Kur Sistemi

Daha fazla başarı ve öğrenci gelişiminin kontrolünü sağlamak ve buna bağlı olarak daha yüksek başarı sağlamak amacıyla, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Temel İngilizce Bölümü ders sistemine dönüştürülmüştür. Herhangi bir düzeyde yeterli başarı gösteremeyen öğrenci, devam etmek yerine aynı düzeyi tekrarlamak zorundadır. Bu düzeyde uygun başarı üzerine, öğrenci bir sonrakine ilerler. Bu sistem, her öğrenciye güçlü beceriler geliştirme ve aşamalı olarak sağlam bir temel üzerine inşa etme şansı verilmesini sağlar. Dört seviye vardır (D, C, B ve A)           

Kur Değerlendirmesi

Temel İngilizce Bölümünde eğitim süresi her biri 8-10 hafta olan dört kurdan oluşmaktadır. Her kurda öğrencilere haftalık pop quiz, iki ara sınav ve yazı çalışmaları verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar (D kuru için 65 puan). Öğrenci başarı notu dağılımı D, C ve B kurları için aşağıdaki gibidir.:

Portfolyom (MyPortfolio)

% 20

Ara sınavlar

% 60

Yazlı Anlatım Kısa Sınavları (Yazma Quizleri)

% 10

Ödev

% 10

 

Prefac ve A Seviyesi için lütfen Öğrenci Kitapçığına bakınız. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar.