Sınav Birimi

Atılım Universitesi Temel İngilizce Bölümü Sınav Birimi, bu bölümün müfredat programıyla belirlenmiş olan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Temel İngilizce Bölümü müfredat programında öğrencinin yabancı dil becerilerini geliştirme sürecini ve bulunduğu düzeyi başarıp başaramadığını ölçen sınavların tümü sınav birimi tarafından hazırlanır. Aynı düzeydeki tüm öğrencilere aynı sınav uygulanır; böylece ölçme değerlendirmede tüm okulda standart sağlanır. Bu sınavlar öğrencinin hem dil becerilerini geliştirirken gösterdiği ilerlemeyi hem de bir üst düzeyi başarıp başaramayacağını ölçer. Sınav Birimi Eylül – Ocak- Haziran aylarında akademik takvimle belirlenen tarihlerde yeterlik sınavı verir. Sınav Birimi tarafından hazırlanan yeterlik sınavı öğrencinin öğrenim göreceği fakültede akademik çalışmalarını takip edip edemeyeceğini belirler.