Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI  BÖLÜMÜ  YÜRÜTÜCÜ

ATÜ-ÇAP-2223-01

Elektrikli  bir araç için yüksek verimli güç aktarma organlarının tasarım ve imalatı Otomotiv Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Ramin Barzegar

ATÜ-ÇAP-2223-02

Otonom araç için sensör füzyonuna dayanan hassas konumlandırma Mekatronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Muhammad Umer Khan

ATÜ-ÇAP-2223-02

Brucella tanısı için elektrokimyasal biyosensör geliştirilmesi Temel Tıp

Prof.Dr. Veli Cengiz Özalp

ATÜ-ÇAP-2223-04

Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı oluşturulmasında karma yöntemli ön araştırma Hukuk

Dr. Öğr. Üye. Damla Songur