Eğitim Teknolojileri Birimi, dijital öğretme ve öğrenme teknolojilerinin eğitim programımıza entegrasyonunu sağlayarak idari ve akademik birimlere, öğretim görevlilerine ve öğrencilere destek olmak üzere kurulmuş bir birimdir. Birim,  yabancı dil eğitim öğretimini temel alarak, yeni teknolojileri inceler ve uygun olanları hazır hale getirmek için;

  • Öğretim kaynaklarını paylaşmak; öğrencilerin ödev ve çevrim-içi ürün dosyalarını değerlendirmek için Moodle öğrenme yönetim sistemini tasarlar ve yönetir,
  • Çevrim-içi öğretme ve öğrenme materyalleri hazırlar,
  • Moodle sistemini daha etkin ve verimli kullanmak için hizmet içi eğitimler verir,
  • 21 yüzyıl öğretim esaslarını sınıflarına etkin bir şekilde yansıtabilmeleri amacıyla öğretim görevlilerinin öğretim teknolojilerini entegre etmelerine destek olur,
  • İdari ve akademik anketleri, tasarlar, uygular ve analizini yapar.