Research Projects

Beginning Date Project Name Yürütücü Department Funded By
2017 Magnezyum Alaşımı-Benzeri Bileşiklerin Sinir Kılavuz Kanalı Uygulaması için Elektroeğirme ile Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kişisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor Karbür Takviyeli Hafif Ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu Hayri Yılmaz Kaptan Atılım Üniversitesi TÜBİTAK
2017 Sürekli Nanomalzeme Üretimi Için Alev Aerosol Reaktör Tasarımı, Kontrolü ve Simülasyonu Nesrin Ekinci Machin Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 Kurşun İçermeyen Yeni Nesil Primer Patlayıcı Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 Yeni yarıiletken konjüge polimerlerin tasarımı ve elektronik ve optik özelliklerinin kuantum kimyasal yöntemlerle sistematik olarak incelenmesi Hakan Kayı Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2017 SÜRÜ İHA Nafız Alemdaroğlu Pilotaj SSM/ASELSAN
2017 Dinamik yükleme ve aşırı plastik deformasyon altında malzemelerin mekanik karakterizasyonu için Split Hopkinson Basma Deney Düzeneği Tasarımı ve Geliştirilmesi Celal Evci Makine Mühendisliği FNSS
2017 Nadir Toprak Elementi (Gd, Yb, Er) Katkılı Zno Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Düşük Sıcaklık Termolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi Mehmet Işık Fizik Grubu TÜBİTAK
2017 Ghz Altı Ism Bantlarında Çalışan, Ortama Uyarlı, Çift Bantlı Operasyon Kabiliyeti Olan Minyatürize Anten Tasarımı ve Üretimi Elif Aydın Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2017 Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2017 BİGG-Atılım Alper Ünler TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ TÜBİTAK
2016 Yüksek Mukavemetli Çelik Plakaların Adımsal Olarak Bükülmesine Yönelik Yeni Bir Proses Tasarımı ve Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği SSM/FNSS(SAYP)
2016 İstatistiksel Testlerin Değerlendirme Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çalışması Fatih Sulak Matematik ASELSAN
2016 Development Of Active Antioxidant Electrospun Fibers With Nanoparticles Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/COST
2016 Emulsion Electrospinning To Control Drug Release Of Interest In Pharma Applications Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK/COST
2016 Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve İmalatı Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 c-BN Esaslı BN İnce Film Kaplama Geliştirilmesi: Yapısal-Mekanik-Tribolojik Özelliklerin Araştırılması Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı Elif Aydın Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Hiperspektral Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Yüksek Sıcaklığa Dirençli Kaplamaların Numerik Modellenmesi ve Simülasyonu Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Özgün Hbo İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Ahmet Demir Bayka Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2016 Asat Küp Uydu Geliştirilmesi Projesi Kapsamında Hazır YBKS Tedariği ve Yerli Tepki Tekeri Geliştirilmesi Korhan Levent Ertürk Yazılım Mühendisliği ASELSAN
2015 Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi Dilek Demirtepe Saygılı Psikoloji TÜBİTAK
2015 Eşzamanlı Çevre Islahına ve Hidrojen Gazı Üretimine Yönelik Çok Fonksiyonlu Fotokatalitik Nanokompozit Malzemelerin Hazırlanması Murat Kaya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2015 Ompg-16S ve Ompg-16SL Proteinlerinin Yapısal ve Fonksiyonel Niteliklerinin FTIR Spektroskopisi ile İncelenmesi Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2015 Ayna Nöronlarin İrdelenmesi ve Robotik Ayna Terapisi Sisteminin Geliştirilmesi Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Reformat Gazlar İle Çalışabilen Yüksek Sıcaklık Yakıt Hücresi ve Bileşenlerinin Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Mikro-Kojenarasyon Uygulamasının İncelenmesi Yılser Devrim Enerji Sistemleri Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2015 Anti-Bakteriyel Çekirdek-Kabuk Tipi Eşeksenli Elektroeğirilmiş Kompozit PCL/Kitosan Yara İyileşme Materyalleri Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2015 Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Alper Ünler TEKNOLOJİ TRANSFERİ OFİSİ TÜBİTAK
2015 Development Of Health Informatics Integrated Curricula In Computing And Health-Oriented Undergraduate Degrees Alok Mishra Yazılım Mühendisliği EU/Erasmus +
2014 TBC sistemlerin numerik modellenmesi ve simülasyonu Özgür Aslan Makine Mühendisliği SSM/ TUSAŞ/ DKTM
2014 Finansal Gelişme, Sermaye Birikimi, Verimlilik Ve Büyüme: Türkiye Deneyimi Mustafa İsmihan İktisat TÜBİTAK
2014 Türkiye'nin Sağlık Politikasının Avrupalılaşması ve Yerel Aktörlerin Rolü Gözde Yılmaz Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK
2014 Caesar Yarışmasına Katılan Kimlik Denetimini Sağlayan Algoritmaların Kriptanalizi Fatih Sulak Matematik TÜBİTAK
2014 Kristalli katıların malzeme nokta metodu ile çok ölçekli modellemesi Özgür Aslan Makina Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Lineer Olmayan Üçlü Schrödinger Denklemi İçin Yapı Koruyan Sayısal Yöntemler Ayhan Aydın Matematik TÜBİTAK
2014 Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalaması ve Paralel Programlama ile Sayısal Modellenmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi Eren Billur Otomotiv Mühendisliği TÜBİTAK
2014 Girişimcinin Atılımı Elif Kalaycı İşletme TÜBİTAK
2014 Zirkonya Esaslı Seramik Diş Malzemelerinin Üretimi ve Geliştirilmesi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği KOSGEB
2014 Katyonik Peptid Laktoferisin B ile Modifiye Edilmiş Silikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi Cemal Merih Şengönül İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2013 MIL-A-12560 ve AISI 4340 Çeliklerinde İzotermal Isıl İşlemin Balistik Performansa Etkilerinin Belirlenmesi Hizmeti Alımı Erkan Konca Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ROKETSAN
2013 TCDD İhtiyacı Mantarı Sertleştirilmiş Raylar (R350 HT) için Yerli Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Üretimi Kazım Tur Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2013 İncekNano Nanonitelik Analiz Sistem Geliştirilmesi Göksel Durkaya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
2013 Cerrahi Navigasyon (CAN) Sistemi Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi Ömer Music İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2013 Benzotellurodiazol Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Elektroaktif Monomerlerin Sentezi Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK/COST
2013 Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2013 Seralarda Kesme Gül Hasati Robotu (Gülderen Robot) Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2013 U-Profil Mekanik Kayma Bağlantısı Elemanları Kullanılan Çelik-Beton Kısmi Kompozit Kirişlerin Davranışının İncelenmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2013 Novumek Mühendislik Uygulamaları İçin Sınır Eleman Yöntem Tabanlı Bir Paralel Yazılım Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği KOSGEB
2012 Endoskopik Cerrahisi Eğitim (Ece)'inde Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Ortamların Etkinliğinin Araştırılması Nergiz Çağıltay Yazılım Mühendisliği TÜBİTAK
2012 İnce Rulman Bileziklerindeki Su Verme Sürecinin Simülasyon Destekli Analiziyle Isıl İşlem Çarpılmalarının Azaltılması Caner Şimşir İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 FEM FORGING – Continuous Training of Specialists on Design and Optimization of hot, warm and cold FORGING processes using FEM simulation technologies Caner Şimşir İmalat Mühendisliği EU
2012 Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2012 Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesinin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanan tutucu kuvvet etkisinin incelenmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2012 Etkileşimli Dijital Reklamcılık : Üç Boyutlu Kamera ve Görüntü İşleme Yöntemlerini Kullanan Yenilikçi Bir Yaklaşım Gökhan Şengül Bilgisayar Mühendisliği BSTB
2012 Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi/2. Faz Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği Kalkınma Bakanlığı
2012 Karboran Esaslı Yeni Konjüge Polimerik Malzemelerin Sentezi ve Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2012 Doğal Formdaki OmpG ile Genetik Mühendisliği Ürünü Mutantının FTIR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması Filiz Korkmaz Özkan Fizik Grubu TÜBİTAK
2012 Türkiye'de İdari Yargı Hakim ve Savcılarının Hukuk Kültürü Hüseyin Levent Köker Hukuk TÜBİTAK
2012  Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuçlarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012  Artırımlı Sac Şekillendirme İşlemi Sonrası Malzeme Özelliklerinin Tespiti İçin Sonlu Elemanlar Yöntemi Tabanlı Bir Benzetim Aracının Geliştirilmesi Besim Baranoğlu İmalat Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2012 Üç Döner Kanatlı Özerk Hava Taşıtı (3DÖHAT) Kutluk Bilge Arıkan Mekatronik Mühendisliği BSTB/SAN-TEZ
2011 Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kübik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi Bilgin Kaftanoğlu İmalat Mühendisliği BOREN
