Kalite Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yılser DEVRİM / Mühendislik Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR / Hukuk Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Hukuk Çatışması, Uluslararası Medeni Usul Hukuku, Yabancılar Hukuku, Uluslararası Göç Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, İnsan Hakları, Hukuk ve Siyaset, Türk Hukuk Tarihi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / İşletme Fakültesi Dekanı


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Hüseyin Hüsnü AKSOY / Öğrenci Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU / Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'aerotechnique(E.N.S.M.A)

Araştırma Konuları : Uçak Tasarımı, Aerodinamik (Teorik, deneysel, hesaplamalı), İnsansız Hava Aracı (IHA) Tasarımı, Sürü İHA Sistemleri (Swarm UAS), Subsonik ve Süpersonik Rüzgar Tüneli Test Sistemleri, Uçaktan Yük Ayrılması, Uçuş Test Teknikleri ve Enstrümanları.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Oluşturma Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ / Meslek Yüksekokul Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Abdülaziz ŞEREN / Genel Sekreter


Fatma Özgül ERAVCI / Hukuk Müşaviri


Ozan BUDAK / Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü


Serkan AKÇIN / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü


Armağan Ayşe AKSUN / İnsan Kaynakları Direktörü


Sefa Orkun BAŞOL / Öğrenci İşleri Direktörü


Sermin İLHAN / Mali İşler ve Bütçe Direktörü


Tahsin Erbil İNCE / Yapı İşleri Direktörü


Akif Erkan SÖNMEZİÇ / Satınalma Direktörü


Enver Yaman ZAİM / Sosyal İşler ve Spor Direktörü


Nursel GÖKSEL / İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü


Esra IŞIKAN / Çevre Düzenleme Koordinatörü


Gökhan KARCI / Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörü


Erhan KUMAŞ / Kurumsal Gelişim ve Planlama Direktörü


Ali İhsan MARAŞ / Teknik İşler Koordinatörü


Veli YALÇIN / Güvenlik Koordinatörü


Oktay YILDIZ / Yardımcı Hizmetler Koordinatörü


Suat GÖKBAŞ / Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi