Atılım Üniversitesi Temel İngilizce Bölümü, Ölçme ve Değerlendirme Birimi, bu bölümde kullanılan sınav ve değerlendirme araçlarının adil, güvenilir ve geçerli olmasını sağlamayı amaçlar. Bu amaçla, puanlayıcıların performansını takip ve değerlendirme, standardizasyon çalışmaları yürütme, rubriklerin geçerlik ve güvenirliğini sağlama gibi görevler üstlenir. Soru bankasının oluşturulması, madde analizleri ve eğitimler aracılığıyla sınavların kalitesini artırmayı hedefler. Ayrıca her çeyrekte seviyelerin başarı grafiklerini raporlayarak bölümün genel başarısını takip eder ve değerlendirir. Son olarak, Eylül – Ocak – Haziran aylarında akademik takvimle belirlenen tarihlerde yeterlik sınavı verir. Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan yeterlik sınavı öğrencinin öğrenim göreceği fakültede akademik çalışmalarını takip edip edemeyeceğini belirler.