Kur içi devamsızlık toplam kur saatinin %20sidir ve her kur için ayrı hesaplanır. Devamsızlığı % 20 aşan bir öğrenci ara sınavlara giremez ve notları o kur için değerlendirilmez.

Sadece ara sınavların telafisi için rapor kabul edilir.

Akademik yıl başından yıl sonuna kadar devam ettiği dört kurda elde ettiği başarı notu  ortalaması, en az 75 olan ve tüm kurların her birinden en az 70 not ile başarılı olan öğrenciler, isterlerse yeterlik sınavına girmeyip genel başarı ortalaması ile mezun olurlar. Bu hakkı kazanıp yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilere sınav hakkı verilir, ancak bu durumda yeterlik sınavı sonucu geçerlidir.

Evet, bu haktan yararlanmak için her bir kuru tekrara düşmeden başarmanız gerekmektedir.

Öğrenci başarısı iki ara sınav (%65), haftalık quizler (%15),  yazma çalışmaları (%10) ve ödev için (%10) doğrultusunda not verilir. Tüm bu çalışmaların ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 alan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. D kuru için 100 tam not üzerinde 65 puan alınması gerekmektedir.