Doç. Dr. Emel SÖNMEZER

emel.sonmezer@atilim.edu.tr

Sevgili Öğrenciler,

Dünyada ve ülkemizde gelişen teknoloji nedeniyle giderek hareketsizleşen ve sedanter yaşam biçimi geliştiren toplumların bugün ve gelecekteki gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişimini kaçınılmaz kılmaktadır. Ülkemiz sağlık eğitim politikalarının geleceğini planlamak amacıyla kaliteli ve yetkin lisans öğrenimi kadar, henüz yeterli sayıda akademisyen ve alanında uzmanlaşmış fizyoterapist bulunmaması, lisansüstü eğitim programı açmayı zorunlu hale getirmektedir.

Fizik Tedavi Rehabilitasyon, hastalık, bozukluk ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan hareket ve fonksiyonu tehdit eden her türlü yaklaşımı içerir. Sadece hasta odaklı yaklaşımları içermeyip, toplum sağlığının korunması, sağlıklı yaşam için bireylerin yönlendirilmesi, yönetimsel, eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, ulusal ve uluslararası sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT) stratejik planlama sunumunda, fizyoterapi profesyonellerinin primer sağlık bakımı, nöromuskuloskeletal tanı, tedavi ve koruma stratejileri üzerinde çalışabilecekleri ve böylece ülkelerinin sağlık sistemlerinde daha aktif rol alabilecekleri üzerinde durulmuştur. Lisans eğitimi almış fizyoterapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması ve Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi adına lisansüstü eğitim gerekli hale gelmiştir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Türkçe Tezli Yüksek Lisans programı, Atılım üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tezli olmak üzere başlatılan ilk yüksek lisans programlarından biridir. Programın resmi eğitim dili Türkçe’dir. Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak ve Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Programın amacı, lisans mezunu fizyoterapistlere, uluslararası standartlarda, özel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını öğretmek, sağlam bilimsel temelleri olan bilgiye ulaşımı öğretmek ve sağlamlaştırmak, araştırmaya yönelik uzman fizyoterapist kavramını kazandırmak, değerlendirme, tedavi programı çizme ve standardizasyon etik kurallarını çok iyi bilen ve uygulayan mezunlar vermek, yaptıkları tezlerde yeni yöntemler uygulayan, sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen ve   uluslararası saygın dergilerde yayınlanacak nitelikte bilimsel araştırmalar yapan, toplumun değişen ve artan rehabilitasyon alanındaki durumlarına uyum gösterebilen nitelikli uzman fizyoterapistler ve akademisyen adayları yetiştirmektir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programımız, çok sayıda alana ait dersleri ve çok sayıda seçmeli dersi içermektedir. Üniversitemiz bünyesinde bulunan dört Fizyoterapi Uygulama Laboratuvarları yüksek lisans öğrencilerimize uygulamalı eğitim olanağı sunmaktadır.

Daha fazla bilgi için dilediğiniz zaman bölümümüz ile irtibata geçebilir veya bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Haberler

Etkinlikler

Tipografi Dersi Kapsamında Hazırlanan 200 Parçalık Yerleştirme

Grafik Tasarım
GSTMF Fuaye Alanı
19 Kasım 2021, 11:45 - 19 Aralık 2021, 11:45

MMR 201 ve MMR 202 Stüdyoları Ön Proje Sergisi 3X3 22 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında GSTMF Binası 4. kat sergi salonunda gerçekleşecektir.

Mimarlık Bölümü
GSTMF Binası 4.Kat Sergi Salonu
19 Kasım 2021, 17:00 - 30 Aralık 2021, 17:00

EUT481 Tasarımcı ve Endüstri dersinin 7 Aralık Salı günü konuğu Evren Akar olacak.

Endüstriyel Tasarım
Zoom
07 Aralık 2021, 13:30 - 16:30

Metalurji Malzeme Müh. Öğrenci Topluluğu

Metalurji ve Malzeme Müh. Topluluğu
1022 nolu Konfernas Salonu
08 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

2022 Program Bütçenin Değerlendirilmesi

Maliye
Lamia Ergenekon Konferans Salonu (Kırmızı Salon)
09 Aralık 2021, 09:30 - 17:00

Yazar Prof. Dr. Erendiz Atasü'nün "Çağımızın Romanını Yazarken" başlıklı konuşması

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Cengiz Yenerim Konferans Salonu (İşletme Fakültesi)
09 Aralık 2021, 10:30 - 12:00

Sergi:  "Arşivden" 

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kültür Müdürlüğü Sergi Alanı
13 Aralık 2021, 11:24 - 03 Ocak 2022, 11:24

Armağan Çağlayan

Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kemal Zaim Konferans Salonu
13 Aralık 2021, 14:00 - 15:00

Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarımda Atılım Topluluğu
1020 nolu konferans salonu
14 Aralık 2021, 13:30 - 14:30

Bloomberg TV “Dijital Açı” Programı Moderatörü ve ANKAREF A.Ş. CEO’su Ali Erhan Binici ile “Girişimcilik ve IoT Semineri” ile bizlerle olacak.

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü
Lamia Ergenekon Konferans Salonu
24 Aralık 2021, 13:30 - 15:00