Kalite Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ÜÇTUĞ / Rektör


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Konuları : Elektrik Makinaları, Güç Elektroniği.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayri Yılmaz KAPTAN / Rektör Yardımcısı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Atom ve Molekül Fiziği, Polimerler, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ / Rektör Yardımcısı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Stokastik Süreçler, Güvenilirlik, Uygulamalı Olasılık.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Hüseyin Hüsnü AKSOY / Öğrenci Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Kaya Mekaniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Nümerik Yöntemler.

Prof. Dr. Ayfer ALTAY / Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : AB Hukuku, AB Metinleri Çevirisi, Hukuk Çevirisi, Uluslararası İlişkiler Çevirisi, Çeviribilim, Çeviri Kuramı.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Sevgi LÖKÇE / Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı


Lisans: Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Mimarlık Kuramı, Mimari Tasarım Eğitimi, Mimari Tasarım, Mimarlıkta Eleştiri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Aynur YONGALIK / Hukuk Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Hukukta Metod ve Problem Çözme.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER / İşletme Fakültesi Dekanı


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans: University of Wisconsin Madison Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama Stratejileri, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası İşletmecilik.

Detaylı Özgeçmiş Kişisel Web Sitesi

Prof. Dr. Elif AYDIN / Mühendislik Fakültesi Dekanı


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : RF ve Elektromanyetik, Anten Tasarımı, Uzaktan Eğitim, RFID Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Uğur GÖNÜLLÜ / Tıp Fakültesi Dekanı


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi

Araştırma Konuları : Akciğer Kanserleri, Bronkoloji ve Bronkoskopik Uygulamalar, Alt Solunum Yolu İnfeksiyonları, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları, İnterstisyel Akciğer Hastalıkları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU / Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : Pazarlama, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Sağlık Turizmi.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Hüseyin Nafiz ALEMDAROĞLU / Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü


Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans, Doktora: Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'aerotechnique(E.N.S.M.A)

Araştırma Konuları : Uçak Tasarımı, Aerodinamik (Teorik, deneysel, hesaplamalı), İnsansız Hava Aracı (IHA) Tasarımı, Sürü İHA Sistemleri (Swarm UAS), Subsonik ve Süpersonik Rüzgar Tüneli Test Sistemleri, Uçaktan Yük Ayrılması, Uçuş Test Teknikleri ve Enstrümanları.

Detaylı Özgeçmiş

Prof. Dr. Yılser DEVRİM / ARGEDA-TTO Direktörü


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Konuları : Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Yakıt Pilleri, Proton Değişim Membran Yakıt Pilleri, Hidrojen Enerjisi, Çevre ve Enerji, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Polimer sentez ve karakterizasyonu, Nanokompozit membranlar, PEM Yakıt Pili Yığını Tasarımı, Güneş Enerji Teknolojileri, Hibrit Enerji Sistemleri.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KULAKSIZ / Meslek Yüksekokul Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Doktora: Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt am Main

Araştırma Konuları : Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri, Yargı Örgütü.

Detaylı Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ERTAŞ / Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü


Lisans, Yüksek Lisans, Doktora: Gazi Üniversitesi

Araştırma Konuları : İngilizce Öğretimi, Öğretmen Eğitimi, Sınav Oluşturma Teknikleri.

Detaylı Özgeçmiş

Abdülaziz ŞEREN / Genel Sekreter


Fatma Özgül ERAVCI / Hukuk Müşaviri


Armağan Ayşe AKSUN / İnsan Kaynakları Direktörü


Nursel GÖKSEL / İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü


Sermin İLHAN / Mali İşler ve Bütçe Direktörü


Akif Erkan SÖNMEZİÇ / Satınalma Direktörü


Tahsin Erbil İNCE / Yapı İşleri Direktörü


Serkan AKÇIN / Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü


Emre Hasan AKBAYRAK / Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü


Sefa Orkun BAŞOL / Öğrenci İşleri Direktörü


Enver Yaman ZAİM / Sosyal İşler ve Spor Direktörü


Mehmet Hasan ATASOY / Uluslararası İlişkiler Direktörü, Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü


Gökhan KARCI / Arşiv ve Belge Yönetimi Koordinatörlüğü


Esra IŞIKAN / Çevre Düzenleme Koordinatörlüğü


Veli YALÇIN / Güvenlik Koordinatörlüğü


Selin TEFİL / Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü


Serkan ESKİOĞLU / Sağlık İşleri Koordinatörlüğü


Ömer KAYASAROĞLU / Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü


Ali İhsan MARAŞ / Teknik İşler Koordinatörlüğü


Oktay YILDIZ / Yardımcı Hizmetler Koordinatörlüğü