Materyal Geliştirme Birimi

Materyal geliştirme birimi, dilbilgisi konularını, kelimeleri ve sunulan becerileri güçlendirmek adına, Temek İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan müfredata paralellik gösteren yazılı ya da dijital destek materyalleri hazırlar ve geliştirir.

Bu noktada Materyal Geliştirme Birimi, müfredat konularını desteklemek ve okutmanlara çeşitli, ilgi çekici ve öğretilen konuları takviye eden materyaller hazırlamak için kurulmuştur. 

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan materyalleri okutmanlara sağlayan Materyal Geliştirme Birimi, Temel İngilizce Bölümü’nün başarısında büyük rol oynamaktadır.