Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR

Sevgili Öğrenciler,

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen ve sedanter yaşam biçimi geliştiren toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve alanında uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, lisansüstü eğitim programı açmayı zorunlu hale getirmektedir.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon, hastalık, bozukluk ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan hareket ve fonksiyonu tehdit eden her türlü yaklaşımı içerir. Sadece hasta odaklı yaklaşımları içermeyip, toplum sağlığının korunması, sağlıklı yaşam için bireylerin yönlendirilmesi, yönetimsel, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) stratejik planlama sunumunda, fizyoterapi profesyonellerinin primer sağlık bakımı, nöromuskuloskeletal tanı, tedavi ve koruma stratejileri üzerinde çalışabilecekleri ve böylece ülkelerinin sağlık sistemlerinde daha aktif rol alabilecekleri üzerinde durulmuştur. Lisans eğitimi almış fizyoterapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması ve Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi adına lisansüstü eğitim gerekli hale gelmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Türkçe Tezli Yüksek Lisans programı, Atılım üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli olmak üzere başlatılan ilk yüksek lisans programlarından biridir. Programın resmi eğitim dili Türkçe’dir. Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Programın amacı, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik uzman fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen ve   uluslararası saygın dergilerde yayınlanacak nitelikte bilimsel araştırmalar yapan, toplumun değişen ve artan rehabilitasyon alanındaki durumlarına uyum gösterebilen nitelikli uzman fizyoterapistler ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programımız, çok sayıda alana ait dersleri ve çok sayıda seçmeli dersi içermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan dört Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için dilediğiniz zaman bölümümüz ile irtibata geçebilir veya bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Haberler

Etkinlikler

Güzel Sanatlar Ortak Dersler Bölümü tarafından düzenlenen ART252 Serbest Seramik Şekillendirme Dersi "Susuz Kaplar" Sergisi, 28.05.2024 Salı günü saat 13.30’da GSTMF, 4. Kat, sergi alanında gerçekleştirilecektir.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
GSTMF, 4. Kat, sergi alanı
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 17:00

ART 251 Sulu Boya Resim Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 18:00

ART266 Takı Tasarımı Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 13:30

ART252 Serbest Seramik Şekillendirme Dersi "Susuz Kaplar" Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 18:00

ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar Dersi Öğrenci Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
28 Mayıs 2024, 13:30 - 07 Haziran 2024, 18:00

ART 235 Çok Sesli Koro Dersi Öğrenci Konseri 16 Mayıs 2024 Perşembe günü Saat:16.30'da gercekleşecektir.

Güzel Sanatlar Ortak Dersler
Orhan Zaim Konferans Salonu (Hukuk Fakültesi)
16 Mayıs 2024, 16:30 - 17:30

MÜBAK 2024 Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi

Mühendislik Fakültesi
Kemal Zaim Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi 2. Kat
16-17 Mayıs 2024, 09:00 - 17:30

1. Metalurji ve Malzeme Günleri Kariyer Zirvesi

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
14 Mayıs 2024, 10:00 - 17:00

Birlikte Büyümek ve Güçlenmek: Kuşaklar Arası Etkileşim, Bağımlılıklar, Zorbalık

Çocuk Gelişimi
Orhan Zaim Konferans Salonu
13 Mayıs 2024, 13:30 - 16:30

DEVCOM

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Lamia Ergenekon Konferans Salonu
10 Mayıs 2024, 13:00 - 17:00