ARAŞTIRMA BİRİMİ

Dil öğretimi günümüzde artık yalnızca dilbilgisi kurallarının öğretimi ve öğrenilmesini kapsamamaktadır. Yalnızca dil bilgisi kurallarını kazanmak dil öğrenimi ve öğretimi için strateji değildir. Dil öğretimi Psikoloji, Sosyoloji, Mantık, Sosyo-kültür gibi alanların kesiştiği bir disiplinler arası çalışma alanı olmuştur. Bu nedenle, ikinci veya yabancı bir dil kazanımında bütün bu disiplinlerin yansıtıldığı dil bilgisi kurallarından başka diğer birçok boyutları göz önünde bulundurmak zorundayız, bu nedenle öğretimimizde tamamen yeni bir bakış açısı benimsemeliyiz

Temel İngilizce Bölümünde kurduğumuz araştırma birimimiz öğretim tekniklerini araştırarak, deneyerek ve sonuçlarına bakarak eğitim yöntemlerimizi daha verimli hale getirmeye çalışır.

Araştırma yapmak öğrenmenin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili anlayışımızı artırmakta ve eğitimde karşılaştığımız zorlukların çözümlerini bulmamıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bize öğrencilerin ilgilerini çekecek ve motivasyonlarını artıracak güvenilir çözümler bulmamıza yardımcı olmaktadır.

Bilimsel çalışmalarda kullanılan prensiplere göre kurumumuzda nitel ve nicel planlı ve organize araştırmalar yapıyoruz.

Araştırmayı çalışmalarımızın bir parçası haline getirmek için sunumlar ve sınıf içi ders gözlemleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca okuma ve mesleki düşünme kültürünü artırmak için online paylaşımlar yapılmaktadır.