Stratejik Amaçlarımız

ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇLARIMIZ:
 

  • Eğitimde, Araştırmada  ve Sanayi İşbirliklerinde Türkiye’ de ilk 10, Dünyada ilk 500 Üniversite arasında yer almak ve sürdürmek;
  • Eğitim/Öğretimi sürekli iyileştirmek
  • Temel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmak
  • Lisansüstü eğitimi inovatif bir şekilde yeniden yapılandırmak
  • Öğrenci ilişkileri yönetimini sürekli iyileştirmek
  • Öğrencilerin, Üniversiteye olan bağlılığını, güvenini, memnuniyetini, motivasyonunu ve akademik başarısını sürekli yükseltmek
  • Atılım Üniversitesini Dünya ölçeğinde etkili bir şekilde tanıtmak
  • Kurumun vizyon, misyon ve temel değerlerine uygun şekilde İnsan Kaynakları yönetimini sürekli iyileştirmek.
  • Sürdürülebilir bütünsel Bilgi Yönetim Sistem yapısı geliştirmek
  • Etkili ve verimli kaynak yönetim yapısını sürekli geliştirmek