Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN / Bölüm Başkanı

alper.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bireye uyarlanmış bilgisayarlı testler, Madde tepki kuramında küçük örneklemlerle madde parametresi kestirimi, Yabancı dil sınavlarında sınav kaygısı, Ölçek geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Eylem ÖZTEKİN İBLİKCİ / Bölüm Başkan Yardımcısı

eylem.iblikci@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8520


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Öğretmen Eğitimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Özge İmre GÜNEY / Bölüm Başkan Yardımcısı

ozge.imre@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8521


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretimi, Dil Öğrenme Stratejileri, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mine BELLİKLİ / Mesleki Gelişim Birimi Başkanı

mine.bellikli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8564


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Eğitimi, Akademik Amaçlı İngilizce, Eğitim Psikolojisi, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aynur Gül ŞAHİN / Yazılı Anlatım Çalışmaları Birimi Başkanı

aynur.gul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8527


Lisans: Selcuk Universitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, İngilizce Öğretimi, Sınav ve Materyal Üretimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Öğr. Gör. Hakan TİLGEL / Eğitim Teknolojileri Birimi Başkanı

hakan.tilgel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8510


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Teknolojileri ve Dil Eğitimi, Eğitim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Rana TURGUT / Sınav Hazırlama Birimi Başkanı

rana.selimoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8633


Lisans, Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Postmodern Roman, Çağdaş Tiyatro, Polisiye Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Meriç TÜMER / Materyal Geliştirme Birimi Başkanı

meric.tumer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8516


Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Araştırma ve Kullanımı, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Engin Mithat GİRGİN / Seviye Başkanı

engin.girgin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Medya.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Beyza KÖROĞLU / Seviye Başkanı

beyza.koroglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8506


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Siray LENGERLİ / Seviye Başkanı

siray.lengerli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Yazma Becerilerini Geliştirme.

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK / Seviye Başkanı

evren.ozturk@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8532


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Halil YIKILMAZ / Seviye Başkanı

halil.yikilmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8543-8544


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Dr. Öğr. Üyesi Berat Dilek YÜCEEL

dilek.karaduman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8515


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dikkat Toplama Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Stres Yönetimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. İlknur ACAR

ilknur.acar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8541


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metodoloji, Materyal Geliştirme ve Sınav Hazırlama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Neda AKBARIVARZEGHAN

neda.akbarivarzeghan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Araştırma Konuları : Hata Düzeltimi, İşbirlikli Yazma.

Öğr. Gör. Pınar AKSOY

pinar.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8506


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pelin Duygu AKSU

pelin.aksu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8531


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Cambridge Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Şeyma ALTINTUĞLU

seyma.altintuglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8546


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe Ugur Arıkdal ARGAV

ayse.arikdal@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8526


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav ve Materyal Üretimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Senem Göktan ARSLAN

senem.goktan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8528


Lisans: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Zeynep ARSLAN

zeynep.arslan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8541


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Drama Yoluyla Dil Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Kübra Aytın ASRAV

kubra.aytin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8544


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hilal Ülkü AY

hilal.ay@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Sosyolojisi, Dil Öğrencisinin Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İpek GÜLBAHAR AYBEK

ipek.gulbahar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8544


Lisans: Mersin Üniversitesi

Araştırma Konuları : Cinsiyet ve Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Merve AYDIN

merve.aydin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8531


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Öğr. Gör. Selen BARANOĞLU

selen.baranoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8531


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tercüme, Öğretmen algıları, Materyal Geliştime ve Üretme, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Akademik başarı.

Öğr. Gör. Ayla BAYRAKTAR

ayla.bayraktar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Asuman BAYRAM

asuman.bayram@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Tuğba ÖNGÜN BAYSAR

tugba.ongun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8538


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. David Jesse BODDINGTON

david.boddington@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8517


Lisans: Brookes Oxford Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Ömer BUDANIR

omer.budanir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Gelişimi, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Verda Genç ÇAKMAK

verda.genc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8533


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Stres Yönetimi.

