Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Kuzeyboru Makarna Köprü Yarışması
15.03.2024

Afiş

Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024

Teknik Şartnamesi

(pdf için tıklayınız.)

A. GİRİŞ

Atılım Üniversitesi ve Kuzeyboru işbirliğiyle "Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024" adlı bir etkinlik düzenlenecektir. Organizasyonda katılımcılar takım olarak tasarımını ve üretimini yaptıkları makarna model köprüler ile yarışmaya katılacaktır. Teorik olarak öğrenilen bilgilerin, sistematik ve pratik bir şekilde bu yarışma yoluyla uygulanma imkânı sunulacaktır.

Her sene periyodik olarak düzenlenmesi planlanan bu yarışmanın öğrencilerimize ilerideki hayatlarında hatırlayacağı güzel anılar bırakması amacıyla yapılmaktadır.

 

A.1. Düzenleme ve Değerlendirme Kurulu

Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024’ün Düzenleme Kurulu üyeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Prof. Dr. Yılser Devrim (Mühendislik Fakültesi Dekanı)
 • Prof. Dr. Belgin İşgör (Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı)
 • Prof. Dr. Tolga Akış (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

 

Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024’ün Değerlendirme Kurulu üyeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Prof. Dr. Tolga Akış (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Doç. Dr. Meriç Yılmaz (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Ebru Akış (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Saman Aminbakhsh (İnşaat Mühendisliği Bölümü)
 • Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol (İnşaat Mühendisliği Bölümü)

 

A.2. Yarışmaya Katılım Koşulları ve Kayıt

 • Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024’e katılım ücretsizdir.
 • Yarışma 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yarışmacı gruplar birinci gün yaklaşık 8 saat süre içerisinde çubuk makarna köprü modellerini oluşturacaktır. İkinci gün ise değerlendirme ve ödül töreni gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılmayı düşünen bütün takımların ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ön kayıtlar 1 Nisan 2024 Pazartesi saat 17:00’a kadar internet üzerinden yapılacaktır. Ön kayıtla birlikte, katılan gruplar yapacakları model makarna köprülerin herhangi bir CAD programı kullanılarak oluşturulan çizimlerini de göndermeleri gerekmektedir. 
 • Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024’e, Atılım Üniversitesi’nin lisans ve/veya ön lisans programlarında öğrenim gören tüm öğrenciler yarışmacı olarak katılabilir. Ancak, yarışmaya katılacak takımlarda en az bir (1) İnşaat Mühendisliği Bölümü veya en az bir (1) Mimarlık Bölümü öğrencisi olması zorunludur.
 • Her takım en az 2, en fazla 5 öğrenci tarafından oluşturulmalıdır. Her takımın bir ismi olmak zorundadır. Ön kayıt esnasında belirlenecek olan takım isimleri kesinlikle siyasi içerik ve kişi kurum veya kuruluşları rencide edici öğeler barındırmamalıdır, aksi takdirde yapılan ön kayıt geçersiz olacaktır.
 • Yarışmaya toplamda en çok 16 grup katılacaktır. Bu nedenle, başvuran grup sayısı 16’den fazla olması durumunda, gruplar arasından köprü tasarımlarına göre Değerlendirme Kurulu tarafından bir seçim yapılacaktır.    
 • Yarışmanın değerlendirme sonuçlarına göre ilk üçe girecek takımlara Kuzeyboru tarafından ödül verilecektir:
  • Birincilik Ödülü:       25,000.00 TL
  • İkincilik Ödülü:          20,000.00 TL
  • Üçüncülük Ödülü:     15,000.00 TL

 

A.3. Yarışma Takvimi

1 Nisan 2024 Pazartesi

17:00’a Kadar

Ön Kayıt: Grupların katılımcı listelerinin ve model makarna köprülerin çizimlerinin makarnakopru@atilim.edu.tr adresine yollanması.

5 Nisan 2024 Cuma

Yarışmaya katılacak grupların ilanı

18 Nisan 2024 Perşembe

10:00 – 18:00 Arası

Makarna köprü modellerinin yapımı ve teslimi

19 Nisan 2024 Cuma

14:00 – 16:00 Arası

Yükleme deneyleri

19 Nisan 2024 Cuma

16:00 – 16:30 Arası

Ödül töreni ve kokteyl

 

A.4. Malzeme Temini

Yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlara Kuzeyboru tarafından 2.5 kg (beş paket) çubuk makarna temin edilecektir. Takımlar model yapımında kullanılması gereken diğer malzemeleri kendileri temin edecektir. Sıcak silikon tabancası, silikon, makas, maket bıçağı, şerit metre, cetvel vb. aletler model yapımı sırasında kullanılabilir.

