Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Müdür

/ +90 (312) 586 8501


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY / YDYO Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8500


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Uzaktan Eğitim, Teknoloji Destekli Dil Öğretimi, Uzaktan Eğitimle Dil Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi İlke ve Yöntemleri, İnternet ve Sosyal Medya Bağımlılığı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Celal AKTAŞ / YDYO İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8502


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Universitesi

Araştırma Konuları : ELT, Hukuk Çevirisi, Ölçme Değerlendirme, Öğretim Materyali Geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halil İsmail ERTON / Üye

/ +90 (312) 586 8051


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Eğitim Pedagojisi, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dil Bilimi, Linguistics, Çeviribilim.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS / Üye

/ +90 (312) 586 8237


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: Atılım Üniversitesi Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Viktorya Romanı, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Seyahat Edebiyatı, Romantik Şiir, Psikoanalitik Teori, Kültür Araştırmaları, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat, Gerçekçilik Akımı, Feminist Kuram, Edebiyat Terimleri ve Akımları, Edebi Teori, 19. yy. Romantik Şiiri, 18. YY İngiliz Romanı.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Alper ŞAHİN / Temel İngilizce Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8518


Lisans, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Bireye uyarlanmış bilgisayarlı testler, Madde tepki kuramında küçük örneklemlerle madde parametresi kestirimi, Yabancı dil sınavlarında sınav kaygısı, Ölçek geliştirme.

Detaylı Özgeçmiş