Kalite Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ / Rektör


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği.

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Polimerler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Hukuk Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Banka Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta Hukuku, Sınai Haklar, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / İşletme Fakültesi Dekanı


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Elif AYDIN / Mühendislik Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : RF ve Elektromanyetik, Anten Tasarımı, Uzaktan Eğitim, RFID Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Üreme Sağlığı, Cinsel Sağlık, Şiddet, Simülasyon, Liderlik, Yönetim, İnovasyon.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali KARA / Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü


Lisans: Erciyes Üniversitesi Yüksek Lisans: Çukurova Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektronik Harp Sistemleri, Kablosuz haberleşme, RF ve Elektromanyetik, Uzaktan Laboratuvar Uygulamaları, Anten Tasarımı, Uzaktan Eğitim, Radar Sinyal İşleme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU / Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü


Araştırma Konuları : Uçak Tasarımı, Aerodinamik (Teorik, deneysel, hesaplamalı), İnsansız Hava Aracı (IHA) Tasarımı, Sürü İHA Sistemleri (Swarm UAS), Subsonik ve Süpersonik Rüzgar Tüneli Test Sistemleri, Uçaktan Yük Ayrılması, Uçuş Test Teknikleri ve Enstrümanları.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, öğretmen eğitimi, SINAV OLUŞTURMA TEKNİKLERİ.

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Duyuşsal Değişkenler, Öğretim Yöntemleri.

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü AKSOY / Öğrenci Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Abdül Aziz ŞEREN / Genel Sekreter


Sermin İLHAN / Mali İşler ve Bütçe Direktörü


Özgül Fatma ERAVCI / Hukuk Müşavirliği Direktörü


Armağan AKSUN / İnsan Kaynakları Direktörü


Akif Erkan SÖNMEZİÇ / Satınalma Direktörü


Nursel GÖKSEL / İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü


Tahsin Erbil İNCE / Yapı İşleri Direktörü


Ali Eftal EREL / Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü


Ersun ERSOY / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü


Mehmet Hasan ATASOY / Uluslararası İlişkiler Direktörü, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü


Kemal ŞENOĞLU / Kültür ve Sosyal İşleri Koordinatörü