Sevgili Öğrenciler,

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’ne hoşgeldiniz!

İngilizce’nin önemi onun dünyada en yaygın biçimde kullanılmasında yatar. Tartışmasız olarak Uluslararası ilişkilerin, ticaretin ve eğitimin dili İngilizce’dir. Bu bağlamda küresel ölçekte etkin eğitim olanaklarından faydalanabilmek için İngilizce öncelikli gereksinimdir.

Temel İngilizce Bölümü olarak amacımız, üniversitemize kayıt olan  ancak İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan siz öğrencilerimize temel dil becerilerini kazandırarak lisans eğitimlerinizi sürdürebilmenizi sağlamak ve sosyal yaşamlarınızda  İngilizce’yi kullanarak akıcı bir şekilde ifade edebilen bireyler olabilmeniz için sizleri gereken dil becerileriyle donatmaktır.

Hepimizin bildiği üzere yalnızca kelime bilgisi ve dilbilgisi gibi dilin yapı taşlarını öğrenmek, dili etkin kullanmak için yeterli değildir. Bunun için dilin temel kurallarını dilden kopuk bölümler olarak görmemek ve öğrenilen her yeni konuyu gerek okuma ve dinleme, gerekse yazma ve konuşma becerilerini kullanarak etkin hale getirmek gerekir. Bölümümüzde yabancı dil öğretimi, dil becerileri odaklı olarak okuma-anlama, dinleme-anlama, yazma ve konuşma gibi 4 temel dil becerisinin geliştirilmesini hedefleyen bir program ile donanımlı bir kadro tarafından en son metod ve teknoloji kullanılarak yapılır. Öğrenciler değerlendirilirken de aynı şekilde bu dört beceri dikkate alınır.

Okulumuzda Avrupa Ortak Dil Ölçütlerine (CEFR) uygun modüler sistem uygulanır ve 4 kurdan oluşur: A1, A2, B1 ve B1+. Öğrencilerimiz akademik yıl başında yapılan Seviye Belirleme Sınavında  aldıkları puana göre bir seviyeye yerleştirilirler. Bölümümüzde verilen eğitim programı İngilizce öğrenmek isteyen tüm öğrencilerin başarılı olabileceği bir yapı içinde düzenlenmiştir. Ancak bunun için öğrencilerimizin derslerine devam etmeleri, düzenli çalışıp ödevlerini yapmaları ve sınıf dışında da tavsiye edilen kaynakları kullanmaları gerekmektedir.

Her geçen gün küreselleşen dünyamızda sizlere çağdaş ve donanımlı bireyler arasında yer almanızda etkin rol oynayacak dil becerilerini kazandırmak ve başarılarınızla okulumuzu daha da ileriye taşımak için sizleri heyecanla bekliyoruz

Haberler

Etkinlikler