Pearson Assured Accreditation

Atılım University School of  Foreign Languages, with its two departments of Basic English (DBE) and Modern Languages (DML) has been awarded an accreditation certificate by Pearson Assured  Organization being found an eligible school due to its global quality system as of  October 10th  2018.

Based on this accreditation, the two departments of the SFL, each and separately, has been assessed and approved to be at an exceptional level of quality in 3 main categories in terms of the procedures of  management of organisation, teaching and learning systems, and assessment systems. 
Pearson Assured has been one of the fundamental and respected quality assurance organisations in the UK since founded in 1836 when the University of London was given the right for assessment auditing and evaluation.  As one of the best known education assessment institutions in the UK, Pearson has been working in this field for more than 100 years in more than 100 countries for its distinguished auditing, benchmarking and assessing quality of institutions. Pearson Assured has been examining, verifying and directing the quality of procedures of institutions according to world quality standards, and it provides trainings if and when necessary. By the end of inspection by Pearson Assured, the institutions who are found eligible throughout the assessment process, will be granted a quality certificate, a flag and a sign.   

As for the SFL, the process of   Pearson Assured quality certificate preparation has been a mutual endeavour of DBE and DML under the umbrella of the SFL, through which all systems and procedures of the two departments have been examined, checked and grouped according to the quality criteria supported by evidence, filed and prepared for inspection. The whole process has taken about two years. This process has luckily ended with a certification by the auditing institution.   
Pearson Assured has grouped the quality criteria in 3 categories: 

 1. Management and Organisation Procedures 
 2. Teaching and Learning Systems and Procedures   
 3. Assessment Systems and Procedures

The achieved quality certificate is subject to renewal each year for the SFL.  

 

Department Validity
Modern Languages 24.10.2019 - 24.10.2020
Basic English 24.10.2019 - 24.10.2020


2018-2019 Quality Manual

2019-2020 Quality Manual

 

 

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4587 [title_tr] => Pearson Assured Akreditasyonlarımız [title_en] => Pearson Assured Accreditation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun iki bölümü, Modern Diller ve Temel İngilizce bölümlerinin Pearson Assured Kalite Güvence Sistemine uygun olduğu 10 Ekim 2018 itibari ile tescil edilmiş bulunuyor.

Bu tescile göre YDYO’nun iki bölümü de ayrı ayrı olarak, organizasyon-yönetim ve süreçleri, eğitim ve öğretim sistem ve süreçleri, ölçme değerlendirme yöntem ve süreçleri bakımından üst düzey kalitede bulunmuş ve onaylanmıştır. 

Pearson Assured, İngiltere’nin en köklü ve saygın bir değerlendirme organizasyonu olarak 1836’da Londra Üniversitesi’ne verilen ölçme denetim ve değerlendirme yetkisi ile başlamış ve kurulmuştur. İngiltere’nin en önemli ve büyük bir eğitim değerlendirme kurumu olarak Pearson, yüz yılı aşkın ve 100’den fazla ülkeye yayılmış eğitim öğretim deneyimi ile denetim, karşılaştırma ve bağımsız kalite ölçme konusunda uzmanlık sahibi olmuştur. Pearson Assured,  kurumların süreçlerindeki kalitesini dünya standartlarına göre inceleyip tescil etmekte, yönlendirmekte ve gerektikçe eğitim vermektedir. Sonuçta standartlara uygun bulunan kurumlara kalite sertifikasyonu, tabelası ve bayrağı vermektedir.

Pearson Assured kalite sertifikasyon süreci YDYO çatısı altındaki Temel İngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü için iki yıla yakın bir zamanda yapılan tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, Pearson kalite göstergelerine göre gruplanması, örneklerle desteklenmesi, dosyalanması ve belirlenen formatta görünür kılınması biçiminde olmuştur. Bu süreç denetim için başvuru yapılıp denetimden geçtikten sonra belgelenmesi ile sonuçlanmıştır.

Pearson Assured, kalite süreci göstergelerini üç alanda incelemiş ve belgelendirmiştir;

1. Organizasyon ve Yönetim süreçleri

2. Öğrenme öğretme sistem ve süreçleri

3. Ölçme değerlendirme süreçleri

Kalite belgesi bir yıllık süre ile verilmiş  olup her yıl yeniden denetim ve belgelendirme yapılması şeklinde sürecektir.

 

Bölüm Akreditasyonun Geçerlilik Süresi
Modern Diller 24.10.2019 - 24.10.2020
Temel İngilizce 24.10.2019 - 24.10.2020

 

2018-2019 Akademik Yılı Kalite El Kitabı

2019-2020 Akademik Yılı Kalite El Kitabı

 

Yabancı Diller Yüksek Okulu Akreditasyon Birimi Görevlileri:
Başkan:  Feride Güven
Üyeler: Ladan Amir  Safaei, Özge İmre Güney 
Sekreterya : Songül Karakaya

 

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım University School of  Foreign Languages, with its two departments of Basic English (DBE) and Modern Languages (DML) has been awarded an accreditation certificate by Pearson Assured  Organization being found an eligible school due to its global quality system as of  October 10th  2018.

