Araştırma Projeleri

Başlama Tarihi Proje Adı Yürütücü Bölümü Destekleyen Kurum
2017 Magnezyum Alaşımı-Benzeri Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Hayri Yılmaz Kaptan Atılım Üniversitesi TÜBİTAK
2017 Sürekli Nanomalzeme Üretimi Için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu Nesrin Ekinci Machin Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Primer Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 Yeni yarıiletken konjüge polimerlerin tasarımı ve elektronik ve optik özelliklerinin kuantum kimyasal yöntemlerle sistematik olarak incelenmesi Hakan Kayı Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 SÜRÜ İHA Nafız Alemdaroğlu Pilotaj SSM/ASELSAN
2017 Dinamik yükleme ve aşırı plastik deformasyon altında malzemelerin mekanik karakterizasyonu için Split Hopkinson Basma Deney Düzeneği Tasarımı ve Geliştirilmesi Celal Evci Makine Mühendisliği FNSS
2017 Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katkılı Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Işık Fizik Grubu TÜBİTAK
2017 Ghz Altı Ism Bantlarında Çalışan, Ortama Uyarlı, Çift Bantlı Operasyon Kabiliyeti Olan Minyatürize Anten Tasarımı ve Üretimi Elif Aydın Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2017 BİGG-Atılım Alper Ünler TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ TÜBİTAK
2016 Yüksek Mukavemetli Çelik Plakaların Adımsal Olarak Bükülmesine Yönelik Yeni Bir Proses Tasarımı ve Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği SSM/FNSS(SAYP)
2016 İstatistiksel Testlerin Değerlendirme Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çalışması Fatih Sulak Matematik ASELSAN
2016 Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/COST
2016 Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/COST
2016 Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı Elif Aydın Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Özgün Hbo İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Ahmet Demir Bayka Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Asat Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hazır YBKS Tedariği ve Yerli Tepki Tekeri Geliştirilmesi Korhan Levent Ertürk Yazılım Mühendisliği ASELSAN
2015 Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi Dilek Demirtepe Saygılı Psikoloji TÜBİTAK
2015 Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması Murat Kaya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2015 Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yapısal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile İncelenmesi Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2015 Ayna Nöronlarin İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2015 Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Alper Ünler TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ TÜBİTAK
2015 Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees Alok Mishra Yazılım Mühendisliği EU/Erasmus +
2014 TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve simülasyonu Özgür Aslan Makine Mühendisliği SSM/ TUSAŞ/ DKTM
2014 Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: Türkiye Deneyimi Mustafa İsmihan İktisat TÜBİTAK
2014 Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü Gözde Yılmaz Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK
2014 Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi Fatih Sulak Matematik TÜBİTAK
2014 Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Lineer Olmayan Üçlü Schrödinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler Ayhan Aydın Matematik TÜBİTAK
2014 Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalaması ve Paralel Programlama ile Sayısal Modellenmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi Eren Billur Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Girişimcinin Atılımı Elif Kalaycı İşletme TÜBİTAK
2014 Zirkonya Esaslı Seramik Diş Malzemelerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği KOSGEB
2014 Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmiş Silikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi Cemal Merih Şengönül İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2013 MIL-A-12560 ve AISI 4340 Çeliklerinde İzotermal Isıl İşlemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Alımı Erkan Konca Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ROKETSAN
2013 TCDD İhtiyacı Mantarı Sertleştirilmiş Raylar (R350 HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi Kazım Tur Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2013 İncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geliştirilmesi Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
2013 Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi Ömer Music İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK/COST
2013 Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2013 Seralarda Kesme Gül Hasati Robotu (Gülderen Robot) Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2013 U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Davranışının İncelenmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2013 Novumek Mühendislik Uygulamaları İçin Sınır Eleman Yöntem Tabanlı Bir Paralel Yazılım Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği KOSGEB
2012 Endoskopik Cerrahisi Eğitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2012 İnce Rulman Bileziklerindeki Su Verme Sürecinin Simülasyon Destekli Analiziyle Isıl İşlem Çarpılmalarının Azaltılması Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies Caner Şimşir İmalat Mühendisliği EU
2012 Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2012 Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesinin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2012 Etkileşimli Dijital Reklamcılık : Üç Boyutlu Kamera ve Görüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yaklaşım Gökhan Şengül Bilgisayar Mühendisliği BSTB
2012 Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi/2. Faz Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği Kalkınma Bakanlığı
2012 Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2012 Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2012 Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü Hüseyin Levent Köker Hukuk TÜBİTAK
2012  Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuçlarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012  Artırımlı Sac Şekillendirme İşlemi Sonrası Malzeme Özelliklerinin Tespiti İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Bir Benzetim Aracının Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 Üç Döner Kanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT) Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2011 Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği BOREN
2011 TiO2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği KOSGEB
2011 Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı Ferihe Atalan Ozan Matematik TÜBİTAK
2011 Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2011 Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık Ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2011 Ankara'nın Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi Savaş Zafer Şahin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ankara Kalkınma Ajansı
2010 Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor:Kelebek Etkisi Erol Özçelik Bilgisayar Mühendisliği CFCU
2010 Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya BOREN
2010 Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinin Tanımlanması Seha Tirkeş Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2010 Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth Mete Törüner Sosyal Bilimler Enstitüsü
2010 Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması Jongee Park Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BOREN
2010 Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Erol Özçelik ÇANKAYA Ü. TÜBİTAK
2010 Okzim Türevli Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2010 Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi Ender Keskinkılıç Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2009 Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarım/Rekonstruksiyonu İçin Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2009 Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi Ve İletken Polimerlerinin Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK/COST
2009 Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve İşlenebilir İletken Polimerleri İle Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel Özellikleri Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2008 Eğlenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Parkı 2008 Hacer Erar Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koordinatörlüğü TÜBİTAK
2007 Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi Erman Tekkaya İmalat Mühendisliği
2007 European Remote Radio Laboratory (ERRL) Ali Kara Elektrik - Elektronik Mühendisliği Avrupa Komisyonu
2007 İmge İşleme Tabanlı Otomatik Hücre Analiz Sistemi-Toma Kullanılarak Boya Dışlama Esaslı Hücre Sayımı, Canlılık Sayımı ve Hücre Morfolojisi Analizi Belgin İşgör Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
2007 Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2007 Hermitik Olmayan Diskrit Schrödinger Denklemi İçin Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları Hüseyin Şirin Hüseyin Matematik TÜBİTAK
2007 Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası Ruşen Öktem BULADUR BİLİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TÜBİTAK
2006 Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli Ali Kara Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2006 Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport Cumhur Aydın İnşaat Mühendisliği
2005 VIF-CA Araştırma Projesi Erman Tekkaya İmalat Mühendisliği EU
2005 Makro/Mini Makina ve Robotların Üretimi( Tasarım ve İmalat) İçin Mikro-İşleme Yöntemlerinin (Özellikle Mikro EDM) Geliştirilmesi ve Uygulanması Abdülkadir Erden Mekatronik Mühendisliği


