"Atılım Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi" çerçevesinde lisansüstü programlarımız için burs olanakları mevcuttur.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Yüksek lisans programına; 4 yıllık bir lisans programından mezun veya mezun olma aşamasında olanlar başvuru yapabilir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE ÖNEMLİ TARİHLER NELERDİR ?

2023-2024 Güz  dönemi başvurularımız başlamıştır. 2023-2024 Güz dönemi için başvuru belgelerinin tamamının sabe@atilim.edu.tr adresine gönderilmesi ile de başvuru yapılabilecektir. Önemli tarihler ve kayıt takvimi akademik takvimde yer almaktadır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER*

  1. Başvuru formu
  2. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi (Türkiye dışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir)
  3. Not Döküm Belgesi (Transcript) aslı
  4. Başvuru Ücreti Dekontu
  5. Tezli yüksek Lisans Programları için ALES [veya eşdeğer sınav (GRE, G-MAT)] sonuç belgesi [Sayısal puan türünde 55 standart puanından az olmamak koşulu ile belge geçerlilik süresi içerisinde olmalıdır (Geçerlilik Süresi:3 Yıl)]. ALES: ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır. Gerekli bilgi ÖSYM adresinden öğrenilebilir. “www.osym.gov.tr.

 

Yüksek Lisans

Kontenjanlar

2022-2023 Güz Dönemi Yüksek Lisans

Hareket: 5

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: 10

Hareket Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

1
Tıp Fakültesi mezunu olmak veya Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinin 4 yıllık Bölümlerinden mezun olmak veya Üniversitelerin 4 yıllık Spor Bilimleri Fakültelerinden mezun olmak
2
ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan almak
3
Lisans not ortalaması en az 2,5 olmak
4
Yazılı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmak

 

Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si  alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

1
Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans diploması sahibi olmak
2
ALES sınavından sayısal puan türünde en az 65 puan almak
3
Lisans not ortalaması en az 2,5 olmak
4
Mülakat sınavında başarılı olmak

 

Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si  alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrenci Kabul Koşulları

1
Üniversitelerin Hemşirelik Bölümü lisans diplomasına sahip olmak
2
ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan almak
3
Lisans not ortalaması en az 2,5 olmak
4
Mülakat sınavında başarılı olmak

 

Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programlarına yapılan başvurular arasından bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavına çağrılacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %50’si  alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday (mülakat/yazılı) sınava çağrılır.

Kesin kayıt hakkı kazanan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve bilimsel değerlendirme (mülakat/yazılı) sınavının %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır.