Enstitümüze özel öğrenci olarak başvurmak isteyen adayların Özel Öğrenci Başvuru Formu’nu doldurarak ilgili ana bilim dalına vermeleri gerekmektedir. Ana bilim dalı uygunluğu ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile özel öğrencili başvuruları değerlendirilerek öğrenci adayına olumlu veya olumsuz geri dönüş Enstitü tarafından sağlanır.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Özel öğrenci kabulü

Madde 9(1): Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Madde 9(2): Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

Madde 9(3): Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerden en çok tezsiz yüksek lisans için 5 dersi, tezli yüksek lisans ve doktora programları için ise 4 dersi ilgili Enstitü Ana Bilim Dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla programına sayılabilir.