cengiz Özalp Temel Tıp TÜSEB Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim (İlaç ve Tıbbi Cihaz) Sağlık ve Kaliteli Yaşam
2023 Streptococcus Pneumoniae Tayini İçin Hızlı ve Ucuz Maliyetli Mikroakışkan Cihaz Geliştirilmesi Veli Cengiz Özalp Temel Tıp TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim (İlaç ve Tıbbi Cihaz) Sağlık ve Kaliteli Yaşam
2023 Çok Bileşenli Polimerizasyon Yöntemi ile Farklı Aromatik Politiyoürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK Kimya;Eğitim Temiz Su ve Sanitasyon
2023 Investigation Of Hydrogen Production Performance From Seawater By Desalination-Anion Exchange Membrane Electrolysis Coupled Technology Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim (Enerji) Erişilebilir ve Temiz Enerji
2023 Anyon Değişim Membran Elektrolizör Için Yenilikçi Membranlar Geliştirilmesi Ve Hidrojen Üretim Performansının Araştırılması Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim (Enerji) Erişilebilir ve Temiz Enerji
2023 Ultrasonik Titreşim Destekli Frezelemenin Işlenmesi Zor Süper Alaşım Havacılık Malzemelerinde Nanoakışkan Minimum Miktar Yağlama Yöntemi Ile Birlikte Incelenmesi Ramazan Hakkı Namlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil Ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim; İmalat Sanayii; Makine; Savunma Sanayi Temiz Su ve Sanitasyon Erişilebilir ve Temiz Enerji İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Sorumlu Üretim ve Tüketim Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
2023 Lityum-Iyon Pilde Bir Anot Olarak Katmanlı Titanyum Karbürün Ilk Prensip Çalışması Jongee Park Metalurji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK Elektrikli Teçhizat Erişilebilir ve Temiz Enerji
2023 Low temperature behaviour of SMA and HMA mixtures Reza Shabani İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK Afetlere Dirençli Yaşam Alanları, Sürdürülebilir Çevre;Kentsel Altyapı; Bölgesel Gelişme Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
2023 Rüzgar Enerjisi Için Tek Değişkenli Hibrit Derin Öğrenme Modelinin Geliştirilmesi Kamil Demirberk Ünlü Endüstri Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim;Enerji Erişilebilir ve Temiz Enerji
2023 Hekim Beyin Göçünün Nedenleri ve Önlenmesine Yönelik Politika Önerisi Dilaver Tengilimoğlu İşletme TÜBİTAK Nitelikli İnsan, Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum İstihdam ve Çalışma Hayatı; Sağlık; Yurt Dışında Yaşayan Türkler
2022 Ters Elektrodiyaliz ile Tuzluluk Gradyan Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretiminde Tek Değerlikli İyon Seçimli Polimer/MOF Esaslı İyon Değiştirici Membranların Geliştirilmesi Enver Güler Kimya Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim, İmalat Sanayii, Enerji Erişilebilir ve Temiz Enerji
2022 İklim Değişikliğinin Çoruh Havzasındaki Yüzey Su Potansiyeline ve Ardışık Barajlardaki Enerji Üretimine Etkilerinin İncelenmesi Yakup Darama İnşaat Mühendisliği TÜBİTAK Yeşil ve Dijital Dönüşümle Rekabetçi Üretim altında Öncelikli Gelişme alanları;Enerji Erişilebilir ve Temiz Enerji, İklim Eylemi
2022 Aydınoğulları-Erken Osmanlı Döneminde Ayasuluk/Efes'te Kültür Ve Teknoloji Transferi: Disiplinler Arası Araştırmalar Işığında İsa Bey Hamamı Seramikleri Şule Pfeiffer Güzel Sanatlar Ortak Dersler TÜBİTAK Kültür ve Sanat, Turizm, İstidam, Yerel Yönetimler Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
Başlama Tarihi Proje Adı Yürütücü Bölümü Destekleyen Kurum
2021 Atılım Üniversitesi Araştırma Çıktılarının Ticarileşme Potansiyelinin Geliştirilmesi Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği ANKARA KALKINMA AJANSI
2021 Cu-Sb-Kalkojen (Cu-Sb-Se) İnce Film Hetero-Eklem Fabrikasyonu Ve Fotovoltaik Uygulamaları Özge Sürücü Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2021 Kullanıcıların Isıl Konforu Ile Duygu Durumları Arasındaki Ilişkinin Belirlenmesi Ve Deneysel Veri Odaklı Modellenmesi Cihan Turhan Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2020 Yüksek Saflıkta ve Basınçta Hidrojen Eldesi İçin Yüksek Sıcaklık Elektrokimsyal Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2020 Mirsky’nin Bir Teoremi Üzerine Çeşitlemeler Yıldırım Akbal Matematik TÜBİTAK
2020 TEI ve Atılım Üniversitesi Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik İleri Malzeme Modelleme Yöntemleri ve bu Yöntemler için Tasarım, Analiz ve Test Metotlarının Geliştirilmesi Özgür Aslan Makine Mühendisliği TÜBİTAK
2020 Zırhlı Muharebe Araçlarında Kullanılan Döküm Parçaların Balistik ve Mayın Koruma Performanslarının Bilgisayar Benzetimleri ile Yüksek Başarımlı Hesaplanması Özgür Aslan Makine Mühendisliği FNSS
