Stratejik Amaçlarımız

Atılım Üniversitesi’nin öncelikli stratejik amaçlar çerçevesi aşağıdaki gibidir:

 

 • Atılım Üniversitesini ileri görüş hedeflerine ulaştıracak sürdürülebilir bir yapı geliştirmek

 • Atılım Üniversitesi kurumsal itibarını sürekli iyileştirmek (Atılım markası)

 • Atılım Üniversitesini Dünya ölçeğinde etkili bir şekilde tanıtmak

 • Kurumun var oluş amacı, ileri görüşü ve temel değerlerine uygun insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirmek

 • Topluma hizmet ve dış paydaşlarla İlişkileri güçlendirmek

 • Sürdürülebilir bütünsel Bilgi Yönetim Sistem yapısı geliştirmek

 • Etkili ve verimli kaynak yönetim yapısını sürekli geliştirmek

 • Lisansüstü eğitimini yenilikçi bir şekilde yeniden yapılandırmak

 • Temel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak

 • Atılım Üniversitesi yerleşkesini eşgüdüm, ilişkisellik ve işbirliğine dayalı bir fiziksel mekân haline getirmek ve sürdürmek

 • Eğitim/öğretimi sürekli iyileştirmek

 • Öğrenci ilişkileri yönetimini sürekli iyileştirmek

 • Öğrenci memnuniyet düzeyini sürekli artırmak

 • Öğrencilerin Üniversiteye aidiyet düzeylerini sürekli iyileştirmek