Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde kurulan araştırma birimimiz; hem Temel İngilizce Bölümünde hem de Modern Diller Bölümünde nitel, nicel ve karma yöntemli organize araştırmalar yapmaktadır. Yapılan araştırmalar, farklı öğretim tekniklerini araştırmaya ve denemeye ve eğitimde karşılaşılan zorluklar gibi konulara odaklanmaktadır. Böylelikle araştırma birimimiz, araştırmaların sonucunda elde edilen bulgular ile eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin desteklenmesi ve daha verimli hale getirilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Öğrencilerimizin motivasyon ve derse ilgilerini artıracak faktörler üzerine çalışmalar yaparak okulumuzun daha güvenilir çözümler bulmasına yardımcı olmaktadır.  

Bunların yanı sıra araştırma birimimiz, dil öğretim alanında yapılan ulusal ve uluslararası güncel çalışmaları takip ederek ve bunlarla ilgili gerekli araştırmaları yapmak suretiyle okulumuza etkilerini değerlendirmekte ve sonuçlarını hazırlanan sunumlarla paylaşmaktadır.