Kayıt Dondurma Süreci

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerin bir dilekçe ile (varsa mazeretini bildiren bir belge ile birlikte) ilgili Ana Bilim dalına başvurmaları gerekir. Ana Bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kayıt dondurma başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır. Dondurma ücreti ile ilgili bilgiler için muhasebe birimimiz ile iletişime geçebilirsiniz;

https://www.atilim.edu.tr/tr/mali-isler-ve-butce-direktorlugu/page/2897/ogrenci-muhasebesi-mudurlugu

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

İzinler

Madde 11(1): Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından geçerli bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarıyıla kadar izin verilebilir. İzin verilen süre öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler

Madde 11(2): İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yapılabilir.

Madde 11(3): İzinli sayılmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.