Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ

Atılım Meslek Yüksekokulumuz bilgi toplumuna geçiş sürecinde, ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde gereğini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri özümseyen, bilgi ve becerilerle donanmış, iş piyasasının beklentilerine uygun yetişmeleri hususunda çalışır. Toplamda 4 dönem ders alan öğrencilerimiz, kamu/özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle bilgi ve becerilerini pekiştirme ve geliştirme imkânı bulacaklardır.

Atılım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tüm Programlar, Bologna Süreci’nde Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında tanımlanan 5. Düzey (Önlisans Eğitimi) Yeterliliklerini sağlamaktadır

 

Atılım Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Yer Alan Programlar

  • E-ticaret ve Pazarlama
  • Mahkeme Büro Hizmetleri
  • Adalet Bölümü*
  • Bilgisayar Programcılığı*
  • Turizm ve Otel İşletmeciliği*

*Bu programlara yeni öğrenci kabul edilmemektedir.

Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.