Sınav Türü

Sınav Türü En Yüksek Puan

İngiliz dili ve edebiyatı – Mütercim Tercümanlık

Diğer bölümler

APEX

100

65(*)

60

TOEFL IBT, Kompozisyon en az 20

120

79

75

CPE

A

C

C

CAE

A

B

C

PTE Akademik

90

65

60

IELTS (1. ve 2. sütun için her bölümden en az 5,5, 3. sütun için her bölümden en

az 5)

9

6,5

6,0

FCE

A

A

B

 

Kur içi devamsızlık toplam kur saatinin %20sidir ve her kur için ayrı hesaplanır. Devamsızlığı % 20 aşan bir öğrenci ara sınavlara giremez ve notları o kur için değerlendirilmez.

Sadece ara sınavların telafisi için rapor kabul edilir.

Akademik yıl başından yıl sonuna kadar devam ettiği dört kurda elde ettiği başarı notu  ortalaması, en az 75 olan ve tüm kurların her birinden en az 70 not ile başarılı olan öğrenciler, isterlerse yeterlik sınavına girmeyip genel başarı ortalaması ile mezun olurlar. Bu hakkı kazanıp yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilere sınav hakkı verilir, ancak bu durumda yeterlik sınavı sonucu geçerlidir.

Evet, bu haktan yararlanmak için her bir kuru tekrara düşmeden başarmanız gerekmektedir.

Evet. Çünkü satın aldığınız ürün bir tablet değil eğitim kitidir. İçinde kullanacağınız tüm materyaller için özel tasarlanmıştır.

Hayır. Çünkü sadece tablet değil tablet ile dil eğitimine yönelik bir eğitim kiti veriyoruz. Bu eğitim kiti ise dil eğitiminizde kullanacağımız e-kitap, dijital dil eğitim uygulamaları, sözlük ve hikayeler gibi farklı dil öğretim materyalleri de içeriyor.

Seviye Belirleme Sınavı önemli bir sınavdır çünkü sahip olduğunuz dil bilgisini ölçmeyi ve bu bilgiler ışığında sizleri olmanız gereken kura yerleştirmeyi hedefler. Bu yüzden belirli seviyede bir dil bilgisine sahipseniz ve sınava girmeyip başlangıç seviyesinden başlarsanız yerleştiğiniz kur döneminde sıkıntı yaşamanız kaçınılmazdır. Çünkü hali hazırda bildiğiniz konuları ilk kez öğreniyormuş gibi eğitim aldığınızda hem kendi çalışma isteğiniz az olacak hem de çalışmadan başarılı olacağınız için gerçek seviyesine yerleşmiş akranlarınızın motivasyonunu olumsuz yönde etkileyeceksiniz. Ayrıca dil yeterliğinizi ne kadar çok geliştirirseniz, bölümünüzde o kadar iyi bir şekilde derslerinizi takip edebilir ve başarılı olursunuz.

A kurunu başarıyla tamamlamış ya da Pro destek kuruna devam eden öğrencilerimiz bu sınava girebilir.

Hayır. Hazırlığı atlamak için kabul edilen ulusal ve uluslararası sınav listesi ve kabul edilen puanlar için https://www.atilim.edu.tr/tr/dbe/page/2460/ogrenci-kitapcigi adresini ziyaret edebilirsiniz.

APEX bir dil yeterliği ölçme sınavıdır. Sınava çalışmak için düzenli ders tekrarı ve kelime çalışması yapmanız, B1+ seviyesi ve üstünde düzenli okuma-anlama ve dinleme-anlama çalışmaları yapmalısınız.

Öğrencilerimizin başarılı olup bölümlerine devam edebilmeleri için A kurunu başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. A kurunu tamamlayan öğrencilerimiz yeterlik sınavına girerler. Sınavda başarılı olan öğrencilerimiz bölümlerine geçiş yapabilirler. Sınavda başarılı olamayan öğrencilerimiz ise bir sonraki yeterlik sınavına kadar Pro kuru olarak adlandırılan destek programına devam etmek zorundadırlar.

Tüm kurlarda devam zorunluluğu vardır. Pro kurunda başarı hesaplamasında kur için başarının %30'u ve yeterlik sınav notunun %70 alınarak hesaplama yapılmaktadır. Devamsızlıktan kalırsanız geçme notunuz sadece yeterlik sınavından alacağınız notun %70'nin alınması ile yapılacaktır.

Her kur dönemimiz 8 haftadır. Ancak herhangi bir resmi tatil olması durumunda toplam devamsızlıktan düşülmekte ve o dönemin devamsızlığı hesaplanmaktadır.

Yeterlik Sınavı'nın ve mini sınavların telafisi yoktur. Tam teşekküllü hastaneden alacağınız doktor raporu sadece ara sınavların telafisinde geçerlidir.

Her çeyrek dönem sonunda geçme-kalma listelerine bakılarak sınıflar yeniden oluşturulur ve öğretim görevlileri atanır. Bu yüzden her kur dönemide farklı öğretim görevlileri ile ders yapacaksınız.

Kişisel verileri koruma kanuna göre 18 yaşını doldurmuş bireylerin bilgileri ancak yazılı izin verdikleri kişilerle paylaşılabilir.

Pro destek kuru hariç tüm kurlarda haftada toplam 27 saat eğitim verilmektedir.

Öğrencilerimiz Temel İngilizce Bölümünden başarılı oldukları takdirde Pearson Assured Sertifikası almaya hak kazanırlar. Bu sertifika akademik veya iş yaşamınızda, yurt dışında bulunan bazı okullarda ve iş başvurularında geçerli olabilmektedir.

Bu sertifikayı Temel İngilizce Bölümü eğitim programını başarı ile bitirdiğiniz takdirde ücreti karşılığında aşağıdaki linkden alabilirsiniz:

https://www.pearsonyayinlari.com/sertifika