Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8518


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bireye uyarlanmış bilgisayarlı testler, Madde tepki kuramında küçük örneklemlerle madde parametresi kestirimi, Yabancı dil sınavlarında sınav kaygısı, Ölçek geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Bilal SEVİNÇ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8521


Lisans: Anadolu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Eylem ÖZTEKİN İBLİKCİ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8520


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Öğretmen Eğitimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hilal Ülkü AY / Ölçme ve Değerlendirme Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Sosyolojisi, Dil Öğrencisinin Psikolojisi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dost Şafak ÖZTÜRK / Eğitim Teknolojileri Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8526


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretim ve Drama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Mine BELLİKLİ / Mesleki Gelişim Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8564


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğretmen ve Öğrenci Motivasyonu, Yabancı Dil Eğitimi, Öğretmen Eğitimi, Öğrenme ve Öğretim, Uzaktan Eğitim, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Beyza KÖROĞLU / Sınav Hazırlama Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8505


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, İngiliz Edebiyatı, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aslı OĞUZ ÇAĞLAR / Materyal Hazırlama Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8508


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Işığında Yabancılara Türkçe Öğretimi, Materyal Geliştime ve Üretme, Materyal Geliştirme, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ferda TOKÇALAR / Araştırma Birimi Başkanı

/ +90 (312) 586 8510


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Kafkas Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Konuları : ELT, Öğretmen Eğitimi, Müfredat Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İlknur ACAR / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Metodoloji, Materyal Geliştirme ve Sınav Hazırlama.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar KALKAN / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8508


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen algıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Betül KESKİN / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: University of Maryland

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Elif Nisa TÜRKOĞLU / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Buray GÜR / Seviye Başkanı

/ +90 (312) 586 8509


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nazlı BULUT

/ +90 (312) 586 8516


Lisans, Yüksek Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Neda AKBARIVARZEGHAN

/ +90 (312) 586 8528


Lisans: Urmia Payame Noor Üniversitesi Yüksek Lisans: Razi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hata Düzeltimi, İşbirlikli Yazma.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar AKSOY

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Selin ALPTEKİN

/ +90 (312) 586 8528


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Morfoloji, Toplumdilbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayşe Uğur ARIKDAL

/ +90 (312) 586 8526


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sınav ve Materyal Üretimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Senem ARSLAN

/ +90 (312) 586 8547


Lisans: Başkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Kübra ASRAV

/ +90 (312) 586 8544


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ömer BUDANIR

/ +90 (312) 586 8541


Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi

Araştırma Konuları : Dil Gelişimi, İngilizce Öğretiminde Teknoloji Kullanımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Verda ÇAKMAK

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Lisans: Muğla Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Stres Yönetimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nihat DAL

/ +90 (312) 586 8546


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Eötvös Lorand Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Hata Analizi ve Ara Dil.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem Sultan DEMİRMAN

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Ufuk Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Zeynep DOGAN

/ +90 (312) 586 8540


Lisans, Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Elif EREN

/ +90 (312) 586 8429


Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Edebiyatı, Çeviribilimi, İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda ERENOĞLU

/ +90 (312) 586 8534


Lisans: Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : İkinci Dil Edinimi, Materyal Geliştirme ve Üretme, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Majıd GHYASI

/ +90 (312) 586 8516


Lisans: Hakim Sabzevari Üniversitesi Yüksek Lisans: Kharazmi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Öğrenen kimliği, öğretmen kimliği, duygusal sermaye, küresel vatandaşlık.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nezaket Sema GÜNDOĞDU

/ +90 (312) 586 8522


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Didem KARADEMİR

/ +90 (312) 586 8415


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Seda KARADENİZ

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Drama Yoluyla Dil Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Büşra EREN KARALAR

/ +90 (312) 586 8543


Lisans: Akdeniz Üniversitesi Yüksek Lisans: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Araştırma Konuları : Oyun Çalışmaları, Oyun Anlatıları, Ajan-Oyuncu Etkileşimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülnihal KARAKUŞ

/ +90 (312) 586 8547


Lisans: Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans: Çankaya Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, İngiliz Edebiyatı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hayrettin KÖKCÜ