Based on this accreditation, the two departments of the SFL, each and separately, has been assessed and approved to be at an exceptional level of quality in 3 main categories in terms of the procedures of  management of organisation, teaching and learning systems, and assessment systems. 
Pearson Assured has been one of the fundamental and respected quality assurance organisations in the UK since founded in 1836 when the University of London was given the right for assessment auditing and evaluation.  As one of the best known education assessment institutions in the UK, Pearson has been working in this field for more than 100 years in more than 100 countries for its distinguished auditing, benchmarking and assessing quality of institutions. Pearson Assured has been examining, verifying and directing the quality of procedures of institutions according to world quality standards, and it provides trainings if and when necessary. By the end of inspection by Pearson Assured, the institutions who are found eligible throughout the assessment process, will be granted a quality certificate, a flag and a sign.   

As for the SFL, the process of   Pearson Assured quality certificate preparation has been a mutual endeavour of DBE and DML under the umbrella of the SFL, through which all systems and procedures of the two departments have been examined, checked and grouped according to the quality criteria supported by evidence, filed and prepared for inspection. The whole process has taken about two years. This process has luckily ended with a certification by the auditing institution.   
Pearson Assured has grouped the quality criteria in 3 categories: 

 1. Management and Organisation Procedures 
 2. Teaching and Learning Systems and Procedures   
 3. Assessment Systems and Procedures

The achieved quality certificate is subject to renewal each year for the SFL.  

 

Department Validity
Modern Languages 24.10.2019 - 24.10.2020
Basic English 24.10.2019 - 24.10.2020


2018-2019 Quality Manual

2019-2020 Quality Manual

 

 

 

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 32 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 11:10:33 [updated_at] => 2020-01-17 12:26:28 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => pearson-assured-akreditasyon-sureci-1520936337 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 32 [name_en] => School of Foreign Languages [url] => sfl [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4587 [title_tr] => Pearson Assured Akreditasyonlarımız [title_en] => Pearson Assured Accreditation [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Yabanc\u0131 Diller Yüksekokulu’nun iki bölümü, Modern Diller ve Temel \u0130ngilizce bölümlerinin Pearson Assured Kalite Güvence Sistemine uygun oldu\u011fu 10 Ekim 2018 itibari ile tescil edilmi\u015f bulunuyor.<\/p>\n\n\t\t\t

Bu tescile göre YDYO’nun iki bölümü de ayr\u0131 ayr\u0131 olarak, organizasyon-yönetim ve süreçleri, e\u011fitim ve ö\u011fretim sistem ve süreçleri, ölçme de\u011ferlendirme yöntem ve süreçleri bak\u0131m\u0131ndan üst düzey kalitede bulunmu\u015f ve onaylanm\u0131\u015ft\u0131r. <\/p>\n\n\t\t\t

Pearson Assured, \u0130ngiltere’nin en köklü ve sayg\u0131n bir de\u011ferlendirme organizasyonu olarak 1836’da Londra Üniversitesi’ne verilen ölçme denetim ve de\u011ferlendirme yetkisi ile ba\u015flam\u0131\u015f ve kurulmu\u015ftur. \u0130ngiltere’nin en önemli ve büyük bir e\u011fitim de\u011ferlendirme kurumu olarak Pearson, yüz y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n ve 100’den fazla ülkeye yay\u0131lm\u0131\u015f e\u011fitim ö\u011fretim deneyimi ile denetim, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rma ve ba\u011f\u0131ms\u0131z kalite ölçme konusunda uzmanl\u0131k sahibi olmu\u015ftur. Pearson Assured,  kurumlar\u0131n süreçlerindeki kalitesini dünya standartlar\u0131na göre inceleyip tescil etmekte, yönlendirmekte ve gerektikçe e\u011fitim vermektedir. Sonuçta standartlara uygun bulunan kurumlara kalite sertifikasyonu, tabelas\u0131 ve bayra\u011f\u0131 vermektedir.<\/p>\n\n\t\t\t

Pearson Assured kalite sertifikasyon süreci YDYO çat\u0131s\u0131 alt\u0131ndaki Temel \u0130ngilizce Bölümü ve Modern Diller Bölümü için iki y\u0131la yak\u0131n bir zamanda yap\u0131lan tüm çal\u0131\u015fmalar\u0131n gözden geçirilmesi, Pearson kalite göstergelerine göre gruplanmas\u0131, örneklerle desteklenmesi, dosyalanmas\u0131 ve belirlenen formatta görünür k\u0131l\u0131nmas\u0131 biçiminde olmu\u015ftur. Bu süreç denetim için ba\u015fvuru yap\u0131l\u0131p denetimden geçtikten sonra belgelenmesi ile sonuçlanm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n\t\t\t