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 934 [title_tr] => Araştırma Projeleri [title_en] => Research Projects [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Başlama Tarihi [1] => Proje Adı [2] => Yürütücü [3] => Bölümü [4] => Destekleyen Kurum ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => 2017 [1] => Magnezyum Alaşımı-Benzeri Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [1] => Array ( [0] => 2017 [1] => Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu [2] => Hayri Yılmaz Kaptan [3] => Atılım Üniversitesi [4] => TÜBİTAK ) [2] => Array ( [0] => 2017 [1] => Sürekli Nanomalzeme Üretimi Için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu [2] => Nesrin Ekinci Machin [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [3] => Array ( [0] => 2017 [1] => Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Primer Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu [2] => Şeniz Özalp Yaman [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [4] => Array ( [0] => 2017 [1] => Yeni yarıiletken konjüge polimerlerin tasarımı ve elektronik ve optik özelliklerinin kuantum kimyasal yöntemlerle sistematik olarak incelenmesi [2] => Hakan Kayı [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [5] => Array ( [0] => 2017 [1] => SÜRÜ İHA [2] => Nafız Alemdaroğlu [3] => Pilotaj [4] => SSM/ASELSAN ) [6] => Array ( [0] => 2017 [1] => Dinamik yükleme ve aşırı plastik deformasyon altında malzemelerin mekanik karakterizasyonu için Split Hopkinson Basma Deney Düzeneği Tasarımı ve Geliştirilmesi [2] => Celal Evci [3] => Makine Mühendisliği [4] => FNSS ) [7] => Array ( [0] => 2017 [1] => Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katkılı Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi [2] => Mehmet Işık [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [8] => Array ( [0] => 2017 [1] => Ghz Altı Ism Bantlarında Çalışan, Ortama Uyarlı, Çift Bantlı Operasyon Kabiliyeti Olan Minyatürize Anten Tasarımı ve Üretimi [2] => Elif Aydın [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [9] => Array ( [0] => 2017 [1] => Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [10] => Array ( [0] => 2017 [1] => BİGG-Atılım [2] => Alper Ünler [3] => TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ [4] => TÜBİTAK ) [11] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yüksek Mukavemetli Çelik Plakaların Adımsal Olarak Bükülmesine Yönelik Yeni Bir Proses Tasarımı ve Uygulaması [2] => Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => SSM/FNSS(SAYP) ) [12] => Array ( [0] => 2016 [1] => İstatistiksel Testlerin Değerlendirme Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çalışması [2] => Fatih Sulak [3] => Matematik [4] => ASELSAN ) [13] => Array ( [0] => 2016 [1] => Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK/COST ) [14] => Array ( [0] => 2016 [1] => Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK/COST ) [15] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [16] => Array ( [0] => 2016 [1] => c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [17] => Array ( [0] => 2016 [1] => Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı [2] => Elif Aydın [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [18] => Array ( [0] => 2016 [1] => Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [19] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [20] => Array ( [0] => 2016 [1] => Özgün Hbo İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi [2] => Ahmet Demir Bayka [3] => Otomotiv Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [21] => Array ( [0] => 2016 [1] => Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [22] => Array ( [0] => 2016 [1] => Asat Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hazır YBKS Tedariği ve Yerli Tepki Tekeri Geliştirilmesi [2] => Korhan Levent Ertürk [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => ASELSAN ) [23] => Array ( [0] => 2015 [1] => Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi [2] => Dilek Demirtepe Saygılı [3] => Psikoloji [4] => TÜBİTAK ) [24] => Array ( [0] => 2015 [1] => Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması [2] => Murat Kaya [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [25] => Array ( [0] => 2015 [1] => Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yapısal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile İncelenmesi [2] => Filiz Korkmaz Özkan [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [26] => Array ( [0] => 2015 [1] => Ayna Nöronlarin İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi [2] => Kutluk Bilge Arıkan [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [27] => Array ( [0] => 2015 [1] => Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi [2] => Yılser Devrim [3] => Enerji Sistemleri Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [28] => Array ( [0] => 2015 [1] => Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [29] => Array ( [0] => 2015 [1] => Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [30] => Array ( [0] => 2015 [1] => Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi [2] => Alper Ünler [3] => TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ [4] => TÜBİTAK ) [31] => Array ( [0] => 2015 [1] => Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees [2] => Alok Mishra [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => EU/Erasmus + ) [32] => Array ( [0] => 2014 [1] => TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makine Mühendisliği [4] => SSM/ TUSAŞ/ DKTM ) [33] => Array ( [0] => 2014 [1] => Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: Türkiye Deneyimi [2] => Mustafa İsmihan [3] => İktisat [4] => TÜBİTAK ) [34] => Array ( [0] => 2014 [1] => Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü [2] => Gözde Yılmaz [3] => Uluslararası İlişkiler [4] => TÜBİTAK ) [35] => Array ( [0] => 2014 [1] => Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi [2] => Fatih Sulak [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [36] => Array ( [0] => 2014 [1] => Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [37] => Array ( [0] => 2014 [1] => Lineer Olmayan Üçlü Schrödinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler [2] => Ayhan Aydın [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [38] => Array ( [0] => 2014 [1] => Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalaması ve Paralel Programlama ile Sayısal Modellenmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [39] => Array ( [0] => 2014 [1] => Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi [2] => Eren Billur [3] => Otomotiv Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [40] => Array ( [0] => 2014 [1] => Girişimcinin Atılımı [2] => Elif Kalaycı [3] => İşletme [4] => TÜBİTAK ) [41] => Array ( [0] => 2014 [1] => Zirkonya Esaslı Seramik Diş Malzemelerinin Üretimi ve Geliştirilmesi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [42] => Array ( [0] => 2014 [1] => Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmiş Silikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi [2] => Cemal Merih Şengönül [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [43] => Array ( [0] => 2013 [1] => MIL-A-12560 ve AISI 4340 Çeliklerinde İzotermal Isıl İşlemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Alımı [2] => Erkan Konca [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => ROKETSAN ) [44] => Array ( [0] => 2013 [1] => TCDD İhtiyacı Mantarı Sertleştirilmiş Raylar (R350 HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi [2] => Kazım Tur [3] => Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [45] => Array ( [0] => 2013 [1] => İncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geliştirilmesi [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => ) [46] => Array ( [0] => 2013 [1] => Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi [2] => Nergiz Çağıltay [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [47] => Array ( [0] => 2013 [1] => Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi [2] => Ömer Music [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [48] => Array ( [0] => 2013 [1] => Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK/COST ) [49] => Array ( [0] => 2013 [1] => Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması [2] => Celalettin Karadoğan [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [50] => Array ( [0] => 2013 [1] => Seralarda Kesme Gül Hasati Robotu (Gülderen Robot) [2] => Abdulkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [51] => Array ( [0] => 2013 [1] => U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Davranışının İncelenmesi [2] => Eray Baran [3] => ODTÜ [4] => TÜBİTAK ) [52] => Array ( [0] => 2013 [1] => Novumek Mühendislik Uygulamaları İçin Sınır Eleman Yöntem Tabanlı Bir Paralel Yazılım Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [53] => Array ( [0] => 2012 [1] => Endoskopik Cerrahisi Eğitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması [2] => Nergiz Çağıltay [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [54] => Array ( [0] => 2012 [1] => İnce Rulman Bileziklerindeki Su Verme Sürecinin Simülasyon Destekli Analiziyle Isıl İşlem Çarpılmalarının Azaltılması [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [55] => Array ( [0] => 2012 [1] => FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => EU ) [56] => Array ( [0] => 2012 [1] => Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [57] => Array ( [0] => 2012 [1] => Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesinin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [58] => Array ( [0] => 2012 [1] => Etkileşimli Dijital Reklamcılık : Üç Boyutlu Kamera ve Görüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yaklaşım [2] => Gökhan Şengül [3] => Bilgisayar Mühendisliği [4] => BSTB ) [59] => Array ( [0] => 2012 [1] => Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi/2. Faz [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => Kalkınma Bakanlığı ) [60] => Array ( [0] => 2012 [1] => Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [61] => Array ( [0] => 2012 [1] => Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması [2] => Filiz Korkmaz Özkan [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [62] => Array ( [0] => 2012 [1] => Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü [2] => Hüseyin Levent Köker [3] => Hukuk [4] => TÜBİTAK ) [63] => Array ( [0] => 2012 [1] =>  Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuçlarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [64] => Array ( [0] => 2012 [1] =>  Artırımlı Sac Şekillendirme İşlemi Sonrası Malzeme Özelliklerinin Tespiti İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Bir Benzetim Aracının Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [65] => Array ( [0] => 2012 [1] => Üç Döner Kanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT) [2] => Kutluk Bilge Arıkan [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [66] => Array ( [0] => 2011 [1] => Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BOREN ) [67] => Array ( [0] => 2011 [1] => TiO2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [68] => Array ( [0] => 2011 [1] => Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı [2] => Ferihe Atalan Ozan [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [69] => Array ( [0] => 2011 [1] => Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi [2] => Eray Baran [3] => ODTÜ [4] => TÜBİTAK ) [70] => Array ( [0] => 2011 [1] => Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık Ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi [2] => Celalettin Karadoğan [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [71] => Array ( [0] => 2011 [1] => Ankara'nın Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi [2] => Savaş Zafer Şahin [3] => Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi [4] => Ankara Kalkınma Ajansı ) [72] => Array ( [0] => 2010 [1] => Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor:Kelebek Etkisi [2] => Erol Özçelik [3] => Bilgisayar Mühendisliği [4] => CFCU ) [73] => Array ( [0] => 2010 [1] => Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => BOREN ) [74] => Array ( [0] => 2010 [1] => Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [75] => Array ( [0] => 2010 [1] => Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinin Tanımlanması [2] => Seha Tirkeş [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [76] => Array ( [0] => 2010 [1] => Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth [2] => Mete Törüner [3] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [4] => ) [77] => Array ( [0] => 2010 [1] => Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi [2] => Abdulkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [78] => Array ( [0] => 2010 [1] => Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması [2] => Jongee Park [3] => Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => BOREN ) [79] => Array ( [0] => 2010 [1] => Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması [2] => Erol Özçelik [3] => ÇANKAYA Ü. [4] => TÜBİTAK ) [80] => Array ( [0] => 2010 [1] => Okzim Türevli Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri [2] => Şeniz Özalp Yaman [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [81] => Array ( [0] => 2010 [1] => Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi [2] => Ender Keskinkılıç [3] => Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [82] => Array ( [0] => 2009 [1] => Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarım/Rekonstruksiyonu İçin Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [83] => Array ( [0] => 2009 [1] => Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi Ve İletken Polimerlerinin Uygulama Alanları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK/COST ) [84] => Array ( [0] => 2009 [1] => Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve İşlenebilir İletken Polimerleri İle Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel Özellikleri [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [85] => Array ( [0] => 2008 [1] => Eğlenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Parkı 2008 [2] => Hacer Erar [3] => Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koordinatörlüğü [4] => TÜBİTAK ) [86] => Array ( [0] => 2007 [1] => Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi [2] => Erman Tekkaya [3] => İmalat Mühendisliği [4] => ) [87] => Array ( [0] => 2007 [1] => European Remote Radio Laboratory (ERRL) [2] => Ali Kara [3] => Elektrik - Elektronik Mühendisliği [4] => Avrupa Komisyonu ) [88] => Array ( [0] => 2007 [1] => İmge İşleme Tabanlı Otomatik Hücre Analiz Sistemi-Toma Kullanılarak Boya Dışlama Esaslı Hücre Sayımı, Canlılık Sayımı ve Hücre Morfolojisi Analizi [2] => Belgin İşgör [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => ) [89] => Array ( [0] => 2007 [1] => Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [90] => Array ( [0] => 2007 [1] => Hermitik Olmayan Diskrit Schrödinger Denklemi İçin Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları [2] => Hüseyin Şirin Hüseyin [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [91] => Array ( [0] => 2007 [1] => Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası [2] => Ruşen Öktem [3] => BULADUR BİLİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. [4] => TÜBİTAK ) [92] => Array ( [0] => 2006 [1] => Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli [2] => Ali Kara [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [93] => Array ( [0] => 2006 [1] => Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport [2] => Cumhur Aydın [3] => İnşaat Mühendisliği [4] => ) [94] => Array ( [0] => 2005 [1] => VIF-CA Araştırma Projesi [2] => Erman Tekkaya [3] => İmalat Mühendisliği [4] => EU ) [95] => Array ( [0] => 2005 [1] => Makro/Mini Makina ve Robotların Üretimi( Tasarım ve İmalat) İçin Mikro-İşleme Yöntemlerinin (Özellikle Mikro EDM) Geliştirilmesi ve Uygulanması [2] => Abdülkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-hover ) [dataTable] => 1 ) ) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => table [content] => stdClass Object ( [ths] => Array ( [0] => Beginning Date [1] => Project Name [2] => Yürütücü [3] => Department [4] => Funded By ) [rows] => Array ( [0] => Array ( [0] => 2017 [1] => Magnezyum Alaşımı-Benzeri Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [1] => Array ( [0] => 2017 [1] => Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu [2] => Hayri Yılmaz Kaptan [3] => Atılım Üniversitesi [4] => TÜBİTAK ) [2] => Array ( [0] => 2017 [1] => Sürekli Nanomalzeme Üretimi Için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu [2] => Nesrin Ekinci Machin [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [3] => Array ( [0] => 2017 [1] => Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Primer Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu [2] => Şeniz Özalp Yaman [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [4] => Array ( [0] => 2017 [1] => Yeni yarıiletken konjüge polimerlerin tasarımı ve elektronik ve optik özelliklerinin kuantum kimyasal yöntemlerle sistematik olarak incelenmesi [2] => Hakan Kayı [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [5] => Array ( [0] => 2017 [1] => SÜRÜ İHA [2] => Nafız Alemdaroğlu [3] => Pilotaj [4] => SSM/ASELSAN ) [6] => Array ( [0] => 2017 [1] => Dinamik yükleme ve aşırı plastik deformasyon altında malzemelerin mekanik karakterizasyonu için Split Hopkinson Basma Deney Düzeneği Tasarımı ve Geliştirilmesi [2] => Celal Evci [3] => Makine Mühendisliği [4] => FNSS ) [7] => Array ( [0] => 2017 [1] => Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katkılı Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi [2] => Mehmet Işık [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [8] => Array ( [0] => 2017 [1] => Ghz Altı Ism Bantlarında Çalışan, Ortama Uyarlı, Çift Bantlı Operasyon Kabiliyeti Olan Minyatürize Anten Tasarımı ve Üretimi [2] => Elif Aydın [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [9] => Array ( [0] => 2017 [1] => Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [10] => Array ( [0] => 2017 [1] => BİGG-Atılım [2] => Alper Ünler [3] => TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ [4] => TÜBİTAK ) [11] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yüksek Mukavemetli Çelik Plakaların Adımsal Olarak Bükülmesine Yönelik Yeni Bir Proses Tasarımı ve Uygulaması [2] => Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => SSM/FNSS(SAYP) ) [12] => Array ( [0] => 2016 [1] => İstatistiksel Testlerin Değerlendirme Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çalışması [2] => Fatih Sulak [3] => Matematik [4] => ASELSAN ) [13] => Array ( [0] => 2016 [1] => Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK/COST ) [14] => Array ( [0] => 2016 [1] => Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK/COST ) [15] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [16] => Array ( [0] => 2016 [1] => c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [17] => Array ( [0] => 2016 [1] => Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı [2] => Elif Aydın [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [18] => Array ( [0] => 2016 [1] => Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [19] => Array ( [0] => 2016 [1] => Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [20] => Array ( [0] => 2016 [1] => Özgün Hbo İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi [2] => Ahmet Demir Bayka [3] => Otomotiv Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [21] => Array ( [0] => 2016 [1] => Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [22] => Array ( [0] => 2016 [1] => Asat Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hazır YBKS Tedariği ve Yerli Tepki Tekeri Geliştirilmesi [2] => Korhan Levent Ertürk [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => ASELSAN ) [23] => Array ( [0] => 2015 [1] => Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi [2] => Dilek Demirtepe Saygılı [3] => Psikoloji [4] => TÜBİTAK ) [24] => Array ( [0] => 2015 [1] => Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması [2] => Murat Kaya [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [25] => Array ( [0] => 2015 [1] => Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yapısal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile İncelenmesi [2] => Filiz Korkmaz Özkan [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [26] => Array ( [0] => 2015 [1] => Ayna Nöronlarin İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi [2] => Kutluk Bilge Arıkan [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [27] => Array ( [0] => 2015 [1] => Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi [2] => Yılser Devrim [3] => Enerji Sistemleri Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [28] => Array ( [0] => 2015 [1] => Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [29] => Array ( [0] => 2015 [1] => Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [30] => Array ( [0] => 2015 [1] => Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi [2] => Alper Ünler [3] => TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ [4] => TÜBİTAK ) [31] => Array ( [0] => 2015 [1] => Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees [2] => Alok Mishra [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => EU/Erasmus + ) [32] => Array ( [0] => 2014 [1] => TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve simülasyonu [2] => Özgür Aslan [3] => Makine Mühendisliği [4] => SSM/ TUSAŞ/ DKTM ) [33] => Array ( [0] => 2014 [1] => Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: Türkiye Deneyimi [2] => Mustafa İsmihan [3] => İktisat [4] => TÜBİTAK ) [34] => Array ( [0] => 2014 [1] => Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü [2] => Gözde Yılmaz [3] => Uluslararası İlişkiler [4] => TÜBİTAK ) [35] => Array ( [0] => 2014 [1] => Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi [2] => Fatih Sulak [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [36] => Array ( [0] => 2014 [1] => Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi [2] => Özgür Aslan [3] => Makina Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [37] => Array ( [0] => 2014 [1] => Lineer Olmayan Üçlü Schrödinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler [2] => Ayhan Aydın [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [38] => Array ( [0] => 2014 [1] => Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalaması ve Paralel Programlama ile Sayısal Modellenmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [39] => Array ( [0] => 2014 [1] => Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi [2] => Eren Billur [3] => Otomotiv Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [40] => Array ( [0] => 2014 [1] => Girişimcinin Atılımı [2] => Elif Kalaycı [3] => İşletme [4] => TÜBİTAK ) [41] => Array ( [0] => 2014 [1] => Zirkonya Esaslı Seramik Diş Malzemelerinin Üretimi ve Geliştirilmesi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [42] => Array ( [0] => 2014 [1] => Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmiş Silikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi [2] => Cemal Merih Şengönül [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [43] => Array ( [0] => 2013 [1] => MIL-A-12560 ve AISI 4340 Çeliklerinde İzotermal Isıl İşlemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Alımı [2] => Erkan Konca [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => ROKETSAN ) [44] => Array ( [0] => 2013 [1] => TCDD İhtiyacı Mantarı Sertleştirilmiş Raylar (R350 HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi [2] => Kazım Tur [3] => Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [45] => Array ( [0] => 2013 [1] => İncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geliştirilmesi [2] => Göksel Durkaya [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => ) [46] => Array ( [0] => 2013 [1] => Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi [2] => Nergiz Çağıltay [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [47] => Array ( [0] => 2013 [1] => Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi [2] => Ömer Music [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [48] => Array ( [0] => 2013 [1] => Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK/COST ) [49] => Array ( [0] => 2013 [1] => Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması [2] => Celalettin Karadoğan [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [50] => Array ( [0] => 2013 [1] => Seralarda Kesme Gül Hasati Robotu (Gülderen Robot) [2] => Abdulkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [51] => Array ( [0] => 2013 [1] => U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Davranışının İncelenmesi [2] => Eray Baran [3] => ODTÜ [4] => TÜBİTAK ) [52] => Array ( [0] => 2013 [1] => Novumek Mühendislik Uygulamaları İçin Sınır Eleman Yöntem Tabanlı Bir Paralel Yazılım Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [53] => Array ( [0] => 2012 [1] => Endoskopik Cerrahisi Eğitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması [2] => Nergiz Çağıltay [3] => Yazılım Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [54] => Array ( [0] => 2012 [1] => İnce Rulman Bileziklerindeki Su Verme Sürecinin Simülasyon Destekli Analiziyle Isıl İşlem Çarpılmalarının Azaltılması [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [55] => Array ( [0] => 2012 [1] => FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies [2] => Caner Şimşir [3] => İmalat Mühendisliği [4] => EU ) [56] => Array ( [0] => 2012 [1] => Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [57] => Array ( [0] => 2012 [1] => Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesinin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [58] => Array ( [0] => 2012 [1] => Etkileşimli Dijital Reklamcılık : Üç Boyutlu Kamera ve Görüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yaklaşım [2] => Gökhan Şengül [3] => Bilgisayar Mühendisliği [4] => BSTB ) [59] => Array ( [0] => 2012 [1] => Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi/2. Faz [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => Kalkınma Bakanlığı ) [60] => Array ( [0] => 2012 [1] => Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [61] => Array ( [0] => 2012 [1] => Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması [2] => Filiz Korkmaz Özkan [3] => Fizik Grubu [4] => TÜBİTAK ) [62] => Array ( [0] => 2012 [1] => Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü [2] => Hüseyin Levent Köker [3] => Hukuk [4] => TÜBİTAK ) [63] => Array ( [0] => 2012 [1] =>  Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuçlarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [64] => Array ( [0] => 2012 [1] =>  Artırımlı Sac Şekillendirme İşlemi Sonrası Malzeme Özelliklerinin Tespiti İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Bir Benzetim Aracının Geliştirilmesi [2] => Besim Baranoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [65] => Array ( [0] => 2012 [1] => Üç Döner Kanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT) [2] => Kutluk Bilge Arıkan [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => BSTB/SAN-TEZ ) [66] => Array ( [0] => 2011 [1] => Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi [2] => Bilgin Kaftanoğlu [3] => İmalat Mühendisliği [4] => BOREN ) [67] => Array ( [0] => 2011 [1] => TiO2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => KOSGEB ) [68] => Array ( [0] => 2011 [1] => Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı [2] => Ferihe Atalan Ozan [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [69] => Array ( [0] => 2011 [1] => Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi [2] => Eray Baran [3] => ODTÜ [4] => TÜBİTAK ) [70] => Array ( [0] => 2011 [1] => Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık Ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi [2] => Celalettin Karadoğan [3] => İmalat Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [71] => Array ( [0] => 2011 [1] => Ankara'nın Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi [2] => Savaş Zafer Şahin [3] => Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi [4] => Ankara Kalkınma Ajansı ) [72] => Array ( [0] => 2010 [1] => Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor:Kelebek Etkisi [2] => Erol Özçelik [3] => Bilgisayar Mühendisliği [4] => CFCU ) [73] => Array ( [0] => 2010 [1] => Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => BOREN ) [74] => Array ( [0] => 2010 [1] => Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi [2] => Jongee Park [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [75] => Array ( [0] => 2010 [1] => Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinin Tanımlanması [2] => Seha Tirkeş [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [76] => Array ( [0] => 2010 [1] => Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth [2] => Mete Törüner [3] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [4] => ) [77] => Array ( [0] => 2010 [1] => Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi [2] => Abdulkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [78] => Array ( [0] => 2010 [1] => Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması [2] => Jongee Park [3] => Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => BOREN ) [79] => Array ( [0] => 2010 [1] => Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması [2] => Erol Özçelik [3] => ÇANKAYA Ü. [4] => TÜBİTAK ) [80] => Array ( [0] => 2010 [1] => Okzim Türevli Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri [2] => Şeniz Özalp Yaman [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [81] => Array ( [0] => 2010 [1] => Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi [2] => Ender Keskinkılıç [3] => Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [82] => Array ( [0] => 2009 [1] => Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarım/Rekonstruksiyonu İçin Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi [2] => Hilal Türkoğlu Şaşmazel [3] => Metalürji ve Malzeme Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [83] => Array ( [0] => 2009 [1] => Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi Ve İletken Polimerlerinin Uygulama Alanları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK/COST ) [84] => Array ( [0] => 2009 [1] => Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve İşlenebilir İletken Polimerleri İle Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel Özellikleri [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [85] => Array ( [0] => 2008 [1] => Eğlenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Parkı 2008 [2] => Hacer Erar [3] => Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koordinatörlüğü [4] => TÜBİTAK ) [86] => Array ( [0] => 2007 [1] => Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi [2] => Erman Tekkaya [3] => İmalat Mühendisliği [4] => ) [87] => Array ( [0] => 2007 [1] => European Remote Radio Laboratory (ERRL) [2] => Ali Kara [3] => Elektrik - Elektronik Mühendisliği [4] => Avrupa Komisyonu ) [88] => Array ( [0] => 2007 [1] => İmge İşleme Tabanlı Otomatik Hücre Analiz Sistemi-Toma Kullanılarak Boya Dışlama Esaslı Hücre Sayımı, Canlılık Sayımı ve Hücre Morfolojisi Analizi [2] => Belgin İşgör [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => ) [89] => Array ( [0] => 2007 [1] => Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları [2] => Atilla Cihaner [3] => Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya [4] => TÜBİTAK ) [90] => Array ( [0] => 2007 [1] => Hermitik Olmayan Diskrit Schrödinger Denklemi İçin Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları [2] => Hüseyin Şirin Hüseyin [3] => Matematik [4] => TÜBİTAK ) [91] => Array ( [0] => 2007 [1] => Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası [2] => Ruşen Öktem [3] => BULADUR BİLİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. [4] => TÜBİTAK ) [92] => Array ( [0] => 2006 [1] => Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli [2] => Ali Kara [3] => Elektrik Elektronik Mühendisliği [4] => TÜBİTAK ) [93] => Array ( [0] => 2006 [1] => Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport [2] => Cumhur Aydın [3] => İnşaat Mühendisliği [4] => ) [94] => Array ( [0] => 2005 [1] => VIF-CA Araştırma Projesi [2] => Erman Tekkaya [3] => İmalat Mühendisliği [4] => EU ) [95] => Array ( [0] => 2005 [1] => Makro/Mini Makina ve Robotların Üretimi( Tasarım ve İmalat) İçin Mikro-İşleme Yöntemlerinin (Özellikle Mikro EDM) Geliştirilmesi ve Uygulanması [2] => Abdülkadir Erden [3] => Mekatronik Mühendisliği [4] => ) ) [module_class] => tableBlue [standards] => Array ( [0] => table-bordered [1] => table-hover ) [dataTable] => 1 ) ) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 14:47:15 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => [lft] => 15 [rgt] => 16 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-projeleri-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 51 [name_tr] => Araştırma [url] => argeda [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 934 [title_tr] => Araştırma Projeleri [title_en] => Research Projects [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"table","content":{"ths":["Ba\u015flama Tarihi","Proje Ad\u0131","Y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fc","B\u00f6l\u00fcm\u00fc","Destekleyen Kurum"],"rows":[[2017,"Magnezyum Ala\u015f\u0131m\u0131-Benzeri Bile\u015fiklerin Sinir K\u0131lavuz Kanal\u0131 Uygulamas\u0131 i\u00e7in Elektroe\u011firme ile \u00dcretimi","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"N\u00fckleer T\u0131p Tesislerinde Yap\u0131sal ve Ki\u015fisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullan\u0131labilecek Bor Karb\u00fcr Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geli\u015ftirilmesi ve Karakterizasyonu","Hayri Y\u0131lmaz Kaptan","At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"S\u00fcrekli Nanomalzeme \u00dcretimi I\u00e7in Alev Aerosol Reakt\u00f6r Tasar\u0131m\u0131, Kontrol\u00fc ve Sim\u00fclasyonu","Nesrin Ekinci Machin","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Kur\u015fun \u0130\u00e7ermeyen Yeni Nesil Primer Patlay\u0131c\u0131 Tasar\u0131m\u0131, Sentezi ve Karakterizasyonu","\u015eeniz \u00d6zalp Yaman","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Yeni yar\u0131iletken konj\u00fcge polimerlerin tasar\u0131m\u0131 ve elektronik ve optik \u00f6zelliklerinin kuantum kimyasal y\u00f6ntemlerle sistematik olarak incelenmesi","Hakan Kay\u0131","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"S\u00dcR\u00dc \u0130HA","Naf\u0131z Alemdaro\u011flu","Pilotaj","SSM\/ASELSAN"],[2017,"Dinamik y\u00fckleme ve a\u015f\u0131r\u0131 plastik deformasyon alt\u0131nda malzemelerin mekanik karakterizasyonu i\u00e7in Split Hopkinson Basma Deney D\u00fczene\u011fi Tasar\u0131m\u0131 ve Geli\u015ftirilmesi","Celal Evci","Makine M\u00fchendisli\u011fi","FNSS"],[2017,"Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katk\u0131l\u0131 Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve D\u00fc\u015f\u00fck S\u0131cakl\u0131k Termol\u00fcminesans \u00d6zelliklerinin \u0130ncelenmesi","Mehmet I\u015f\u0131k","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Ghz Alt\u0131 Ism Bantlar\u0131nda \u00c7al\u0131\u015fan, Ortama Uyarl\u0131, \u00c7ift Bantl\u0131 Operasyon Kabiliyeti Olan Minyat\u00fcrize Anten Tasar\u0131m\u0131 ve \u00dcretimi","Elif Ayd\u0131n","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"\u015eekil Haf\u0131zal\u0131 Ala\u015f\u0131mlar\u0131n Termomekanik Davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n Modellenmesi ve Sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"B\u0130GG-At\u0131l\u0131m","Alper \u00dcnler","TEKNOLOJ\u0130 TRANSFER\u0130 OF\u0130S\u0130","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Y\u00fcksek Mukavemetli \u00c7elik Plakalar\u0131n Ad\u0131msal Olarak B\u00fck\u00fclmesine Y\u00f6nelik Yeni Bir Proses Tasar\u0131m\u0131 ve Uygulamas\u0131","Yrd. Do\u00e7. Dr. Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","SSM\/FNSS(SAYP)"],[2016,"\u0130statistiksel Testlerin De\u011ferlendirme \u00d6l\u00e7\u00fctlerinin Geli\u015ftirilmesi \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131","Fatih Sulak","Matematik","ASELSAN"],[2016,"Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2016,"Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2016,"Yerli Mod\u00fcler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130malat\u0131","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"c-BN Esasl\u0131 BN \u0130nce Film Kaplama Geli\u015ftirilmesi: Yap\u0131sal-Mekanik-Tribolojik \u00d6zelliklerin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Gevrek Sac Metallerin Il\u0131k\/S\u0131cak \u015eekillendirilmesine Y\u00f6nelik Elektromanyetik \u015eekillendirme Sistemi Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130malat\u0131","Elif Ayd\u0131n","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Hiperspektral Metalurjik Y\u00fczey Analiz Sistemi Geli\u015ftirilmesi","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Y\u00fcksek S\u0131cakl\u0131\u011fa Diren\u00e7li Kaplamalar\u0131n Numerik Modellenmesi ve Sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"\u00d6zg\u00fcn Hbo \u0130\u00e7ten Yanmal\u0131 Motor Geli\u015ftirilmesi","Ahmet Demir Bayka","Otomotiv M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Prototip \u0130malata Y\u00f6nelik Sac Lamine Kal\u0131p Teknolojilerinin Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Asat K\u00fcp Uydu Geli\u015ftirilmesi Projesi Kapsam\u0131nda Haz\u0131r YBKS Tedari\u011fi ve Yerli Tepki Tekeri Geli\u015ftirilmesi","Korhan Levent Ert\u00fcrk","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","ASELSAN"],[2015,"Multipl Skleroz Hastalar\u0131 ile Bak\u0131mverenlerinin Psikolojik Belirti D\u00fczeyleri, Sorun Alanlar\u0131 ve \u0130htiya\u00e7lar\u0131 A\u00e7\u0131lar\u0131ndan De\u011ferlendirilmesi","Dilek Demirtepe Sayg\u0131l\u0131","Psikoloji","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"E\u015fzamanl\u0131 \u00c7evre Islah\u0131na ve Hidrojen Gaz\u0131 \u00dcretimine Y\u00f6nelik \u00c7ok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Haz\u0131rlanmas\u0131","Murat Kaya","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yap\u0131sal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile \u0130ncelenmesi","Filiz Korkmaz \u00d6zkan","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Ayna N\u00f6ronlarin \u0130rdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geli\u015ftirilmesi","Kutluk Bilge Ar\u0131kan","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Reformat Gazlar \u0130le \u00c7al\u0131\u015fabilen Y\u00fcksek S\u0131cakl\u0131k Yak\u0131t H\u00fccresi ve Bile\u015fenlerinin Tasar\u0131m\u0131, Geli\u015ftirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamas\u0131n\u0131n \u0130ncelenmesi","Y\u0131lser Devrim","Enerji Sistemleri M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Yak\u0131t Pompa Mili Sementasyon \u0130\u015fleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2015,"Anti-Bakteriyel \u00c7ekirdek-Kabuk Tipi E\u015feksenli Elektroe\u011firilmi\u015f Kompozit PCL\/Kitosan Yara \u0130yile\u015fme Materyalleri","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi","Alper \u00dcnler","TEKNOLOJ\u0130 TRANSFER\u0130 OF\u0130S\u0130","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees","Alok Mishra","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","EU\/Erasmus +"],[2014,"TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makine M\u00fchendisli\u011fi","SSM\/ TUSA\u015e\/ DKTM"],[2014,"Finansal Geli\u015fme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve B\u00fcy\u00fcme: T\u00fcrkiye Deneyimi","Mustafa \u0130smihan","\u0130ktisat","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"T\u00fcrkiye'nin Sa\u011fl\u0131k Politikas\u0131n\u0131n Avrupal\u0131la\u015fmas\u0131 ve Yerel Akt\u00f6rlerin Rol\u00fc","G\u00f6zde Y\u0131lmaz","Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Caesar Yar\u0131\u015fmas\u0131na Kat\u0131lan Kimlik Denetimini Sa\u011flayan Algoritmalar\u0131n Kriptanalizi","Fatih Sulak","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Kristalli kat\u0131lar\u0131n malzeme nokta metodu ile \u00e7ok \u00f6l\u00e7ekli modellemesi","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Lineer Olmayan \u00dc\u00e7l\u00fc Schr\u00f6dinger Denklemi \u0130\u00e7in Yap\u0131 Koruyan Say\u0131sal Y\u00f6ntemler","Ayhan Ayd\u0131n","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Y\u00fcksek Alan \u0130ndirgemeli \u0130leri Ak\u0131tma \u0130\u015fleminin S\u0131n\u0131r Eleman Y\u00f6ntemi, \u00c7\u00f6z\u00fcm B\u00f6lgesi Par\u00e7alamas\u0131 ve Paralel Programlama ile Say\u0131sal Modellenmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Sac Metallerin S\u0131cak ve Il\u0131k \u015eekillendirilmesinin Modellenmesi","Eren Billur","Otomotiv M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131","Elif Kalayc\u0131","\u0130\u015fletme","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Zirkonya Esasl\u0131 Seramik Di\u015f Malzemelerinin \u00dcretimi ve Geli\u015ftirilmesi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2014,"Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmi\u015f Silikon Kau\u00e7uk Y\u00fczeylerinin Biyofilm Olu\u015fumu A\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi","Cemal Merih \u015eeng\u00f6n\u00fcl","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"MIL-A-12560 ve AISI 4340 \u00c7eliklerinde \u0130zotermal Is\u0131l \u0130\u015flemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Al\u0131m\u0131","Erkan Konca","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","ROKETSAN"],[2013,"TCDD \u0130htiyac\u0131 Mantar\u0131 Sertle\u015ftirilmi\u015f Raylar (R350 HT) i\u00e7in Yerli \u00dcretim Teknolojisinin Geli\u015ftirilmesi ve \u00dcretimi","Kaz\u0131m Tur","Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"\u0130ncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geli\u015ftirilmesi","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi",null],[2013,"Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi","Nergiz \u00c7a\u011f\u0131ltay","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Esnek \u015eekillendirme Y\u00f6ntemleri \u0130\u00e7in Yeni Benzetim Yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi