Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ / Müdür

cengiz.kulaksiz@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8057


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Abbas KILIÇ / Müdür Yardımcısı

abbas.kilic@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8035


Lisans: İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Anayasal Kurumlar ve İlkeler, Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Tarihi, Anayasa Yargısı, Parlamento Hukuku, Hükümet Biçimleri, Temel Hak ve Özgürlükler.

Detaylı Özgeçmiş

Tuğçe ŞEKER / Yönetici Asistan

tugce.seker@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00