Pearson Assured, kalite süreci göstergelerini üç alanda incelemi\u015f ve belgelendirmi\u015ftir;<\/p>\n\n\t\t\t

1. Organizasyon ve Yönetim süreçleri<\/p>\n\n\t\t\t

2. Ö\u011frenme ö\u011fretme sistem ve süreçleri<\/p>\n\n\t\t\t

3. Ölçme de\u011ferlendirme süreçleri<\/p>\n\n\t\t\t

Kalite belgesi bir y\u0131ll\u0131k süre ile verilmi\u015f  olup her y\u0131l yeniden denetim ve belgelendirme yap\u0131lmas\u0131 \u015feklinde sürecektir.<\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
Bölüm<\/strong><\/td>\n\t\t\t\t\t\tAkreditasyonun Geçerlilik Süresi<\/strong><\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/thead>\n\t\t\t\t
Modern Diller<\/td>\n\t\t\t\t\t\t24.10.2019 - 24.10.2020<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t
Temel \u0130ngilizce<\/td>\n\t\t\t\t\t\t24.10.2019 - 24.10.2020<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

2018-2019 Akademik Y\u0131l\u0131 Kalite El Kitab\u0131<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

2019-2020 Akademik Y\u0131l\u0131 Kalite El Kitab\u0131<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

 <\/p>\n\n\t\t\t

Yabanc\u0131 Diller Yüksek Okulu Akreditasyon Birimi Görevlileri:<\/strong>
\n\t\t\tBa\u015fkan<\/strong>:  Feride Güven
\n\t\t\tÜyeler<\/strong>: Ladan Amir  Safaei, Özge \u0130mre Güney 
\n\t\t\tSekreterya <\/strong>: Songül Karakaya<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\"\"<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

\n\t\n\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

At\u0131l\u0131m University School of  Foreign Languages, with its two departments of Basic English (DBE) and Modern Languages (DML) has been awarded an accreditation certificate by Pearson Assured  Organization being found an eligible school due to its global quality system as of  October 10th  2018.<\/p>\n\n\t\t\t

Based on this accreditation, the two departments of the SFL, each and separately, has been assessed and approved to be at an exceptional level of quality in 3 main categories in terms of the procedures of  management of organisation, teaching and learning systems, and assessment systems. 
\n\t\t\tPearson Assured has been one of the fundamental and respected quality assurance organisations in the UK since founded in 1836 when the University of London was given the right for assessment auditing and evaluation.  As one of the best known education assessment institutions in the UK, Pearson has been working in this field for more than 100 years in more than 100 countries for its distinguished auditing, benchmarking and assessing quality of institutions. Pearson Assured has been examining, verifying and directing the quality of procedures of institutions according to world quality standards, and it provides trainings if and when necessary. By the end of inspection by Pearson Assured, the institutions who are found eligible throughout the assessment process, will be granted a quality certificate, a flag and a sign.   <\/p>\n\n\t\t\t

As for the SFL, the process of   Pearson Assured quality certificate preparation has been a mutual endeavour of DBE and DML under the umbrella of the SFL, through which all systems and procedures of the two departments have been examined, checked and grouped according to the quality criteria supported by evidence, filed and prepared for inspection. The whole process has taken about two years. This process has luckily ended with a certification by the auditing institution.   
\n\t\t\tPearson Assured has grouped the quality criteria in 3 categories: <\/p>\n\n\t\t\t

  \n\t\t\t\t
 1. Management and Organisation Procedures <\/li>\n\t\t\t\t
 2. Teaching and Learning Systems and Procedures   <\/li>\n\t\t\t\t
 3. Assessment Systems and Procedures<\/li>\n\t\t\t<\/ol>\n\n\t\t\t

  The achieved quality certificate is subject to renewal each year for the SFL.  <\/p>\n\n\t\t\t

   <\/p>\n\n\t\t\t

  \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t
  Department<\/strong><\/td>\n\t\t\t\t\t\tValidity<\/strong><\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/thead>\n\t\t\t\t
  Modern Languages<\/td>\n\t\t\t\t\t\t24.10.2019 - 24.10.2020<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t\t
  Basic English<\/td>\n\t\t\t\t\t\t24.10.2019 - 24.10.2020<\/td>\n\t\t\t\t\t<\/tr>\n\t\t\t\t<\/tbody>\n\t\t\t<\/table>\n\n\t\t\t


  \n\t\t\t2018-2019 Quality Manual<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

  2019-2020 Quality Manual<\/a><\/p>\n\n\t\t\t

   <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

  \n\t\t\t

  \"\"<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>\n\n

   <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 32 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-25 11:10:33 [updated_at] => 2020-01-17 12:26:28 [parent_id] => [lft] => 31 [rgt] => 32 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => pearson-assured-akreditasyon-sureci-1520936337 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 32 [url] => sfl [name_en] => School of Foreign Languages [type_id] => 10 [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 32 [url] => sfl [name_en] => School of Foreign Languages [type_id] => 10 [parent_id] => 1 [lft] => 2 [rgt] => 7 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1