Prof. Dr. Hasan Umur AKAY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8331


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: The University of Texas at Austin

Araştırma Konuları : Yüksek Başarımlı Hesaplama, Sonlu Eleman ve Sonlu Hacim Yöntemleri, Paralel Programlama, Katı-Sıvı Etkileşim Problemleri, Hesaplamalı Mühendislik, Hesaplamalı Mekanik, Hesaplamalı Katılar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga AKIŞ

/ +90 (312) 586 8335


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Mekanik, Katı Cisim Mekaniği, Yapı Modellemesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü AKSOY

/ +90 (312) 586 8626


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU

/ +90 (312) 586 8154


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, Şev Stabilitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Yakup DARAMA

/ +90 (312) 586 8347


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Michigan State Üniversitesi

Araştırma Konuları : Taşkın Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme, Yeraltı suyu Modelleme ,Hidrodinamik Modelleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKIŞ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8779


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zemin Mekaniği, Şev Duraylılığı, Zemin Çivileri, Tünel, Kaya Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Saman AMINBAKHSH / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8778


Lisans: Tabriz Azad Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çok Amaçlı Optimizasyon, Kaynak Dengeleme, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgelemesi, Evrimsel Algoritmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH AZAD

/ +90 (312) 586 8353


Lisans, Yüksek Lisans: Tebriz Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapısal Optimizasyon, Çelik Yapılar, Ayrık Boyutlandırma.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan MERTOL

/ +90 (312) 586 8350


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ertan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 8333


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Vanderbilt Üniversitesi Doktora: Rice Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapı Dinamiği, Yapı Sağlığı İzleme, Zemin-Yapı Etkileşimi, Çelik Yapılar, Açık Deniz ve Denizaltı Yapıları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ

/ +90 (312) 586 8355


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Cincinnati Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Deneysel Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meriç YILMAZ

/ +90 (312) 586 8321


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Nehir Mühendisliği, Köprü Hidroliği, Uzaktan Algılama Kaynaklı Yağış Tahmini, Havza Ölçekli Kuraklık Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Burak AKBAŞ

/ +90 (312) 586 8711


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Şev Stabilitesi, Sismik Tehlike Analizi, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Mühendislik Sismolojisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İshak Can AYDIN

/ +90 (312) 586 8711


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Açık Deniz Yüzer Rüzgar Türbin Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevil GÜL

/ +90 (312) 586 8371


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geoteknik Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cumhur ÖZBEY

/ +90 (312) 586 8763


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akışkanlar Mekaniği, Akışkanlar Dinamiği, Türbülanslı Akımlar, Bitki Örtülü Akım.

Detaylı Özgeçmiş

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Mustafa Erşan GÖKSU

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: EPFL İsviçre Federal Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Prekast ve Öngermeli Betonarme Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş