Bireysel Çalışma Birimi

Birimimiz, öğrencilerimizin ders dışında, ek malzemeler, görsel işitsel metotlar internet bağlantılı bilgisayar kullanımı yoluyla kendilerini geliştirme amacı ile kurulmuştur. Öğrenciler burada çalışma yapabilme, derslerde kaçırmış oldukları konuları yakalama, bilgi eksikliklerini tamamlama dilin pratiğini yapma olanağı bulurlar.

Yer ve Çalışma Saatleri

Bireysel Çalışma Birimi, Temel İngilizce Bölümü, Ana Bina 1. katındadır.
Çalışma saatleri hafta içi 09:30 - 17:30 arasıdır.

 

Bireysel Çalışma Merkezi Personeli

Bireysel çalışma Biriminde, birimin işleyişinden sorumlu, öğrencilere İngilizce öğrenimi konusunda yardımcı olmakla görevli, alanında uzman  İngilizce Okutmanı Yeşim İşlek görev yapmaktadır.

 

İletişim Bilgileri

E-Posta: yesim.islek@parttime.atilim.edu.tr

Tel: 0312 586 85 12

 

Birimin görevleri;

  • Öğrencileri video, kasetler ve bilgisayar destekli dil programlarından yararlandırarak yabancı dili öğrenmelerini desteklemek, bu şekilde dil öğrenimini zevkli ve kolay öğrenilir duruma getirmek,
  • Okutmanımız tarafından tespit edilen internet kaynaklarına birimimizdeki bilgisayar kullanımı yolu ile gereken eksik konulara ulaşarak, verilen ödevleri ve projeleri çağdaş yöntemlerle hazırlayabilmelerine yardımcı olmak,
  • Öğrencilerin İngilizce kitap ve materyallerden yararlanmalarına olanak sağlar.
  • Öğrencilerin çeşitli düzeylerdeki egzersizler, testler çözmelerini ve görevli okutmanın değerlendirmesi konusunda yardım almalarını sağlar.
  • Okuma ve Dinleme Odası
  • Internet Bağlantılı Dil Laboratuvarı
  • Referans Kitap ve Sözlükler (dilbilgisi, kelime, okuma, yazma ve konuşma becerilerine yönelik kitaplar, genel İngilizce ve özel alanlara ilişkin sözlükler, deyimler sözlüğü, değişik alıştırma ve ders kitapları)
  • Örnek Sınav ve Alıştırmalar (Haftalık mini sınav, Midterm ve Yeterlik sınavları örnekleri ve ekstra alıştırmalar)
  • Randevu ile Bire-Bir Öğretim