Pearson Assured Akreditasyonlarımız

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun iki bölümü, Modern Diller ve Temel İngilizce bölümlerinin Pearson Assured Kalite Güvence Sistemine uygun olduğu 10 Ekim 2018 itibari ile tescil edilmiş bulunuyor.

Bu tescile göre YDYO’nun iki bölümü de ayrı ayrı olarak, organizasyon-yönetim ve süreçleri, eğitim ve öğretim sistem ve süreçleri, ölçme değerlendirme yöntem ve süreçleri bakımından üst düzey kalitede bulunmuş ve onaylanmıştır. 

Pearson Assured, İngiltere’nin en köklü ve saygın bir değerlendirme organizasyonu olarak 1836’da Londra Üniversitesi’ne verilen ölçme denetim ve değerlendirme yetkisi ile başlamış ve kurulmuştur. İngiltere’nin en önemli ve büyük bir eğitim değerlendirme kurumu olarak Pearson, yüz yılı aşkın ve 100’den fazla ülkeye yayılmış eğitim öğretim deneyimi ile denetim, karşılaştırma ve bağımsız kalite ölçme konusunda uzmanlık sahibi olmuştur. Pearson Assured,  kurumların süreçlerindeki kalitesini dünya standartlarına göre inceleyip tescil etmekte, yönlendirmekte ve gerektikçe eğitim vermektedir. Sonuçta standartlara uygun bulunan kurumlara kalite sertifikasyonu, tabelası ve bayrağı vermektedir.

Pearson Assured kalite sertifikasyon süreci YDYO çatısı altındaki Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü için iki yıla yakın bir zamanda yapılan tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, Pearson kalite göstergelerine göre gruplanması, örneklerle desteklenmesi, dosyalanması ve belirlenen formatta görünür kılınması biçiminde olmuştur. Bu süreç denetim için başvuru yapılıp denetimden geçtikten sonra belgelenmesi ile sonuçlanmıştır.

Pearson Assured, kalite süreci göstergelerini üç alanda incelemiş ve belgelendirmiştir;

1. Organizasyon ve Yönetim süreçleri

2. Öğrenme öğretme sistem ve süreçleri

3. Ölçme değerlendirme süreçleri

Kalite belgesi bir yıllık süre ile verilmiş  olup her yıl yeniden denetim ve belgelendirme yapılması şeklinde sürecektir.

 

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi
Modern Diller 23.03.2022 - 23.03.2023
Temel İngilizce 23.03.2022 - 23.03.2023

 

2018-2019 Akademik Yılı Kalite El Kitabı

2019-2020 Akademik Yılı Kalite El Kitabı

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Akreditasyon Birimi Görevlileri:
Başkan:  Feride Güven
Üyeler: Ladan Amir  Safaei, Özge İmre Güney 
Sekreterya : Sevil Çetin Yamaner