Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU BÖLÜMÜ  YÜRÜTÜCÜ

ATÜ-ÇAP-2223-01

Otomotiv Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Ramin Barzegar

ATÜ-ÇAP-2223-02

Mekatronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Muhammad Umer Khan

ATÜ-ÇAP-2223-02

Temel Tıp

Prof.Dr. Veli Cengiz Özalp

ATÜ-ÇAP-2223-04

Hukuk

Dr. Öğr. Üye. Damla Songur