 

B. KURALLAR

 • Yarışma için oluşturulan modelde katılımcılara verilen çubuk makarnadan başka bir makarna markası/cinsi kullanılamaz.
 • Bağlantı noktaları için sıcak silikondan başka bir malzeme kullanılamaz.
 • Model sadece çubuk makarna ve sıcak silikondan oluşmak zorundadır.
 • Yarışmacı gruplara verilen makarna markası dışında malzeme kullandığı tespit edilen gruplar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Farklı malzemeler kullanılarak oluşturulan köprüler yarışmadan diskalifiye edilecektir.

 

C. BOYUTLAR

Yarışmacı takımların oluşturacakları köprülerin boyutları aşağıda verilen kurallara uygun olmalıdır. Boyut şartlarını sağlayamayan köprüler yarışma dışı bırakılacaktır.

 • Köprü uzunluğu asgari 80 cm ve azami 100 cm arasında olmalıdır. (Test platformu açıklığı 60 cm olacaktır).
 • Köprü yüksekliği (köprü alt tablasından tepe noktasına kadar) azami 35 cm olmalıdır.
 • Köprü genişliği asgari 15 cm ve azami 25 cm olmalıdır.

 

Yapılan çubuk makarna köprüler birbirlerinden 60 cm uzaklıkta bulunan mesnetlere yerleştirilip sabitlenecektir. Yükleme köprülerin orta kısımlarından yapılacaktır. Köprülerin orta kısmından yükleme parçasına bağlanan yükleme düzeneğine önceden hazırlanmış ağırlıklar asılacaktır. Yükleme testi sırasında yükün eşit olarak dağıtılması için 10×10 cm’lik bir aparat kullanılacaktır. Yapılacak tasarımlarda bu aparatın kullanılması için köprünün tam ortasında 2×2 cm’lik boşluk olması gerekmektedir. Köprüler kırılıncaya kadar yüklemeye devam edilecektir.

 

D. DEĞERLENDİRME

Makarna köprünün performansı 2 bileşenli bir puanlama sistemi ile belirlenecektir:

 • Estetik ve Özgünlük (20 puan)
 • Yapısal Verimlilik (80 puan)

 

D.1. Estetik ve Özgünlük

Değerlendirme Kurulu üyeleri köprüleri ayrı ayrı inceleyecek ve puanlama yapacaktır. Takım üyeleri köprü hakkında sorulan soruları cevaplamak zorundadır. Değerlendirme Kurulu üyelerinin puanlamalarının ortalaması estetik değerlendirme puanını belirleyecektir. Değerlendirme Kurulu’ndaki her üye, yarışmaya katılan köprülerin her birine estetik ve özgünlük için ayrı ayrı 20 üzerinden puan verecektir. Kurul estetik alanda verdiği puanların dayanağını açıklamak zorunda değildir.

 • Estetik ile ilgili değerlendirmede denge, boyutların birbirine oranı ve zariflik ölçütleri göz önünde bulundurulur. Köprünün yapısal durumu bu kategoride yer almaz.
 • Özgünlük ile ilgili değerlendirmede ise orijinallik ve farklılık dikkate alınır. Köprünün özgün bir tasarıma sahip olması puanlamada üstünlük sağlar.

 

D.2. Yapısal Verimlilik

Yapısal verim, köprünün taşıdığı yükün kendi ağırlığına bölünmesi ile bulunur. Yapılan hesaplamalara göre en verimli köprü 80 tam puan alır, diğer köprülerin alacağı puan bu puan üzerinden normalize edilerek hesaplanır. Örnek bir hesaplama Tablo 1’de gösterilmiştir.

 

Tablo 1 – Örnek Yapısal Verimlilik Puanlaması

Takım

Puan

Taşıma Kapasitesi (kg)

Köprü Ağırlığı (kg)

Oran

A

80

24

1

24/1=24

B

80×(20/24)=66.67

30

1.5

30/1.5=20

C

80×(15.38/24)=51.27

20

1.3

20/1.3=15.38

 

D.3. Toplam Puan

Estetik ve özgünlük puanları ile yapısal verimlilik puanlarının toplanmasıyla takımların toplam yarışma puanları elde edilir. Elde edilen bu puana göre yapılan sıralamayla ödül kazananlar belirlenecektir.

 

E. YARIŞMA YERİ

Kuzeyboru Çubuk Makarna Köprü Yarışması 2024, Mühendislik Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecektir.

 

F. YARIŞMA PROGRAMI

18 Nisan 2024 Perşembe

9:30-10:00             Açılış

10:00-18:00           Çubuk Makarna Köprü Modellerinin Yapımı ve Teslimi

 

19 Nisan 2024 Cuma

9:30-14:00             Çubuk Makarna Köprü Modellerinin Sergilenmesi

14:00-16:00           Yükleme Deneyleri

16:00-16:30           Ödül Töreni ve Kokteyl

 

G. YARIŞMACILARIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN EVRAKLAR

 • Öğrenci kimlikleri
 • Model tasarımlarının çizimleri (A3 boyutunda)