2019 Yenilenebilir Hibrit Enerji Sisteminin Olasılıksal Modellemesi Ve İstatistiksel Karakteristikleri Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2019 Kemik İliği Hedefli Endokannabinoid Yüklü Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemin Geliştirilmesi Ve In Vitro Analizi Sevil Köse Temel Tıp TÜBİTAK
2019 En İyi Tasarım Yöntemi Kullanarak Nöron Modellemesine Yönelik Algoritma Geliştirilmesi Reşat Özgür Doruk Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2019 Üstün Fonksiyonellik: Membran Bazlı Süreçlerde Kompozit/Karışık Matris Yapıda Gözenekli Malzemeler Enver Güler Kimya Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2019 Yansımaları Kullanarak Emisyon Kaynaklarının Yer Tespiti Ali Kara Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2019 Electrocatalytic Ammonia Production Using Nitride Conducting Electrolytes Doruk Doğu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2018 Meslekler arası Simülasyon Eğitiminin Jinekolojik Onkolojide Palyatif Bakım Yeterliliklerinin Kazandırılmasına Etkisi Füsun Terzioğlu Hemşerilik TÜBİTAK
2018 Katmanlı Yapıda Termal Buharlaştırma Tekniği ile Üretilen Cdsexte1-X (Cst) Yarı-İletken İnce Filmlerinin Malzeme Karakterizasyonu Hasan Hüseyin Güllü Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2018 Adli-Tıpta Kan Teşhisi İçin Elektroaktif Kemilüminesans Bileşiklerin ve Polimerlerin Sentezi Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2018 Yüksek Kükürt İçerikli Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2018 Kritik Tesisleri Korozyona Karşı Korumaya Yönelik Kablosuz Algılayıcı Ağ Tabanlı Kontrol ve İzleme Sisteminin Geliştirilmesi Ali Kara Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2018 Yakın Kızılötesi Bölgede Yüksek Işık-Isı Çevrimine Sahip Özgün Nanoyapıların Hazırlanması, Fototermal Etkinliklerinin ve Toksisitelerinin Araştırılması Murat Kaya Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2018 Seri Hibrid Elektrikli 8X8 Zırhlı Askeri Araç'ın ("Araç) Ön Tasarımı Bülent Ertan Mekatronik Mühendisliği FNSS
2017 Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Hayri Yılmaz Kaptan Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Primer Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Magnezyum Alaşımı-Benzeri Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Sürekli Nanomalzeme Üretimi İçin Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu Nesrin Ekinci Machin Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katkılı Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Işık Fizik Grubu TÜBİTAK
2017 SÜRÜ-İHA Nafiz Alemdaroğlu Uçak Gövde ve Motor Bakımı ASELSAN
2017 Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi Ve Simülasyonu Özgür Aslan Makine Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Ghz Altı Ism Bantlarında Çalışan, Ortama Uyarlı, Çift Bantlı Operasyon Kabiliyeti Olan Minyatürize Anten Tasarımı Ve Üretimi Elif Aydın Elektrik-Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Yüksek mukavemetli çelik plakaların adımsal olarak bükülmesine yönelik yeni bir proses tasarımı ve uygulaması Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği FNSS/SAYP
2016 Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı Elif Aydın Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Özgün Hbo İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Ahmet Demir Bayka Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Asat Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hazır YBKS Tedariği ve Yerli Tepki Tekeri Geliştirilmesi Korhan Levent Ertürk Yazılım Mühendisliği ASELSAN
2015 Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi Dilek Demirtepe Saygılı Psikoloji TÜBİTAK
2015 Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması Murat Kaya Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yapısal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile İncelenmesi Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2015 Ayna Nöronların İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2015 Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2014 TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve simülasyonu Özgür Aslan Makine Mühendisliği SSM/ TUSAŞ/ DKTM
2014 Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: Türkiye Deneyimi Mustafa İsmihan İktisat TÜBİTAK
2014 Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü Gözde Yılmaz Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK
2014 Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi Fatih Sulak Matematik TÜBİTAK
2014 Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Lineer Olmayan Üçlü Schrödinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler Ayhan Aydın Matematik TÜBİTAK
