Misyon

Atılım Üniversitesi'nin var oluş amacı; “Toplumsal duyarlılık ve sürdürülebilirlik anlayışı içinde bilimsel bilginin üretimi ve uygulanmasında performansı yüksek alanlar yaratarak ulusal ve evrensel düzeyde donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmektir."

Vizyon

Atılım Üniversitesi’nin ileri görüşü; “Eğitimde ve araştırmada Türkiye'de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almaktır.”