Öğrenciler, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve 20.06.2018 tarihli Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına dilekçe yazarak ders saydırma isteğinde bulunabilirler.

Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği uygulanacak ücret muafiyetleri sonrası öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili yönetmelik maddeleri ve Mütevelli Heyet kararları aşağıda sunulmuştur.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Ders Saydırma

Madde 21(1): Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programlardan ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili Ana Bilim dalı görüşü alınarak ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 21(2): Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvurdukları sırada yapılmak zorundadır.

Madde 21(3): Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığının onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir.

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 20.06.2018 Tarihli Kararı

  1. Üniversitemiz lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
    • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.
    • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.
  2. Bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
    • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.
    • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 6’sından muaf tutulurlar.