2011 TiO2 Tozlarından Boya-Sentezli Güneş Enerjisi Pili Üretimi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği KOSGEB
2011 Yönlendirilemeyen Yüzeylerin Gönderim Sınıf Gruplarının Cebirsel Yapısı Ferihe Atalan Ozan Matematik TÜBİTAK
2011 Önüretimli Beton Kolon-Kiriş Bağlantıları İçin Yapısal Çelik Elemanların Kullanıldığı Alternatif Bağlantıların Geliştirilmesi Eray Baran ODTÜ TÜBİTAK
2011 Sac Metallerde Akma Yüzeyi Tespiti İçin Eş Zamanlı Sıcaklık Ve Genleme Ölçümüne Dayalı Yeni Bir Deneysel Yaklaşımın Geliştirilmesi Celalettin Karadoğan İmalat Mühendisliği TÜBİTAK
2011 Ankara'nın Dünya Miras Alanlığına Önerilmesi Fizibilite Projesi Savaş Zafer Şahin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ankara Kalkınma Ajansı
2010 Küçük Dahiler Bilgisayar Kullanıyor:Kelebek Etkisi Erol Özçelik Bilgisayar Mühendisliği CFCU
2010 Bor Esaslı Yeni Anorganik-Organik Melez Polimerik Malzemlerin Tasarımı, Sentezi ve Teknolojik Uygulamaları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya BOREN
2010 Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi Jongee Park Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Terpiridin Ünitesi İçeren Yeni Bir Polimer Elektrokromun Sentezi ve Özelliklerinin Tanımlanması Seha Tirkeş Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2010 Determination of Professional Qualifications of Health Care Management and Revision of the Educational Programms Deprohealth Mete Törüner Sosyal Bilimler Enstitüsü
2010 Biyobenzetim Tasarım Metodolojisinin, Tersine Mühendislik ile Biyobenzetim Robot Tasarımı, Denetimi ve Bilişsel Tanıma Üzerinde Geliştirilmesi Abdulkadir Erden Mekatronik Mühendisliği TÜBİTAK
2010 Görünür Işığa Duyarlı Bor ve Zirkonyum Katkılı Fotokatalitik TiO2 Hazırlanması Jongee Park Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği BOREN
2010 Duygusal Olaylar Kendinden Önce Sunulan Nötr Uyarıcıların Hatırlanmasını Neden Artırır? Bir Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme Çalışması Erol Özçelik ÇANKAYA Ü. TÜBİTAK
2010 Okzim Türevli Ligandlar İçeren Yeni Platin(II) Komplekslerinin Sentezi, Elektrokimyasal Karakterizasyonu ve Antioksidatif Antikanser Etkileri Şeniz Özalp Yaman Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2010 Türkiye Laterit Cevherlerinden Ferronikel Üretimi Ender Keskinkılıç Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2009 Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarım/Rekonstruksiyonu İçin Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi Hilal Türkoğlu Şaşmazel Metalürji ve Malzeme Mühendisliği TÜBİTAK
2009 Donör-Akseptör Düzeninde Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarımı, Sentezi Ve İletken Polimerlerinin Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK/COST
2009 Ditiyenilpirol Düzeninde Azobenzen Birimleri İçeren Yeni Bir Bileşik Grubunun Tasarimi, Sentezi Ve İşlenebilir İletken Polimerleri İle Beraber Elektrokimyasal Ve Optiksel Özellikleri Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2008 Eğlenceli Bilim Merkezi Yaz Bilim Parkı 2008 Hacer Erar Sivil Girişim ve Gönüllü Çalışmalar Koordinatörlüğü TÜBİTAK
2007 Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi Erman Tekkaya İmalat Mühendisliği
2007 European Remote Radio Laboratory (ERRL) Ali Kara Elektrik - Elektronik Mühendisliği Avrupa Komisyonu
2007 İmge İşleme Tabanlı Otomatik Hücre Analiz Sistemi-Toma Kullanılarak Boya Dışlama Esaslı Hücre Sayımı, Canlılık Sayımı ve Hücre Morfolojisi Analizi Belgin İşgör Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
2007 Kimyasal Işıl-Işıma Özelliğine Sahip Heterosiklik Monomerlerin ve İletken Polimerlerinin Sentezlenmesi ve Uygulama Alanları Atilla Cihaner Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya TÜBİTAK
2007 Hermitik Olmayan Diskrit Schrödinger Denklemi İçin Özdeğer Problemleri ve Uygulamaları Hüseyin Şirin Hüseyin Matematik TÜBİTAK
2007 Görme Özürlüler İçin Alışveriş Merkezlerinde Yardım Pusulası Ruşen Öktem BULADUR BİLİŞİM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TÜBİTAK
2006 Eğim Kırınımı ve Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Radyo Yayılım Modeli Ali Kara Elektrik Elektronik Mühendisliği TÜBİTAK
2006 Road Infrastructure Safety Protection-Core-Research and Development for Road Safety In Europe; Increasing Safety and Reliability of Secondary Roads for a Sustainable Surface Transport Cumhur Aydın İnşaat Mühendisliği
2005 VIF-CA Araştırma Projesi Erman Tekkaya İmalat Mühendisliği EU
2005 Makro/Mini Makina ve Robotların Üretimi( Tasarım ve İmalat) İçin Mikro-İşleme Yöntemlerinin (Özellikle Mikro EDM) Geliştirilmesi ve Uygulanması Abdülkadir Erden Mekatronik Mühendisliği