Doç. Dr. Emel SÖNMEZER

emel.sonmezer@atilim.edu.tr

Sevgili Öğrenciler,

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen ve sedanter yaşam biçimi geliştiren toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve alanında uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, lisansüstü eğitim programı açmayı zorunlu hale getirmektedir.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon, hastalık, bozukluk ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan hareket ve fonksiyonu tehdit eden her türlü yaklaşımı içerir. Sadece hasta odaklı yaklaşımları içermeyip, toplum sağlığının korunması, sağlıklı yaşam için bireylerin yönlendirilmesi, yönetimsel, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) stratejik planlama sunumunda, fizyoterapi profesyonellerinin primer sağlık bakımı, nöromuskuloskeletal tanı, tedavi ve koruma stratejileri üzerinde çalışabilecekleri ve böylece ülkelerinin sağlık sistemlerinde daha aktif rol alabilecekleri üzerinde durulmuştur. Lisans eğitimi almış fizyoterapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması ve Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi adına lisansüstü eğitim gerekli hale gelmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Türkçe Tezli Yüksek Lisans programı, Atılım üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli olmak üzere başlatılan ilk yüksek lisans programlarından biridir. Programın resmi eğitim dili Türkçe’dir. Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Programın amacı, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik uzman fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen ve   uluslararası saygın dergilerde yayınlanacak nitelikte bilimsel araştırmalar yapan, toplumun değişen ve artan rehabilitasyon alanındaki durumlarına uyum gösterebilen nitelikli uzman fizyoterapistler ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programımız, çok sayıda alana ait dersleri ve çok sayıda seçmeli dersi içermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan dört Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için dilediğiniz zaman bölümümüz ile irtibata geçebilir veya bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Haberler

Etkinlikler

Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi olarak "On The Generatıon And Evolutıon of Resıdual Stress Durıng Manufacturıng of Hıgh Value Components" konusunda çevrim içi seminer düzenlemekteyiz. Sizleri bu seminerde görmekten memnuniyet duyacağız.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi
Online
18 Mayıs 2022, 15:00 - 18 Mayıs 2023, 17:00

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Model Parlamento Etkinliği

Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Salonu
26 Mayıs 2022, 15:27 - 18 Eylül 2023, 15:27

Online tanıtım etkinliğimize davetlisiniz

İşletme
Zoom
01 Temmuz 2022, 10:12 - 01 Ekim 2022, 10:12