Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Nihai Değerlendirme Tutanağı 22.09.2023
22.09.2023

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “İnşaat Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan 04.08.2023 tarihli ilana 25 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 20 aday yazılı sınava çağrılmıştır. Yazılı sınava 14 aday girmiştir. Bu 14 adayın nihai değerlendirmesi aşağıdaki yönetmelik ve senato kararına göre yapılmış olup, Tablo 1’de gösterilmiştir. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan adaylar başarılı ilan edilmiştir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik:

MADDE 12 – (1) Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Atılım Üniversitesi 13.09.2013 tarihli Senato Kararı’na göre bilim sınavından başarılı olabilmek için en az 60 (altmış) alınması gerekmektedir.

 

Tablo 1 – İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

Sıra No.

Adı ve Soyadı

Y. Dil

ALES

Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)**

Yazılı Sınavı Notu

Nihai Değerlendirme Puanı

(%10 Y. Dil + %30 ALES + %30 Mezuniyet Notu + %30 Yazılı Notu)

Başarı Durumu

1

M* F* K*

85.00

78.89734

98.83

88.00

88.22

Başarılı

Asil

2

M* A* B*

87.50

89.40321

96.96

62.00

83.26

Başarılı

Asil

3

S* B*

80.00

91.51808

76.20

60.00

76.32

Başarılı

Yedek

4

G* Ç*

90.00

85.35088

90.66

49.00

Başarısız

5

Y* U*

87.50

86.52796

92.76

33.00

Başarısız

6

T* E* Y*

85.00

81.01568

83.66

42.00

Başarısız

7

U* D*

90.00

82.21321

72.93

44.00

Başarısız

8

Ö* F* B*

86.25

83.94757

88.10

25.00

Başarısız

9

M* C*

82.50

84.14910

83.20

29.00

Başarısız

10

F*E*

83.75

82.62852

73.40

36.00

Başarısız

11

P*H*

80.00

87.21936

78.30

23.00

Başarısız

12

D* G*

86.25

83.09869

72.46

22.00

Başarısız

13

B*H*

85.00

87.06167

74.33

7.00

Başarısız

14

H*Y*

85.00

87.42202

64.06

7.00

Başarısız

** Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:

https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf