Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için burslar ve indirimler

Öğretim ücreti bursundan yararlanmak isteyen doktora ve tezli yüksek lisans öğrenci adayları, programa başvurdukları sırada “Lisansüstü Eğitim Burs Başvuru Formu” ile Enstitüye müraacat ederler. Başvurular burs komisyonuna sunulur.

Burs komisyonun yapacağı inceleme neticesinde ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nın oluru ile bu öğrencilere belli oranda öğretim ücreti muafiyeti uygulanır. Üstün başarılı öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulabilir. Öğretim ücreti bursu verilecek öğrenci sayısı ve burs oranları her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen kontenjan ve oranlar ile sınırlıdır.

Öğrenim ücreti başvurularının değerlendirilmesinde aday öğrencinin tamamlamış olduğu akademik programdaki başarı düzeyi, ALES, yabancı dil ve mülakat sınavından alacağı puan birlikte değerlendirmeye alınır.

Ankara Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesi olup bu yönerge kapsamında öğretim ücreti bursu alamayan öğrencilerin öğretim ücretinde %30 muafiyet uygulanır.

Öğrencinin öğretim ücreti bursu alabilmesi için,

  • Lisans mezuniyet ortalamasının en az 2,50/4,00 veya yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 3,50/4,00 olması
  • ALES’ten başvurduğu programın türünden olmak üzere yüksek lisans programı için en az 70, doktora programı için en az 75 puanı olması

şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Uluslararası öğrenciler için burslar ve indirimler

Başvuru sistemimizde burs talebini işaretleyen öğrenci, sisteme istenen dosyalarını yükler. Burs Komisyonu, adayların başvurularını bir paket halinde değerlendirir. SAT, GMAT, GRE sonuçları, transkript v.b. değerlendirmeye alınırken, takdirname, ödül belgesi gibi belgeler de değerlendirmeye dahil edilebilir.

Atılım Üniversitesi ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde %30, Türkiye Kamu-Sen arasında düzenlenen protokol çerçevesinde %20 ve Medicana Hastanesi çalışanlarına ise %15 indirim uygulanacaktır.