Küreselleşen dünyada İngilizcenin iletişimde ortak dil olmasının yanı sıra aynı zamanda bilim dili olması nedeniyle, Üniversitemiz kurulurken öğretim dilinin İngilizce olmasına karar verilmiştir. Amaç, öğrencilere ileri düzeyde akademik İngilizce bilgi ve becerileri kazandırarak akademik, sosyal ve iş yaşamında etkili, üretken, katılımcı, başarılı birer birey olmalarıdır. Hedef, sadece yurt içinde değil uluslararası platformlarda da rekabet edebilecek nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim dünyasındaki gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamaktır.

Bu düşüncelerle, Hazırlık Okulu 1997 yılında, Atılım Üniversitesi mensuplarının ve öğrencilerin bir arada olduğu bir binada öğretim hayatına başlamıştır.

Hazırlık Okulunun ilk müdürü olan Deborah Paslı 1997 – 1999 yıllarında, 2000 – 2015 yılları arasında ise Aytuna Kocabıyıkoğlu Hazırlık Okulu müdürlüğü yapmışlar ve Hazırlık Okulunun gelişmesine görev yaptıkları yıllar içerisinde büyük katkı sağlamışlardır.

Zaman içerisinde, teknolojinin eğitimde kullanımının hızla ilerlemesiyle, Hazırlık Okulunda laboratuvarlar açılmış, sınıflar projeksiyon, bilgisayar ve internet ile donatılmıştır. Ayrıca "Bireysel Çalışma Merkezi, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Sınav Hazırlama, Materyal Geliştirme, Mesleki Gelişim, Araştırma, Program Geliştirme ve Yazma birimleri faaliyete geçmiştir.

2015 yılında Aytuna Kocabıyıkoğlu’nun ayrılması üzerine, bu göreve Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ertaş Hazırlık Okulu Müdürlüğüne atanmıştır.

Şimdiki Modern Diller Bölümü, 2004 -2005 yılında rektörlüğe bağlı Servis Dersleri Koordinatörlüğü olarak kurulmuştur. Daha sonra ismi Yabancı Diller Bölümü olarak çalışmalarına devam etmiştir. 

2016 – 2017 Akademik Yılında Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulması ile Hazırlık Okulunun adı Temel İngilizce Bölümü, Yabancı Diller Bölümünün adı ise Modern Diller Bölümü olarak yenilenmiş ve Yüksekokul çatısı altında birleşmişlerdir.

1520936489-5-Aytunakocabıyıkoğluresim08.03.2018_.jpg