2014 Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalaması ve Paralel Programlama ile Sayısal Modellenmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi Eren Billur Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Girişimcinin Atılımı Elif Kalaycı İşletme TÜBİTAK
2014 Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmiş Silikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi Cemal Merih Şengönül İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Türkiye'de Emek Piyasasında İşgücü Geçişlerinin Analizi Seyit Mümin Cilasun İktisat TÜBİTAK
2013 MIL-A-12560 ve AISI 4340 Çeliklerinde İzotermal Isıl İşlemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Alımı Erkan Konca Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ROKETSAN
2013 TCDD İhtiyacı Mantarı Sertleştirilmiş Raylar (R350 HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi Kazım Tur Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi Ömer Music İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2013 Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2013 Seralarda Kesme Gül Hasatı Robotu (Gülderen Robot) Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2013 U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Davranışının İncelenmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2012 Endoskopik Cerrahisi Eğitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2012 İnce Rulman Bileziklerindeki Su Verme Sürecinin Simülasyon Destekli Analiziyle Isıl İşlem Çarpılmalarının Azaltılması Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies Caner Şimşir İmalat Mühendisliği EU
2012 Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2012 Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesinin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2012 Etkileşimli Dijital Reklamcılık : Üç Boyutlu Kamera ve Görüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yaklaşım Gökhan Şengül Bilgisayar Mühendisliği BSTB
2012 Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2012 Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2012 Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü Hüseyin Levent Köker Hukuk TÜBİTAK
2012  Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuçlarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012  Artırımlı Sac Şekillendirme İşlemi Sonrası Malzeme Özelliklerinin Tespiti İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Bir Benzetim Aracının Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 Üç Döner Kanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT) Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2011 Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği BOREN
2011 Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı Ferihe Atalan Ozan Matematik TÜBİTAK
2011 Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2011 Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık Ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya BOREN
2010 Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinin Tanımlanması Seha Tirkeş Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2010 Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması Jongee Park Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BOREN
2010 Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Erol Özçelik ÇANKAYA Ü. TÜBİTAK
2010 Okzim Türevli Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2010 Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi Ender Keskinkılıç Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Örgüt Ve Toplumsal Hareket Kuramları Açısından Türkiye'de Altın Madenciliği Alanındaki Çatışmaların İncelenmesi Hayriye Özen Siyset Bilimi TÜBİTAK
2009 Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarım/Rekonstruksiyonu İçin Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2009 Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi Ve İletken Polimerlerinin Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK/Uluslararası
2009 Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve İşlenebilir İletken Polimerleri İle Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel Özellikleri Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2007 European Remote Radio Laboratory (ERRL) Ali Kara Elektrik - Elektronik Mühendisliği Avrupa Komisyonu
2007 Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği TÜBİTAK
2007 Hermitik Olmayan Diskrit Schrödinger Denklemi İçin Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları Hüseyin Şirin Hüseyin Matematik TÜBİTAK
2007 Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası Ruşen Öktem Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2006 Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli Ali Kara Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2005 VIF-CA Araştırma Projesi Erman Tekkaya İmalat Mühendisliği EU