ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Okul Müdürünün Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU

ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr

Atılım Meslek Yüksekokulumuz bilgi toplumuna geçiş sürecinde, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine öncelik verilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda gereğini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Uzaktan öğretim programlarıyla hizmet veren Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri özümseyen, bilgi ve becerilerle donanmış, iş piyasasının beklentilerine uygun yetişmelerini hususunda çalışır.

Meslek Yüksekokulumuz farklı mekânlardaki öğrenci, öğretim elemanı ve ders içeriklerini teknoloji aracılığıyla bir araya getirerek farklı profil ve coğrafyalardan bireylere fırsat eşitliği sunar ve yaşam boyu öğrenme sürecini destekler. Toplamda 4 dönem ders alan öğrencilerimiz, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle bilgi ve becerilerini pekiştirme ve geliştirme imkânı bulacaklardır.

Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm Programlar, Bologna Süreci’nde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında tanımlanan 5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterliliklerini sağlamaktadır.

Atılım Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Yer Alan Programlar

Bilgisayar Programcılığı

Turizm ve Otel İşletmeciliği*

*Bu programa yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

Haberler

Etkinlikler