Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8518


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bireye uyarlanmış bilgisayarlı testler, Madde tepki kuramında küçük örneklemlerle madde parametresi kestirimi, Yabancı dil sınavlarında sınav kaygısı, Ölçek geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Eylem ÖZTEKİN İBLİKCİ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8520


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Öğretmen Eğitimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özge İMRE GÜNEY / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8521


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretimi, Dil Öğrenme Stratejileri, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Can Ece BOZ / Eğitim Teknolojileri Birim Başkanı

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kültürlerarasılık ve Kültürlerarası Eğitim, Öğretmen Eğitimi, Toplumdilbilim, Eğitim Teknolojisi, Kültürlerarası Farkındalık, Müfredat Geliştirme ve Değerlendirmede Güncel Konular ve İnsan Hakları, İngilizce Öğretiminde Kültürel Çalışmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Betül KESKİN / Materyal Hazırlama Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: University of Maryland

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mine BELLİKLİ / Mesleki Gelişim Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8564


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Okuryazarlıklar, Söylem Çözümlemesi, Derlem Dilbilimi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hasan Emre ÇIRKAN / Müfredat Etkinlikleri Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8525


Lisans: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme, Öğretmen Eğitimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Bilal SEVİNÇ / Sınav Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8505


Lisans: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nazlı BULUT / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8516


Lisans, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar KALKAN / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8508


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen algıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve ÖKSÜZOĞLU / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8526


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda SÖNMEZ / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8523


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Cambridge Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Elif Nisa TÜRKOĞLU / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İlknur ACAR

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metodoloji, Materyal Geliştirme ve Sınav Hazırlama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Neda AKBARIVARZEGHAN

/ +90 (312) 586 8528


Lisans: Urmia Payame Noor Üniversitesi Yüksek Lisans: Razi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hata Düzeltimi, İşbirlikli Yazma.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nebahat Seren AKDAMAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Çukurova Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu, İngilizce Öğretiminde Hikaye Anlatımı, Dijital Okuryazarlık.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar AKSOY

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Selin ALPTEKİN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Ayşe Uğur ARGAV

/ +90 (312) 586 8526


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav ve Materyal Üretimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Senem ARSLAN

/ +90 (312) 586 8547


Lisans: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Kübra ASRAV

/ +90 (312) 586 8544


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Emrullah AY

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans: Akdeniz Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : Eğitim Teknolojileri, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hilal Ülkü AY

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Sosyolojisi, Dil Öğrencisinin Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nilay BAŞARAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Serap BOYACIOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Dil Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ömer BUDANIR

/ +90 (312) 586 8541


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Gelişimi, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aslı OĞUZ ÇAĞLAR

/ +90 (312) 586 8508


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Işığında Yabancılara Türkçe Öğretimi, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Verda ÇAKMAK

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Stres Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülşah ÇETİNEL

/ +90 (312) 586 8546


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Drama Yoluyla Dil Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem Sultan DEMİRMAN

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zeynep DOGAN

/ +90 (312) 586 8540


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Serkan ELGÜN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi Derslerinde Edebiyat Kullanımı, İngiliz Dili Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Elif EREN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Çeviribilimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda ERENOĞLU

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Majıd GHYASI

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Mithat Engin GİRGİN

/ +90 (312) 586 8579


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İpek GÜLBAHAR

/ +90 (312) 586 8543


Lisans: Mersin Üniversitesi

Araştırma Konuları : Cinsiyet ve Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buray GÜR

/ +90 (312) 586 8509


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem KARADEMİR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Cambridge Üniversitesi Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda KARADENİZ

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülnihal KARAKUŞ

/ +90 (312) 586 8547


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Kardelen KAYA

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Materyal Geliştirme, Müfredat Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Altınay ÖZEN KOYUNCUOĞLU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretiminde Edebiyatın Rolü, İngilizce Öğretiminde Program Hazırlama, Materyal Uyarlama ve Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hayrettin KÖKCÜ

/ +90 (312) 586 8507


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Sınav ve Materyal Üretimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Beyza KÖROĞLU

/ +90 (312) 586 8507


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hatice Oya ÖZBOZKURT

/ +90 (312) 586 8549


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özgün Aslı ÖZDAĞLI

/ +90 (312) 586 8549


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Yasemin ÖZFINDIK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi Metod ve Teknikleri, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, İleri Yazım Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayten ÖZMEN

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tercüme, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dost Şafak ÖZTÜRK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretim ve Drama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

/ +90 (312) 586 8541


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Marzieh RIMANINIKOU

/ +90 (312) 586 8540


Lisans: Ilam Universitesi Yüksek Lisans: Shahid Chamran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konuşma, Yazma, Gramer.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fatma Sevgi SAKAOĞLU

/ +90 (312) 586 8539


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Liliana SEÇER

/ +90 (312) 586 8537


Lisans: Kişinev Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Mesleki Gelişim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Barış SEMERCİOĞLU

/ +90 (312) 586 8549


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Materyal Geliştirme, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Asiiat SHABAZGERIEVA

/ +90 (312) 586 8427


Lisans, Yüksek Lisans: Tyumen State Academy of World Economy

Araştırma Konuları : 21. Yüzyıl Becerileri, Okuma Becerisinde Eleştirel Düşünme, Etkili Eğitimcinin Rolü, Öğretim Yaklaşımı olarak Eklektizm, Modern Çokkültürlü Öğretim Materyallerinin Dizaynı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aysel SÜTÇÜ

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, Sınav Yazma ve Üretme, Sınav ve Materyal Üretimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen algıları, Materyal Geliştime ve Üretme, İngilizce Öğretimi, Akademik başarı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Burçak ŞAHAN

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stres Yönetimi, İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aynur ŞAHİN

/ +90 (312) 586 8527


Lisans: Selcuk Universitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, İngilizce Öğretimi, Sınav ve Materyal Üretimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Cem ŞENEL

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Doğukan ŞİMŞEK

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Burcu TERCAN

/ +90 (312) 586 8535


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hilal TUNÇ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, Sınav Değerlendirme, Sınav Oluşturma Teknikleri, Sınav ve Materyal Üretimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar ÖZKURT TÜLEK

/ +90 (312) 586 8539


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ferda TOKÇALAR

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kafkas Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : ELT, Öğretmen Eğitimi, Müfredat Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Görkem YILDIZ

/ +90 (312) 586 8528


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Teknolojinin İngiliz Dili Öğretimine Entegrasyonu, Yazma Becerileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Sevgi YAMAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitmen Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Materyal Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayla YEŞİLYURT

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülfer YÜCEKUL

/ +90 (312) 586 8546


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme ve Dizaynı, Sınav Hazırlama, İletişimsel Dil Öğretme Metodu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nur YÜKSEL

/ +90 (312) 586 8537


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Aysu Esra TURHAN

/ +90 (312) 586 8533