Mensuplarımızın gelişimine katkı sağlamak, görevlerini yerine getiriken sahip oldukları/sahip olması gereken yetkinliklerini geliştirmek ve belirlenen iş / performans hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurumiçi/kurumdışı akademisyen ve eğitmenler tarafından eğitim, seminer, konferanslar  vb. gelişim programları yapılmaktadır. 

Eğitimler;

  • Yetkinlik Eğitimleri
  • Mesleki/Teknik Eğitimler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
  • Farklı içeriklerde seminer /workshop/arama konferanslar olarak gruplara ayırabiliriz.