Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Ön Değerlendirme Tutanağı 4.09.2023
04.09.2023

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

4.09.2023

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “İnşaat Mühendisliği Bölümü-Araştırma Görevliliği” için yapılan 04.08.2023 tarihli ilana 25 aday başvurmuştur. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin aşağıdaki maddesine göre yapılan sıralamaya giren 20 aday aşağıda sıralanmıştır.

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.

Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 11.09.2023 günü yapılacak yazılı sınava davet edilmektedirler.

Sıra No.

Adı ve Soyadı

Y. Dil

ALES

Lisans Mezuniyet Notu (100'lük Sistem)*

Ön Değerlendirme Puanı

(%40 Y. Dil + %60 ALES)

1

N* E*

97.50

87.96915

84.60

91.78149

2

M* A* B*

87.50

89.40321

96.96

88.64193

3

A* Y*

81.25

93.44955

84.36

88.56973

4

G* Ç*

90.00

85.35088

90.66

87.21053

5

Y* U*

87.50

86.52796

92.76

86.91678

6

S* B*

80.00

91.51808

76.20

86.91085

7

H* Y*

85.00

87.42202

64.06

86.45321

8

B* H*

85.00

87.06167

74.33

86.23700

9

U* D*

90.00

82.21321

72.93

85.32793

10

Ö* F* B*

86.25

83.94757

88.10

84.86854

11

D* G*

86.25

83.09869

72.46

84.35921

12

P* H*

80.00

87.21936

78.30

84.33162

13

F* H*

80.00

85.89475

68.96

83.53685

14

M* C*

82.50

84.14910

83.20

83.48946

15

F* E*

83.75

82.62852

73.40

83.07711

16

T* E* Y*

85.00

81.01568

83.66

82.60941

17

A* Ö* A*

76.25

86.05900

78.76

82.13540

18

M* F* K*

85.00

78.89734

98.83

81.33840

19

E* K*

83.75

76.43764

75.26

79.36258

20

F* S* Ü*

75.00

80.90311

98.13

78.54187

* Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:

 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf  

 

Yazılı sınav tarihi aşağıda verilmiştir.

Yazılı Sınav Tarihi: 11.09.2023

Yazılı Sınav Saati: 10:00
 

Sınav Yeri: Mühendislik Fakültesi, C Blok, 4. Kat, 420 no’lu İnşaat Mühendisliği Bölümü Toplantı Odası