ATÜ-ÇAP Çağrılı Araştırma Destek Programı

Bu program ile hem Atılım Üniversitesi’nin Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözümü hem de ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amaçlarına yönelik araştırma ve/veya geliştirme projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

ATÜ-ÇAP kapsamındaki araştırma projelerine yönelik çağrılar, ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından akademik yıl başında ilan edilir. Çağrılar; başlık ve içeriğe yönelik özet bilgi içerir.