ATILIM HIZLI MENÜ
Atacs

Öğrenci Bilgi Sistemi

Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

Prof. Dr. Hüsnü AKSOY

husnu.aksoy@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8626


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Hacettepe Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU

aozgen@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8154


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, Şev Stabilitesi.

Doç. Dr. Tolga AKIŞ

tolga.akis@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8335


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Mekanik, Katı Cisim Mekaniği, Yapı Modellemesi.

Doç. Dr. Yakup DARAMA

yakup.darama@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8347


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans, Doktora: Michigan State Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Taşkın Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme, Yeraltı suyu Modelleme ,Hidrodinamik Modelleme.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKIŞ

ebru.akis@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8779


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Zemin Mekaniği, Şev Duraylılığı, Zemin Çivileri, Tünel, Kaya Mekaniği.

Dr. Öğr. Üyesi Saeid KAZEMZADEH AZAD

saeid.azad@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8353


Lisans, Yüksek Lisans: Tebriz Üniversitesi, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yapısal Optimizasyon, Çelik Yapılar, Ayrık Boyutlandırma.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı NUMANOĞLU GENÇ

asli.genc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8321


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Kıyı Yapıları Tasarımı, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi, Kıyısal sedima taşınımı.

Dr. Öğr. Üyesi Cenan MERTOL

cenan.mertol@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8350


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora: Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar.

Dr. Öğr. Üyesi Ertan SÖNMEZ

ertan.sonmez@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8333


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Vanderbilt Üniversitesi, Doktora: Rice Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Yapı Dinamiği, Yapı Sağlığı İzleme, Zemin-Yapı Etkileşimi, Çelik Yapılar, Açık Deniz ve Denizaltı Yapıları.

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ / Bölüm Başk. Vekili

gokhan.tunc@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8355


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi, Doktora: Cincinnati Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Deneysel Analiz.

Öğr. Gör. Burak ŞAHİN / Bölüm Başk. Yard.

burak.sahin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8778


Lisans: Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Mühendislik Eğitimi, Geoteknik Mühendisliği.

Arş. Gör. Burak AKBAŞ

burak.akbas@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8731


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Şev Stabilitesi, Sismik Tehlike Analizi, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Mühendislik Sismolojisi.

Arş. Gör. Pınar BİLGİN

pinar.bilgin@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Proje Yönetimi, Risk Yönetimi.

Arş. Gör. Berhan MELEK

berhan.melek@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Hidromekanik.

Arş. Gör. Cumhur ÖZBEY

cumhur.ozbey@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8763


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : Akışkanlar Mekaniği, Akışkanlar Dinamiği, Türbülanslı Akımlar, Bitki Örtülü Akım.

Arş. Gör. İnci ÜNVER

inci.unver@atilim.edu.tr / +90 (312) 586 8763


Lisans: Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi,

Araştırma Konuları : derin kazılar ve iksa yöntemleri, zemin iyileştirme yöntemleri, şişebilen zeminlerin katkı maddeleri ile stabilizasyonu, şev stabilitesi .

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Hasan TAPKIN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

hasan.tapkin@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Mustafa NALÇAKAN / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

mustafa.nalcakan@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Dr. Oktay BAŞ / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

oktay.bas@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00


Öğr. Gör. Erşan GÖKSU / Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı

ersan.goksu@parttime.atilim.edu.tr / +90 (312) 586 80 00