Ve Bu Sayede Yenilik\u00e7i Sac \u015eekillendirme Proseslerinin Geli\u015ftirilmesi","\u00d6mer Music","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Benzotellurodiazol Esasl\u0131 Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2013,"U\u00e7ak Motoru \u0130malat\u0131nda Kullan\u0131lan Saclar\u0131n \u015eekillendirilmesinde Bilgiye Dayal\u0131 Hesaplamal\u0131 Tasar\u0131m Altyap\u0131s\u0131n\u0131n Olu\u015fturulmas\u0131","Celalettin Karado\u011fan","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2013,"Seralarda Kesme G\u00fcl Hasati Robotu (G\u00fclderen Robot)","Abdulkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"U-Profil Mekanik Kayma Ba\u011flant\u0131s\u0131 Elemanlar\u0131 Kullan\u0131lan \u00c7elik-Beton K\u0131smi Kompozit Kiri\u015flerin Davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u0130ncelenmesi","Eray Baran","ODT\u00dc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Novumek M\u00fchendislik Uygulamalar\u0131 \u0130\u00e7in S\u0131n\u0131r Eleman Y\u00f6ntem Tabanl\u0131 Bir Paralel Yaz\u0131l\u0131m Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2012,"Endoskopik Cerrahisi E\u011fitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginle\u015ftirilmi\u015f Ortamlar\u0131n Etkinli\u011finin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","Nergiz \u00c7a\u011f\u0131ltay","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"\u0130nce Rulman Bileziklerindeki Su Verme S\u00fcrecinin Sim\u00fclasyon Destekli Analiziyle Is\u0131l \u0130\u015flem \u00c7arp\u0131lmalar\u0131n\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"FEM FORGING \u2013 Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","EU"],[2012,"Tabakal\u0131, Hibrit PCL\/Kitosan\/PCL Biyomalzemelerin\/Doku \u0130skelelerinin Atmosferik Bas\u0131n\u00e7 Plazma Modifikasyonu ve in vitro H\u00fccre K\u00fclt\u00fcr\u00fc Uygulamalar\u0131","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Y\u00fcksek dayan\u0131ml\u0131 \u00e7elik malzemelerde, flan\u015f b\u00f6lgesinin \u0131s\u0131t\u0131larak derin \u00e7ekme s\u0131n\u0131r oran\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Etkile\u015fimli Dijital Reklamc\u0131l\u0131k : \u00dc\u00e7 Boyutlu Kamera ve G\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u0130\u015fleme Y\u00f6ntemlerini Kullanan Yenilik\u00e7i Bir Yakla\u015f\u0131m","G\u00f6khan \u015eeng\u00fcl","Bilgisayar M\u00fchendisli\u011fi","BSTB"],[2012,"Metal \u015eekillendirme M\u00fckemmelliyet Merkezi\/2. Faz","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131"],[2012,"Karboran Esasl\u0131 Yeni Konj\u00fcge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamalar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Do\u011fal Formdaki OmpG ile Genetik M\u00fchendisli\u011fi \u00dcr\u00fcn\u00fc Mutant\u0131n\u0131n FTIR Spektroskopisi ile Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","Filiz Korkmaz \u00d6zkan","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"T\u00fcrkiye'de \u0130dari Yarg\u0131 Hakim ve Savc\u0131lar\u0131n\u0131n Hukuk K\u00fclt\u00fcr\u00fc","H\u00fcseyin Levent K\u00f6ker","Hukuk","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"\u00a0Rulman Bileziklerinde Yeni S\u0131cak \u015eekillendirme Proses Tasar\u0131mlar\u0131 ve Analiz Sonu\u00e7lar\u0131na G\u00f6re Y\u00fcksek Dayan\u0131ml\u0131 Kal\u0131p Tasarlanmas\u0131","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"\u00a0Art\u0131r\u0131ml\u0131 Sac \u015eekillendirme \u0130\u015flemi Sonras\u0131 Malzeme \u00d6zelliklerinin Tespiti \u0130\u00e7in Sonlu Elemanlar Y\u00f6ntemi Tabanl\u0131 Bir Benzetim Arac\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"\u00dc\u00e7 D\u00f6ner Kanatl\u0131 \u00d6zerk Hava Ta\u015f\u0131t\u0131 (3D\u00d6HAT)","Kutluk Bilge Ar\u0131kan","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2011,"Kesici Tak\u0131mlar ve Kal\u0131plar i\u00e7in K\u00fcbik Bor Nitr\u00fcr (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geli\u015ftirilmesi","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BOREN"],[2011,"TiO2 Tozlar\u0131ndan Boya-Sentezli G\u00fcne\u015f Enerjisi Pili \u00dcretimi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2011,"Y\u00f6nlendirilemeyen Y\u00fczeylerin G\u00f6nderim S\u0131n\u0131f Gruplar\u0131n\u0131n Cebirsel Yap\u0131s\u0131","Ferihe Atalan Ozan","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"\u00d6n\u00fcretimli Beton Kolon-Kiri\u015f Ba\u011flant\u0131lar\u0131 \u0130\u00e7in Yap\u0131sal \u00c7elik Elemanlar\u0131n Kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Alternatif Ba\u011flant\u0131lar\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Eray Baran","ODT\u00dc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"Sac Metallerde Akma Y\u00fczeyi Tespiti \u0130\u00e7in E\u015f Zamanl\u0131 S\u0131cakl\u0131k Ve Genleme \u00d6l\u00e7\u00fcm\u00fcne Dayal\u0131 Yeni Bir Deneysel Yakla\u015f\u0131m\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Celalettin Karado\u011fan","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"Ankara'n\u0131n D\u00fcnya Miras Alanl\u0131\u011f\u0131na \u00d6nerilmesi Fizibilite Projesi","Sava\u015f Zafer \u015eahin","Siyaset Bilimi ve Kamu Y\u00f6netimi","Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131"],[2010,"K\u00fc\u00e7\u00fck Dahiler Bilgisayar Kullan\u0131yor:Kelebek Etkisi","Erol \u00d6z\u00e7elik","Bilgisayar M\u00fchendisli\u011fi","CFCU"],[2010,"Bor Esasl\u0131 Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasar\u0131m\u0131, Sentezi ve Teknolojik Uygulamalar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","BOREN"],[2010,"Fotokatalitik ve S\u00fcreksiz Fiberle G\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f Dental Kompozitlerin Geli\u015ftirilmesi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Terpiridin \u00dcnitesi \u0130\u00e7eren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve \u00d6zelliklerinin Tan\u0131mlanmas\u0131","Seha Tirke\u015f","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth","Mete T\u00f6r\u00fcner","Sosyal Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc",null],[2010,"Biyobenzetim Tasar\u0131m Metodolojisinin, Tersine M\u00fchendislik ile Biyobenzetim Robot Tasar\u0131m\u0131, Denetimi ve Bili\u015fsel Tan\u0131ma \u00dczerinde Geli\u015ftirilmesi","Abdulkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"G\u00f6r\u00fcn\u00fcr I\u015f\u0131\u011fa Duyarl\u0131 Bor ve Zirkonyum Katk\u0131l\u0131 Fotokatalitik TiO2 Haz\u0131rlanmas\u0131","Jongee Park","Metalurji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","BOREN"],[2010,"Duygusal Olaylar Kendinden \u00d6nce Sunulan N\u00f6tr Uyar\u0131c\u0131lar\u0131n Hat\u0131rlanmas\u0131n\u0131 Neden Art\u0131r\u0131r? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131","Erol \u00d6z\u00e7elik","\u00c7ANKAYA \u00dc.","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Okzim T\u00fcrevli Ligandlar \u0130\u00e7eren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri","\u015eeniz \u00d6zalp Yaman","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"T\u00fcrkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel \u00dcretimi","Ender Keskink\u0131l\u0131\u00e7","Metalurji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2009,"Yumu\u015fak ve K\u0131k\u0131rdak Doku Onar\u0131m\/Rekonstruksiyonu \u0130\u00e7in G\u00f6zenekli\/Biyoaktif Silikon \u0130mplantlar\u0131n\/Protezlerin \u00dcretimi","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2009,"Don\u00f6r-Aksept\u00f6r D\u00fczeninde Yeni Bir Bile\u015fik Grubunun Tasar\u0131m\u0131, Sentezi Ve \u0130letken Polimerlerinin Uygulama Alanlar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi Ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2009,"Ditiyenilpirol D\u00fczeninde Azobenzen Birimleri \u0130\u00e7eren Yeni Bir Bile\u015fik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve \u0130\u015flenebilir \u0130letken Polimerleri \u0130le Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel \u00d6zellikleri","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2008,"E\u011flenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Park\u0131 2008","Hacer Erar","Sivil Giri\u015fim ve G\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00c7al\u0131\u015fmalar Koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"Metal \u015eekillendirme M\u00fckemmelliyet Merkezi","Erman Tekkaya","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi",null],[2007,"European Remote Radio Laboratory (ERRL)","Ali Kara","Elektrik - Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","Avrupa Komisyonu"],[2007,"\u0130mge \u0130\u015fleme Tabanl\u0131 Otomatik H\u00fccre Analiz Sistemi-Toma Kullan\u0131larak Boya D\u0131\u015flama Esasl\u0131 H\u00fccre Say\u0131m\u0131, Canl\u0131l\u0131k Say\u0131m\u0131 ve H\u00fccre Morfolojisi Analizi","Belgin \u0130\u015fg\u00f6r","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya",null],[2007,"Kimyasal I\u015f\u0131l-I\u015f\u0131ma \u00d6zelli\u011fine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve \u0130letken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanlar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"Hermitik Olmayan Diskrit Schr\u00f6dinger Denklemi \u0130\u00e7in \u00d6zde\u011fer Problemleri ve Uygulamalar\u0131","H\u00fcseyin \u015eirin H\u00fcseyin","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"G\u00f6rme \u00d6z\u00fcrl\u00fcler \u0130\u00e7in Al\u0131\u015fveri\u015f Merkezlerinde Yard\u0131m Pusulas\u0131","Ru\u015fen \u00d6ktem","BULADUR B\u0130L\u0130\u015e\u0130M ELEKTRON\u0130K SAN. VE T\u0130C. LTD. \u015eT\u0130.","T\u00dcB\u0130TAK"],[2006,"E\u011fim K\u0131r\u0131n\u0131m\u0131 ve D\u0131\u015fb\u00fckey Zarf Tekni\u011fine Dayal\u0131 Radyo Yay\u0131l\u0131m Modeli","Ali Kara","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2006,"Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport","Cumhur Ayd\u0131n","\u0130n\u015faat M\u00fchendisli\u011fi",null],[2005,"VIF-CA Ara\u015ft\u0131rma Projesi","Erman Tekkaya","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","EU"],[2005,"Makro\/Mini Makina ve Robotlar\u0131n \u00dcretimi( Tasar\u0131m ve \u0130malat) \u0130\u00e7in Mikro-\u0130\u015fleme Y\u00f6ntemlerinin (\u00d6zellikle Mikro EDM) Geli\u015ftirilmesi ve