/ +90 (312) 586 8507


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Sınav ve Materyal Üretimi, Sınav Yazma ve Üretme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Hatice Oya ÖZBOZKURT

/ +90 (312) 586 8549


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Geliştirme, Dil Öğrenme Stratejileri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper ÖZMADEN

/ +90 (312) 586 8532


Lisans: Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, Öğretmen algıları.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ayten ÖZMEN

/ +90 (312) 586 8550


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Tercüme, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Evren ÖZTÜRK

/ +90 (312) 586 8541


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sözdizimi, Materyal Araştırma ve Kullanımı, İngilizce Öğretimi, İkinci Dil Edinimi, Biçimbilim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Marzieh RIMANINIKOU

/ +90 (312) 586 8540


Lisans: Ilam Universitesi Yüksek Lisans: Shahid Chamran Üniversitesi

Araştırma Konuları : Konuşma, Yazma, Gramer.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Fatma Sevgi SAKAOĞLU

/ +90 (312) 586 8539


Lisans: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Liliana SEÇER

/ +90 (312) 586 8537


Lisans: Kişinev Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Mesleki Gelişim.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Sahar SHOKOUHI

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Urmia Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Burçak ŞAHAN

/ +90 (312) 586 8542


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stres Yönetimi, İngilizce Öğretimi, Cinsiyet ve Dil Edinimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Aynur ŞAHİN

/ +90 (312) 586 8527


Lisans: Selcuk Universitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme, İngilizce Öğretimi, Sınav ve Materyal Üretimi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Burcu TERCAN

/ +90 (312) 586 8535


Lisans: Bilkent Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitimde Liderlik, Öğretmen Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Nitel Araştırma, Program Geliştirme ve Değerlendirme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Pınar ÖZKURT TÜLEK

/ +90 (312) 586 8539


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Gülfer YÜCEKUL

/ +90 (312) 586 8546


Lisans: Bilkent Üniversitesi

Araştırma Konuları : Materyal Geliştirme ve Dizaynı, Sınav Hazırlama, İletişimsel Dil Öğretme Metodu.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Nur Ece YÜCESAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngiliz Dili Öğretimi, Öğretmen Mesleki Kimliği, Sınıf Yönetimi, Öğretmen Eğitimi.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Yeliz ARSLAN TURAN

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Kübra SARAL ÇALIŞKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Perihan Sevde NACAK

/ +90 (312) 586 8412


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Demet ÜNAL AYDIN

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Çağdaş DEMİREL

/ +90 (312) 586 8576


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Ceren BORA

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dilan UĞUR USTA

/ +90 (312) 586 8539


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Alper DUYSAK

/ +90 (312) 586 8546


Araştırma Konuları : Müfredat tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. İpek GÜLBAHAR

/ +90 (312) 586 8543


Lisans: Mersin Üniversitesi

Araştırma Konuları : Cinsiyet ve Dil Edinimi, İngilizce Öğretimi, Tercüme.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Çağla ÖNİZ

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Şule Nur ÖZTÜRK

/ +90 (312) 586 80 00


Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Yunus Emre ALKAN

/ +90 (312) 586 8533


Öğr. Gör. Oya Gülin MONUS

/ +90 (312) 586 8541


Öğr. Gör. Sümeyye SÖNMEZYURT

/ +90 (312) 586 8596


Öğr. Gör. Ayşenur KILIÇ

/ +90 (312) 586 8429


Öğr. Gör. Ayşe Sevil TEKİN

/ +90 (312) 586 8528


Öğr. Gör. Beril ÖZDEMİR

/ +90 (312) 586 8538


Öğr. Gör. Berkay BAYKAN

/ +90 (312) 586 8550


Öğr. Gör. Dilşat ATAN

/ +90 (312) 586 8574


Öğr. Gör. Ecesu ALTIN

/ +90 (312) 586 8536


Öğr. Gör. Hülya Aybike ÖZEN

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Bora YENİAY

/ +90 (312) 586 8517


Öğr. Gör. Sevgi ÖZGÜLER

/ +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Serkan AKTAN

/ +90 (312) 586 80 00