Prof. Dr. Mustafa TOKYAY / Bölüm Başkanı

/ +90 (312) 586 8354


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çimento ve Beton Teknolojisi, Tamamlayıcı Çimentolu Malzemeler, Çimento ve Betonda Endüstriyel Yan Ürünler.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Tolga AKIŞ

/ +90 (312) 586 8335


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hesaplamalı Mekanik, Katı Cisim Mekaniği, Yapı Modellemesi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü AKSOY

/ +90 (312) 586 8626


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOĞLU

/ +90 (312) 586 8154


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Geoteknik Mühendisliği, Şev Stabilitesi.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Yakup DARAMA

/ +90 (312) 586 8347


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Michigan State Üniversitesi

Araştırma Konuları : Taşkın Hidrolik ve Hidrolojik Modelleme, Yeraltı suyu Modelleme ,Hidrodinamik Modelleme.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ebru AKIŞ / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8779


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Zemin Mekaniği, Şev Duraylılığı, Zemin Çivileri, Tünel, Kaya Mekaniği.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Saman AMINBAKHSH / Bölüm Başkan Yardımcısı

/ +90 (312) 586 8778


Lisans: Tabriz Azad Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Çok Amaçlı Optimizasyon, Kaynak Dengeleme, Kaynak Kısıtlı Proje Çizelgelemesi, Evrimsel Algoritmalar.

Detaylı Özgeçmiş

Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH AZAD

/ +90 (312) 586 8353


Lisans, Yüksek Lisans: Tebriz Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapısal Optimizasyon, Çelik Yapılar, Ayrık Boyutlandırma.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan MERTOL

/ +90 (312) 586 8350


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Kuzey Karolayna Devlet Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ertan SÖNMEZ

/ +90 (312) 586 8333


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Vanderbilt Üniversitesi Doktora: Rice Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yapı Dinamiği, Yapı Sağlığı İzleme, Zemin-Yapı Etkileşimi, Çelik Yapılar, Açık Deniz ve Denizaltı Yapıları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan TUNÇ

/ +90 (312) 586 8355


Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: Northeastern Üniversitesi Doktora: Cincinnati Üniversitesi

Araştırma Konuları : Betonarme Yapılar, Çelik Yapılar, Deneysel Analiz.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Meriç YILMAZ

/ +90 (312) 586 8321


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Nehir Mühendisliği, Köprü Hidroliği, Uzaktan Algılama Kaynaklı Yağış Tahmini, Havza Ölçekli Kuraklık Analizi.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Burak AKBAŞ

/ +90 (312) 586 8711


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Şev Stabilitesi, Sismik Tehlike Analizi, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Mühendislik Sismolojisi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. İshak Can AYDIN

/ +90 (312) 586 8711


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Açık Deniz Yüzer Rüzgar Türbin Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Sevil GÜL

/ +90 (312) 586 8371


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Geoteknik Mühendisliği.

Detaylı Özgeçmiş

Arş. Gör. Cumhur ÖZBEY

/ +90 (312) 586 8763


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akışkanlar Mekaniği, Akışkanlar Dinamiği, Türbülanslı Akımlar, Bitki Örtülü Akım.

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları

Doç. Dr. Hasan TAPKIN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Ulaştırma Mühendisliği, Mühendislik Hukuku ve Sözleşme Teknikleri, HES Yatırım Modelleri.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Oktay BAŞ

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Su Temini ve Dağıtım Sistemleri, Atıksu ve Drenaj Distemleri, Atıksu Arıtma Tesisleri.

Öğr. Gör. Ahmet Can ÇALIK

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans: California State University

Araştırma Konuları : Topografya & Jeoloji , İş Güvenliği & Sağlığı, Betonarme 1-2, Yapı Tasarımı.

Detaylı Özgeçmiş

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Serdar NALÇAKAN

/ +90 (312) 586 80 00


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Derin Kazılar, Zemin-Yapı Etkileşimi, Şev Stabilitesi.

Detaylı Özgeçmiş