Uygulanmas\u0131","Abd\u00fclkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi",null]],"module_class":"tableBlue","standards":["table-bordered","table-hover"],"dataTable":true}}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"table","content":{"ths":["Beginning Date","Project Name","Y\u00fcr\u00fct\u00fcc\u00fc","Department","Funded By"],"rows":[[2017,"Magnezyum Ala\u015f\u0131m\u0131-Benzeri Bile\u015fiklerin Sinir K\u0131lavuz Kanal\u0131 Uygulamas\u0131 i\u00e7in Elektroe\u011firme ile \u00dcretimi","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"N\u00fckleer T\u0131p Tesislerinde Yap\u0131sal ve Ki\u015fisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullan\u0131labilecek Bor Karb\u00fcr Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geli\u015ftirilmesi ve Karakterizasyonu","Hayri Y\u0131lmaz Kaptan","At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"S\u00fcrekli Nanomalzeme \u00dcretimi I\u00e7in Alev Aerosol Reakt\u00f6r Tasar\u0131m\u0131, Kontrol\u00fc ve Sim\u00fclasyonu","Nesrin Ekinci Machin","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Kur\u015fun \u0130\u00e7ermeyen Yeni Nesil Primer Patlay\u0131c\u0131 Tasar\u0131m\u0131, Sentezi ve Karakterizasyonu","\u015eeniz \u00d6zalp Yaman","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Yeni yar\u0131iletken konj\u00fcge polimerlerin tasar\u0131m\u0131 ve elektronik ve optik \u00f6zelliklerinin kuantum kimyasal y\u00f6ntemlerle sistematik olarak incelenmesi","Hakan Kay\u0131","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"S\u00dcR\u00dc \u0130HA","Naf\u0131z Alemdaro\u011flu","Pilotaj","SSM\/ASELSAN"],[2017,"Dinamik y\u00fckleme ve a\u015f\u0131r\u0131 plastik deformasyon alt\u0131nda malzemelerin mekanik karakterizasyonu i\u00e7in Split Hopkinson Basma Deney D\u00fczene\u011fi Tasar\u0131m\u0131 ve Geli\u015ftirilmesi","Celal Evci","Makine M\u00fchendisli\u011fi","FNSS"],[2017,"Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katk\u0131l\u0131 Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve D\u00fc\u015f\u00fck S\u0131cakl\u0131k Termol\u00fcminesans \u00d6zelliklerinin \u0130ncelenmesi","Mehmet I\u015f\u0131k","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"Ghz Alt\u0131 Ism Bantlar\u0131nda \u00c7al\u0131\u015fan, Ortama Uyarl\u0131, \u00c7ift Bantl\u0131 Operasyon Kabiliyeti Olan Minyat\u00fcrize Anten Tasar\u0131m\u0131 ve \u00dcretimi","Elif Ayd\u0131n","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"\u015eekil Haf\u0131zal\u0131 Ala\u015f\u0131mlar\u0131n Termomekanik Davran\u0131\u015flar\u0131n\u0131n Modellenmesi ve Sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2017,"B\u0130GG-At\u0131l\u0131m","Alper \u00dcnler","TEKNOLOJ\u0130 TRANSFER\u0130 OF\u0130S\u0130","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Y\u00fcksek Mukavemetli \u00c7elik Plakalar\u0131n Ad\u0131msal Olarak B\u00fck\u00fclmesine Y\u00f6nelik Yeni Bir Proses Tasar\u0131m\u0131 ve Uygulamas\u0131","Yrd. Do\u00e7. Dr. Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","SSM\/FNSS(SAYP)"],[2016,"\u0130statistiksel Testlerin De\u011ferlendirme \u00d6l\u00e7\u00fctlerinin Geli\u015ftirilmesi \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131","Fatih Sulak","Matematik","ASELSAN"],[2016,"Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2016,"Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2016,"Yerli Mod\u00fcler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130malat\u0131","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"c-BN Esasl\u0131 BN \u0130nce Film Kaplama Geli\u015ftirilmesi: Yap\u0131sal-Mekanik-Tribolojik \u00d6zelliklerin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Gevrek Sac Metallerin Il\u0131k\/S\u0131cak \u015eekillendirilmesine Y\u00f6nelik Elektromanyetik \u015eekillendirme Sistemi Tasar\u0131m\u0131 ve \u0130malat\u0131","Elif Ayd\u0131n","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Hiperspektral Metalurjik Y\u00fczey Analiz Sistemi Geli\u015ftirilmesi","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Y\u00fcksek S\u0131cakl\u0131\u011fa Diren\u00e7li Kaplamalar\u0131n Numerik Modellenmesi ve Sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"\u00d6zg\u00fcn Hbo \u0130\u00e7ten Yanmal\u0131 Motor Geli\u015ftirilmesi","Ahmet Demir Bayka","Otomotiv M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Prototip \u0130malata Y\u00f6nelik Sac Lamine Kal\u0131p Teknolojilerinin Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2016,"Asat K\u00fcp Uydu Geli\u015ftirilmesi Projesi Kapsam\u0131nda Haz\u0131r YBKS Tedari\u011fi ve Yerli Tepki Tekeri Geli\u015ftirilmesi","Korhan Levent Ert\u00fcrk","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","ASELSAN"],[2015,"Multipl Skleroz Hastalar\u0131 ile Bak\u0131mverenlerinin Psikolojik Belirti D\u00fczeyleri, Sorun Alanlar\u0131 ve \u0130htiya\u00e7lar\u0131 A\u00e7\u0131lar\u0131ndan De\u011ferlendirilmesi","Dilek Demirtepe Sayg\u0131l\u0131","Psikoloji","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"E\u015fzamanl\u0131 \u00c7evre Islah\u0131na ve Hidrojen Gaz\u0131 \u00dcretimine Y\u00f6nelik \u00c7ok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Haz\u0131rlanmas\u0131","Murat Kaya","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yap\u0131sal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile \u0130ncelenmesi","Filiz Korkmaz \u00d6zkan","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Ayna N\u00f6ronlarin \u0130rdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geli\u015ftirilmesi","Kutluk Bilge Ar\u0131kan","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Reformat Gazlar \u0130le \u00c7al\u0131\u015fabilen Y\u00fcksek S\u0131cakl\u0131k Yak\u0131t H\u00fccresi ve Bile\u015fenlerinin Tasar\u0131m\u0131, Geli\u015ftirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamas\u0131n\u0131n \u0130ncelenmesi","Y\u0131lser Devrim","Enerji Sistemleri M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Yak\u0131t Pompa Mili Sementasyon \u0130\u015fleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2015,"Anti-Bakteriyel \u00c7ekirdek-Kabuk Tipi E\u015feksenli Elektroe\u011firilmi\u015f Kompozit PCL\/Kitosan Yara \u0130yile\u015fme Materyalleri","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"At\u0131l\u0131m \u00dcniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi","Alper \u00dcnler","TEKNOLOJ\u0130 TRANSFER\u0130 OF\u0130S\u0130","T\u00dcB\u0130TAK"],[2015,"Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees","Alok Mishra","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","EU\/Erasmus +"],[2014,"TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve sim\u00fclasyonu","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makine M\u00fchendisli\u011fi","SSM\/ TUSA\u015e\/ DKTM"],[2014,"Finansal Geli\u015fme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve B\u00fcy\u00fcme: T\u00fcrkiye Deneyimi","Mustafa \u0130smihan","\u0130ktisat","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"T\u00fcrkiye'nin Sa\u011fl\u0131k Politikas\u0131n\u0131n Avrupal\u0131la\u015fmas\u0131 ve Yerel Akt\u00f6rlerin Rol\u00fc","G\u00f6zde Y\u0131lmaz","Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Caesar Yar\u0131\u015fmas\u0131na Kat\u0131lan Kimlik Denetimini Sa\u011flayan Algoritmalar\u0131n Kriptanalizi","Fatih Sulak","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Kristalli kat\u0131lar\u0131n malzeme nokta metodu ile \u00e7ok \u00f6l\u00e7ekli modellemesi","\u00d6zg\u00fcr Aslan","Makina M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Lineer Olmayan \u00dc\u00e7l\u00fc Schr\u00f6dinger Denklemi \u0130\u00e7in Yap\u0131 Koruyan Say\u0131sal Y\u00f6ntemler","Ayhan Ayd\u0131n","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Y\u00fcksek Alan \u0130ndirgemeli \u0130leri Ak\u0131tma \u0130\u015fleminin S\u0131n\u0131r Eleman Y\u00f6ntemi, \u00c7\u00f6z\u00fcm B\u00f6lgesi Par\u00e7alamas\u0131 ve Paralel Programlama ile Say\u0131sal Modellenmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Sac Metallerin S\u0131cak ve Il\u0131k \u015eekillendirilmesinin Modellenmesi","Eren Billur","Otomotiv M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Giri\u015fimcinin At\u0131l\u0131m\u0131","Elif Kalayc\u0131","\u0130\u015fletme","T\u00dcB\u0130TAK"],[2014,"Zirkonya Esasl\u0131 Seramik Di\u015f Malzemelerinin \u00dcretimi ve Geli\u015ftirilmesi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2014,"Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmi\u015f Silikon Kau\u00e7uk Y\u00fczeylerinin Biyofilm Olu\u015fumu A\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130ncelenmesi","Cemal Merih \u015eeng\u00f6n\u00fcl","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"MIL-A-12560 ve AISI 4340 \u00c7eliklerinde \u0130zotermal Is\u0131l \u0130\u015flemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Al\u0131m\u0131","Erkan Konca","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","ROKETSAN"],[2013,"TCDD \u0130htiyac\u0131 Mantar\u0131 Sertle\u015ftirilmi\u015f Raylar (R350 HT) i\u00e7in Yerli \u00dcretim Teknolojisinin Geli\u015ftirilmesi ve \u00dcretimi","Kaz\u0131m Tur","Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"\u0130ncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geli\u015ftirilmesi","G\u00f6ksel Durkaya","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi",null],[2013,"Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi","Nergiz \u00c7a\u011f\u0131ltay","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Esnek \u015eekillendirme Y\u00f6ntemleri \u0130\u00e7in Yeni Benzetim Yakla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi Ve Bu Sayede Yenilik\u00e7i Sac \u015eekillendirme Proseslerinin Geli\u015ftirilmesi","\u00d6mer Music","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Benzotellurodiazol Esasl\u0131 Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2013,"U\u00e7ak Motoru \u0130malat\u0131nda Kullan\u0131lan Saclar\u0131n \u015eekillendirilmesinde Bilgiye Dayal\u0131 Hesaplamal\u0131 Tasar\u0131m Altyap\u0131s\u0131n\u0131n Olu\u015fturulmas\u0131","Celalettin Karado\u011fan","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2013,"Seralarda Kesme G\u00fcl Hasati Robotu (G\u00fclderen Robot)","Abdulkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"U-Profil Mekanik Kayma Ba\u011flant\u0131s\u0131 Elemanlar\u0131 Kullan\u0131lan \u00c7elik-Beton K\u0131smi Kompozit Kiri\u015flerin Davran\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u0130ncelenmesi","Eray Baran","ODT\u00dc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2013,"Novumek M\u00fchendislik Uygulamalar\u0131 \u0130\u00e7in S\u0131n\u0131r Eleman Y\u00f6ntem Tabanl\u0131 Bir Paralel Yaz\u0131l\u0131m Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2012,"Endoskopik Cerrahisi E\u011fitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginle\u015ftirilmi\u015f Ortamlar\u0131n Etkinli\u011finin Ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","Nergiz \u00c7a\u011f\u0131ltay","Yaz\u0131l\u0131m M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"\u0130nce Rulman Bileziklerindeki Su Verme S\u00fcrecinin Sim\u00fclasyon Destekli Analiziyle Is\u0131l \u0130\u015flem \u00c7arp\u0131lmalar\u0131n\u0131n Azalt\u0131lmas\u0131","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"FEM FORGING \u2013 Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies","Caner \u015eim\u015fir","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","EU"],[2012,"Tabakal\u0131, Hibrit PCL\/Kitosan\/PCL Biyomalzemelerin\/Doku \u0130skelelerinin Atmosferik Bas\u0131n\u00e7 Plazma Modifikasyonu ve in vitro H\u00fccre K\u00fclt\u00fcr\u00fc Uygulamalar\u0131","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Y\u00fcksek dayan\u0131ml\u0131 \u00e7elik malzemelerde, flan\u015f b\u00f6lgesinin \u0131s\u0131t\u0131larak derin \u00e7ekme s\u0131n\u0131r oran\u0131n\u0131n geli\u015ftirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Etkile\u015fimli Dijital Reklamc\u0131l\u0131k : \u00dc\u00e7 Boyutlu Kamera ve G\u00f6r\u00fcnt\u00fc \u0130\u015fleme Y\u00f6ntemlerini Kullanan Yenilik\u00e7i Bir Yakla\u015f\u0131m","G\u00f6khan \u015eeng\u00fcl","Bilgisayar M\u00fchendisli\u011fi","BSTB"],[2012,"Metal \u015eekillendirme M\u00fckemmelliyet Merkezi\/2. Faz","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131"],[2012,"Karboran Esasl\u0131 Yeni Konj\u00fcge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamalar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"Do\u011fal Formdaki OmpG ile Genetik M\u00fchendisli\u011fi \u00dcr\u00fcn\u00fc Mutant\u0131n\u0131n FTIR Spektroskopisi ile Kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131","Filiz Korkmaz \u00d6zkan","Fizik Grubu","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"T\u00fcrkiye'de \u0130dari Yarg\u0131 Hakim ve Savc\u0131lar\u0131n\u0131n Hukuk K\u00fclt\u00fcr\u00fc","H\u00fcseyin Levent K\u00f6ker","Hukuk","T\u00dcB\u0130TAK"],[2012,"\u00a0Rulman Bileziklerinde Yeni S\u0131cak \u015eekillendirme Proses Tasar\u0131mlar\u0131 ve Analiz Sonu\u00e7lar\u0131na G\u00f6re Y\u00fcksek Dayan\u0131ml\u0131 Kal\u0131p Tasarlanmas\u0131","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"\u00a0Art\u0131r\u0131ml\u0131 Sac \u015eekillendirme \u0130\u015flemi Sonras\u0131 Malzeme \u00d6zelliklerinin Tespiti \u0130\u00e7in Sonlu Elemanlar Y\u00f6ntemi Tabanl\u0131 Bir Benzetim Arac\u0131n\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Besim Barano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2012,"\u00dc\u00e7 D\u00f6ner Kanatl\u0131 \u00d6zerk Hava Ta\u015f\u0131t\u0131 (3D\u00d6HAT)","Kutluk Bilge Ar\u0131kan","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","BSTB\/SAN-TEZ"],[2011,"Kesici Tak\u0131mlar ve Kal\u0131plar i\u00e7in K\u00fcbik Bor Nitr\u00fcr (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geli\u015ftirilmesi","Bilgin Kaftano\u011flu","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","BOREN"],[2011,"TiO2 Tozlar\u0131ndan Boya-Sentezli G\u00fcne\u015f Enerjisi Pili \u00dcretimi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","KOSGEB"],[2011,"Y\u00f6nlendirilemeyen Y\u00fczeylerin G\u00f6nderim S\u0131n\u0131f Gruplar\u0131n\u0131n Cebirsel Yap\u0131s\u0131","Ferihe Atalan Ozan","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"\u00d6n\u00fcretimli Beton Kolon-Kiri\u015f Ba\u011flant\u0131lar\u0131 \u0130\u00e7in Yap\u0131sal \u00c7elik Elemanlar\u0131n Kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Alternatif Ba\u011flant\u0131lar\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Eray Baran","ODT\u00dc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"Sac Metallerde Akma Y\u00fczeyi Tespiti \u0130\u00e7in E\u015f Zamanl\u0131 S\u0131cakl\u0131k Ve Genleme \u00d6l\u00e7\u00fcm\u00fcne Dayal\u0131 Yeni Bir Deneysel Yakla\u015f\u0131m\u0131n Geli\u015ftirilmesi","Celalettin Karado\u011fan","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2011,"Ankara'n\u0131n D\u00fcnya Miras Alanl\u0131\u011f\u0131na \u00d6nerilmesi Fizibilite Projesi","Sava\u015f Zafer \u015eahin","Siyaset Bilimi ve Kamu Y\u00f6netimi","Ankara Kalk\u0131nma Ajans\u0131"],[2010,"K\u00fc\u00e7\u00fck Dahiler Bilgisayar Kullan\u0131yor:Kelebek Etkisi","Erol \u00d6z\u00e7elik","Bilgisayar M\u00fchendisli\u011fi","CFCU"],[2010,"Bor Esasl\u0131 Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasar\u0131m\u0131, Sentezi ve Teknolojik Uygulamalar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","BOREN"],[2010,"Fotokatalitik ve S\u00fcreksiz Fiberle G\u00fc\u00e7lendirilmi\u015f Dental Kompozitlerin Geli\u015ftirilmesi","Jongee Park","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Terpiridin \u00dcnitesi \u0130\u00e7eren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve \u00d6zelliklerinin Tan\u0131mlanmas\u0131","Seha Tirke\u015f","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth","Mete T\u00f6r\u00fcner","Sosyal Bilimler Enstit\u00fcs\u00fc",null],[2010,"Biyobenzetim Tasar\u0131m Metodolojisinin, Tersine M\u00fchendislik ile Biyobenzetim Robot Tasar\u0131m\u0131, Denetimi ve Bili\u015fsel Tan\u0131ma \u00dczerinde Geli\u015ftirilmesi","Abdulkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"G\u00f6r\u00fcn\u00fcr I\u015f\u0131\u011fa Duyarl\u0131 Bor ve Zirkonyum Katk\u0131l\u0131 Fotokatalitik TiO2 Haz\u0131rlanmas\u0131","Jongee Park","Metalurji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","BOREN"],[2010,"Duygusal Olaylar Kendinden \u00d6nce Sunulan N\u00f6tr Uyar\u0131c\u0131lar\u0131n Hat\u0131rlanmas\u0131n\u0131 Neden Art\u0131r\u0131r? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleme \u00c7al\u0131\u015fmas\u0131","Erol \u00d6z\u00e7elik","\u00c7ANKAYA \u00dc.","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"Okzim T\u00fcrevli Ligandlar \u0130\u00e7eren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri","\u015eeniz \u00d6zalp Yaman","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2010,"T\u00fcrkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel \u00dcretimi","Ender Keskink\u0131l\u0131\u00e7","Metalurji Ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2009,"Yumu\u015fak ve K\u0131k\u0131rdak Doku Onar\u0131m\/Rekonstruksiyonu \u0130\u00e7in G\u00f6zenekli\/Biyoaktif Silikon \u0130mplantlar\u0131n\/Protezlerin \u00dcretimi","Hilal T\u00fcrko\u011flu \u015ea\u015fmazel","Metal\u00fcrji ve Malzeme M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2009,"Don\u00f6r-Aksept\u00f6r D\u00fczeninde Yeni Bir Bile\u015fik Grubunun Tasar\u0131m\u0131, Sentezi Ve \u0130letken Polimerlerinin Uygulama Alanlar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi Ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK\/COST"],[2009,"Ditiyenilpirol D\u00fczeninde Azobenzen Birimleri \u0130\u00e7eren Yeni Bir Bile\u015fik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve \u0130\u015flenebilir \u0130letken Polimerleri \u0130le Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel \u00d6zellikleri","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2008,"E\u011flenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Park\u0131 2008","Hacer Erar","Sivil Giri\u015fim ve G\u00f6n\u00fcll\u00fc \u00c7al\u0131\u015fmalar Koordinat\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"Metal \u015eekillendirme M\u00fckemmelliyet Merkezi","Erman Tekkaya","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi",null],[2007,"European Remote Radio Laboratory (ERRL)","Ali Kara","Elektrik - Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","Avrupa Komisyonu"],[2007,"\u0130mge \u0130\u015fleme Tabanl\u0131 Otomatik H\u00fccre Analiz Sistemi-Toma Kullan\u0131larak Boya D\u0131\u015flama Esasl\u0131 H\u00fccre Say\u0131m\u0131, Canl\u0131l\u0131k Say\u0131m\u0131 ve H\u00fccre Morfolojisi Analizi","Belgin \u0130\u015fg\u00f6r","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya",null],[2007,"Kimyasal I\u015f\u0131l-I\u015f\u0131ma \u00d6zelli\u011fine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve \u0130letken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanlar\u0131","Atilla Cihaner","Kimya M\u00fchendisli\u011fi ve Uygulamal\u0131 Kimya","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"Hermitik Olmayan Diskrit Schr\u00f6dinger Denklemi \u0130\u00e7in \u00d6zde\u011fer Problemleri ve Uygulamalar\u0131","H\u00fcseyin \u015eirin H\u00fcseyin","Matematik","T\u00dcB\u0130TAK"],[2007,"G\u00f6rme \u00d6z\u00fcrl\u00fcler \u0130\u00e7in Al\u0131\u015fveri\u015f Merkezlerinde Yard\u0131m Pusulas\u0131","Ru\u015fen \u00d6ktem","BULADUR B\u0130L\u0130\u015e\u0130M ELEKTRON\u0130K SAN. VE T\u0130C. LTD. \u015eT\u0130.","T\u00dcB\u0130TAK"],[2006,"E\u011fim K\u0131r\u0131n\u0131m\u0131 ve D\u0131\u015fb\u00fckey Zarf Tekni\u011fine Dayal\u0131 Radyo Yay\u0131l\u0131m Modeli","Ali Kara","Elektrik Elektronik M\u00fchendisli\u011fi","T\u00dcB\u0130TAK"],[2006,"Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport","Cumhur Ayd\u0131n","\u0130n\u015faat M\u00fchendisli\u011fi",null],[2005,"VIF-CA Ara\u015ft\u0131rma Projesi","Erman Tekkaya","\u0130malat M\u00fchendisli\u011fi","EU"],[2005,"Makro\/Mini Makina ve Robotlar\u0131n \u00dcretimi( Tasar\u0131m ve \u0130malat) \u0130\u00e7in Mikro-\u0130\u015fleme Y\u00f6ntemlerinin (\u00d6zellikle Mikro EDM) Geli\u015ftirilmesi ve Uygulanmas\u0131","Abd\u00fclkadir Erden","Mekatronik M\u00fchendisli\u011fi",null]],"module_class":"tableBlue","standards":["table-bordered","table-hover"],"dataTable":true}}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 51 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-16 14:47:15 [updated_at] => 2019-03-25 12:54:21 [parent_id] => [lft] => 15 [rgt] => 16 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => arastirma-projeleri-1517410924 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 51 [url] => argeda [name_tr] => Araştırma [type_id] => 2 [parent_id] => 1 [lft] => 170 [rgt] => 213 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1