Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN

alper.sahin@atilim.edu.tr

Sevgili Öğrenciler,

İngilizceyi bilmek ve etkili kullanabilmek, hemen her alanda sınırların kalktığı bir dünyada bireylere tartışmasız büyük fırsatlar sunmaktadır. Bir dili verimli kullanabilmek için ise etkin bir eğitime gereksinim bulunmaktadır. Temel İngilizce Bölümü olarak amacımız öğrencilerimize gerek üniversitemizdeki öğrenim hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları, gerekse mezun olduktan sonra işe yerleştirilmeleri ve yine iş ve sosyal hayatlarında onları avantajlı konuma getirebilecek düzeyde İngiliz dili eğitimi sunmaktır.

Pearson Assured tarafından akredite edilmiş ve Avrupa Ortak Dil Ölçütleri (CEFR) ile uyumlu İngilizce eğitim programlarımızı, gramer ve kelime bilgisi, konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerini geliştirecek en yenilikçi yöntem, içerik ve materyallerle sunuyoruz. Sizlerin teknolojinin odağında, dijital bir çağa doğduğunuzu ve teknolojinin yaşantınızın önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Gereksinim duyduğunuz zengin, etkileşimli, heyecan ve ilgi uyandıran bir eğitim ortamı oluşmasını sağlamak, öğrenmeyi pasif bir olgu olmaktan çıkarıp aktif hale getirmek, ayrıca eleştirel düşünme, problem çözme ve iletişim becerilerinizin gelişmesine katkıda bulunmak adına, dil eğitiminde teknolojiden de destek alıyoruz. Bu sayede sizlerin daha etkili ve kalıcı öğrenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ve tüm bunlar için edindiği tecrübelerle kendini sürekli geliştiren, yeniliğe açık, ayrıcalıklı bir eğitim kadrosuyla çalışıyoruz.

Bilmenizi isteriz ki, atacağımız her adımda sizlere destek olmak arzusundayız. Başarı dileklerimizle, her zaman yanınızdayız.