Öğr. Gör. Gökçe ÇATALBAŞ

gokce.catalbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8516


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Materyal Geliştime ve Üretme, Sınav Değerlendirme, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ, Sınav ve Materyal Üretimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Gülşah ÇETİNEL

gulsah.cetinel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Drama Yoluyla Dil Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ceren ÇINAR

ceren.cinar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8530


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nazlı ÇINAR

nazli.cinar@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8530


Lisans, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biçimbilim.

Öğr. Gör. Hasan Emre ÇIRKAN

emre.cirkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme, Öğretmen Eğitimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Öğr. Gör. Didem Sultan DEMİRMAN

didem.demirman@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8508


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Zeynep DOGAN

zeynep.dogan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8540


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zeynep DOĞU

zeynep.dogu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8550


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma ve Kelime Öğretimi, Eğitim Sosyolojisi, Motivasyon, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Edebiyatının İngilizce Öğretiminde Kullanımı, İngilizce Öğretimi ve Öğrenimi Sosyolojisi, Materyal Dizayn.

Öğr. Gör. Elif EREN

elif.eren@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8542


Lisans, Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Çeviribilimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda ERENOĞLU

seda.erenoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buray GÜR

buray.gur@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8509


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ekin Ergün KALEMCİ

ekin.ergun@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8522


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar KALKAN

pinar.kalkan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8547


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen algıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İrem KARABIYIK

irem.karabiyik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8548


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem KARADEMİR

didem.karademir@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8543-8544


Lisans: Cambridge Üniversitesi Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda KARADENİZ

seda.karadeniz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8523


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Okutman Gülnihal KARAKUŞ

/ +90 (312) 586 8529


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Kardelen KAYA

kardelen.kaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Materyal Geliştirme, Müfredat Geliştirme.

Öğr. Gör. Deniz Ali KAYGAN

ali.kaygan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Akademik başarı, İkinci Dil Edinimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Betül KESKİN

betul.keskin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: University of Maryland

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Ammara KHAN

ammara.khan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: Punjab Üniversitesi Yüksek Lisans: Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesi Yüksek Lisans: Pakistan Devlet Koleji

Araştırma Konuları : Gramer ve Yazma Öğretimi.

Öğr. Gör. Hayrettin KÖKCÜ

hayrettin.kokcu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8507


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Sınav ve Materyal Üretimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Emine KUTLU

emine.kutlu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav Geliştirme, Sınav Yazımı, İkinci/Yabancı Dilde Yazma, Eğitim Programı Planlama, Öğretmen Eğitimi, Öğretmenin Mesleki Gelişimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aslı OĞUZ

asli.oguz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8540


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Işığında Yabancılara Türkçe Öğretimi, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Çisil OKANT

cisil.okant@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8535


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Mehrdad Hosseinpour OZANBU

mehrdad.ozanbu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8517


Lisans: Allameh Tabatabee Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen Gelişimi, İkinci Dil Edinimi, Yazma Becerisini Ölçme.

Öğr. Gör. Merve ÖKSÜZOĞLU

merve.oksuzoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8547


Lisans: Çankaya Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hatice Oya ÖZBOZKURT

oya.ozbozkurt@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8524


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Özgün Aslı ÖZDAĞLI

ozgun.ozdagli@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8549


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Sinem ÖZER

sinem.ozer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8535


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, İngilizce Öğretiminde Kültür, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Serra Deniz ÖZERCİYES

serra.ozerciyes@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8525


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Sınav ve Materyal Üretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Yasemin ÖZFINDIK

yasemin.ozfindik@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi Metod ve Teknikleri, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı, İleri Yazım Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Onur ÖZKAYNAK

onur.ozkaynak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN

alper.ozmaden@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Öğr. Gör. Ayten Karakaya ÖZMEN

ayten.karakaya@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8509


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tercüme, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Öğr. Gör. Marzieh RIMANINIKOU

marzieh.rimaninikou@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ilam Universitesi Yüksek Lisans: Shahid Chamran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konuşma, Yazma, Gramer.

Öğr. Gör. Fatma Sevgi SAKAOĞLU

sevgi.ozkocak@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8536


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Cemil SAPMAZ

cemil.sapmaz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8545


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Öğr. Gör. Liliana SEÇER

liliana.secer@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8537


Lisans: Kişinev Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Mesleki Gelişim.

Öğr. Gör. Barış SEMERCİOĞLU

baris.semercioglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8549


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Materyal Geliştirme, Tercüme.

Öğr. Gör. Bilal SEVİNÇ

bilal.sevinc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8548


Lisans: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Asiiat SHABAZGERIEVA

asiiat.shabazgerieva@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Tyumen State Academy of World Economy

Araştırma Konuları : 21. Yüzyıl Becerileri, Okuma Becerisinde Eleştirel Düşünme, Etkili Eğitimcinin Rolü, Öğretim Yaklaşımı olarak Eklektizm, Modern Çokkültürlü Öğretim Materyallerinin Dizaynı.

Öğr. Gör. Seda SÖNMEZ

seda.sonmez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8540


Lisans: Atılım Üniversitesi Yüksek Lisans: Cambridge Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Aysel SÜTÇÜ

aysel.sutcu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8533


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, Sınav Yazma ve Üretme, Sınav ve Materyal Üretimi, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen algıları, Materyal Geliştime ve Üretme, İngilizce Öğretimi, Akademik başarı.

Öğr. Gör. Burçak İçerler ŞAHAN

burcak.icerler@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8509


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stres Yönetimi, İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Vildan ŞAHİN

vildan.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8544


Lisans: Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Öğr. Gör. Tuğba TEKİN

tugba.tekin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8507


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Burcu TERCAN

burcu.tercan@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8535


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hilal TUNÇ

hilal.tunc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Sınav Değerlendirme, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ, Sınav ve Materyal Üretimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar ÖZKURT TÜLEK

pinar.ozkurt@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8539


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Öğr. Gör. Elif Nisa TÜRKOĞLU

elif.turkoglu@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8541


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Aybüke UZUNCA

aybuke.uzunca@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi.

Öğr. Gör. Görkem ÜNER

gorkem.uner@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Teknolojinin İngiliz Dili Öğretimine Entegrasyonu, Yazma Becerileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gamze YAKIN

gamze.yakin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Söylem Çözümlemesi, Kültürel Çalışmalar.

Öğr. Gör. Gülşah Çınar YASTIBAŞ

gulsah.yastibas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans: Çağ Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Yabancı Dil Öğrenme Stratejileri.

Öğr. Gör. Gülfer YÜCEKUL

gulfer.yucekul@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme ve Dizaynı, Sınav Hazırlama, İletişimsel Dil Öğretme Metodu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nur YÜKSEL

nur.yuksel@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8537


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yazma Becerilerini Geliştirme, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Yeşim BAŞER

yesim.baser@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Can Ece BOZ

boz.canece@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Başkent Üniversitesi (devam ediyor)

Öğr. Gör. Cemre ÇİÇEK TÜMER

cemre.cicek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Toplumdilbilim, İngiliz Dili Eğitiminde Teknoloji Entegrasyonu, Materyal Geliştirme ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dilek İŞLER

dilek.isler@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8530


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülcay KARAKOYUN

gulcay.karakoyun@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Şükran Eda MARANGOZ

eda.marangoz@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Aylin TEPE

aylin.tepe@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Burak YEMENİCİ

burak.yemenici@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Berna BOZDAĞ

berna.bozdag@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Cem Yağmur GENÇ

cem.genc@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. İde ASLAN

ide.aslan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Murat ÇOBAN

murat.coban@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8535


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nur Yağmur DEMİR

yagmur.demir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Seda CAN

seda.can@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Simge ÇAKIR

simge.cakir@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Yeşim UĞURLU

yesim.ugurlu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00