Prof. Dr. Nurhan BAYRAKTAR / Ana Bilim Dalı Başkan Vekili

/ +90 (312) 586 6101


Prof. Dr. Mehmet Murat SUMER

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Doktora: SSK Ankara Eğitim Hastanesi

Araştırma Konuları : Serebrovasküler Hastalıklar, İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Progresyon, Epilepsi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Erden KILIÇ

/ +90 (312) 586 6100


Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Araştırma Konuları : Eklem Replasmanı, Klinik Sonuçlar, Tıpta Nanoteknoloji, Kemik ve Kartilaj Rejenerasyonu.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Naime ULUĞ

/ +90 (312) 586 6110


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kas İskelet Sistemi Yaralanmaları, Ortopedik Rehabilitasyon, Manuel Tedavi.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan ACET

/ +90 (312) 586 6113


Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Emine Ümit SEVİĞ

/ +90 (312) 586 80 00