Stratejik Amaçlarımız

Üniversite bünyesindeki idari ve akademik bütün bileşenlerin aktif katılımıyla şeffaf bir biçimde ve işbirliği içerisinde stratejik plan geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. 5 stratejik öncelikli alan, 42 stratejik amaç, 86 stratejik hedef ve 207 performans göstergesiyle 2020-2024 yıllarını kapsayan entegre bir plan üretilmiştir.

 

Stratejik Öncelikli Alan

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Performans Göstergesi

Kurumsal Yönetişim

11

30

94

ArGe ve İnovasyon

10

16

24

Öğrenci Odaklı Üniversite

13

18

32

Uluslararasılaşma

4

7

12

Eğitim

4

15

45

Toplam

42

86

207