Yaz Okulu

Temel İngilizce Bölümünde akademik yıl sonunda kurunda veya Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için 7 - 8 hafta süren Yabancı Dil Yaz Öğretimi Programı açılır. Bu program kur kaybetmiş öğrenciler için kaybettikleri zaman dilimini yakalaması açısından bir fırsattır. Programa katılan öğrencilerden tekrar ettikleri kur’da başarılı olanlar izleyen akademik yılda açılacak olan kurlardan kendilerine uygun olanlara alınırlar.

Dördüncü kurunu başarılı bir şekilde bitirmiş ve daha önceki Yeterlik Sınavında başarısız olup, Yaz Okuluna devam etmiş öğrencilere program sonunda Yeterlik Sınavı yapılır. Bu Yeterlik Sınavından başarısız olan öğrenci, yeni kaydolan öğrenciler için açılan Yeterlik Sınavına girebilirler. Yaz Okulu Programına katılım zorunlu değildir.

Kurlarını tamamlamamış öğrenciler için kur açılması yetkisi Üniversite Yönetim Kuruluna aittir.

4 kurluk eğitimi başarı ile tamamlayıp Yeterlik Sınavından geçer not alan öğrenci ilgili bölümüne kaydını yaptırma hakkını kazanır.

Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencinin ödeyeceği yaz okulu ücreti, Mütevveli Heyeti Başkanlığı tarafından belirlenir.