Yüksek Lisans

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

1
Üniversitelerin Hemşirelik Bölümü lisans diplomasına sahip olmak
2
ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan almak
3
Lisans not ortalaması en az 2,5 olmak
4
Mülakat sınavında başarılı olmak

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

1
Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans diploması sahibi olmak
2
ALES sınavından sayısal puan türünde en az 65 puan almak
3
Lisans not ortalaması en az 2,5 olmak
4
Mülakat sınavında başarılı olmak

 

Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.Kesin kayıt hakkı kazanan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.