Kur Sistemi

Kuruluşumuzdan itibaren her yıl okulumuz öğretim elemanları tarafından geliştirilen anketler  değerlendirilerek, fakültelerimizden yapılan öneriler ve öğrenci profil ve ihtiyaçları dikkate alınarak bir komisyon tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 1999-2000 akademik yılı itibariyle öğrenciyi daha başarılı olmaya taşıyacak daha kaliteli ve kontrollü olan “kur” sistemine geçilmiştir. Bir akademik yıl  8-10 haftadan oluşur dört eşit (döneme) kura ayrılır.  Öğrenci her bir dönem içinde,  öğrendikleri doğrultusunda değerlendirilir. Kurunda başarılı olamayan öğrenci eski klasik sistemde olduğu gibi ileriye dönük olarak devam ettirilmez, o kuru tekrar etme şansına sahiptir. Böylece yeterince öğrenerek bir üst kura geçer. Bu şekilde öğrenciye yabancı dil temelini sağlam biçimde kurma fırsatı verilir. Zira dil eğitiminde temel oluşmamışsa üzerine inşa etmek olanaksızdır.  

Kur Değerlendirmesi

Temel İngilizce Bölümünde eğitim süresi her biri 8-10 hafta olan dört kurdan oluşmaktadır. Her kurda öğrencilere haftalık pop quiz, iki ara sınav ve yazı çalışmaları verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. Ancak kur dönemi içinde toplam devamsızlığı % 20’yi geçen öğrenciler  ara sınavlara alınmazlar. Öğrenci başarısı iki ara sınav (%65), haftalık quizler (%15),  yazma çalışmaları (%10) ve ödev için (%10) doğrultusunda not verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. 

D kuru okuyan öğrencilerimizin kur geçme notu 65 puandır.

 Başarı notu 100 tam not üzerinden 60’ın altında olan öğrenciler (D kuru için 65 puan) bulundukları kuru tekrarlar. Öğrencilerin iki akademik yıl içinde Yeterlik sınavından geçmek zorundadır, aksi takdirde okulla ilişiği kesilir. Bu öğrencilerin Türkçe eğitim yapan bölümlere yerleştirilmeleri için ÖSYM Başkanlığına başvuru hakları saklıdır.

Temel İngilizce Bölümünde  verilen dört kuru başarı ile tamamlayıp Yeterlik sınavına girmeye hak kazanan ancak Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci için Yeterlik sınavına  hazırlamak amacı ile desteklemeli eğitim verilir. Bu grup öğrencilerin yapılacak ara sınavlara girmesi, verilecek ödev yapması gerekir. % 80 devam zorunluluğu bu grup öğrenciye de uygulanmaktadır dolayısıyla % 20’den fazla devamsızlık yapan öğrenci söz konusu destek programında  ara sınavlara giremez ancak yeterlik sınavına girme hakkını kaybetmez.