Atılım Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü, Sınav Birimi, bu bölümün müfredat programıyla belirlenmiş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Temel İngilizce Bölümü müfredat programında öğrencinin yabancı dil becerilerini geliştirme sürecini ve bulunduğu düzeyi başarıp başaramadığını ölçen sınavların tümü sınav birimi tarafından hazırlanır. Aynı düzeydeki tüm öğrencilere aynı sınav uygulanır; böylece ölçme değerlendirmede tüm okulda standart sağlanır. Bu sınavlar öğrencinin hem dil becerilerini geliştirirken gösterdiği ilerlemeyi hem de bir üst düzeyi başarıp başaramayacağını ölçer.