Kalite Komisyon Üyeleri

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Altay
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Lökçe
Hukuk Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Aynur Yongalık
İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Aydın
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedret Kılıç
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Kara
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu
Siviv Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ertaş
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu
Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Aksoy
Genel Sekreter Aziz Şeren
Mali İşler ve Bütçe Direktörü Sermin İlhan
Hukuk Müşavirliği Direktörü Fatma Özgül Eravcı
İK Direktörü Armağan Aksun
Satınalma Direktörü Erkan Sönmeziç
İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü Nursel Göksel
Yapı İşleri Direktörü Erbil İnce
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü Eftal Erel
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Ersun Ersoy
Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü Hasan Atasoy
Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü Dr. Ahmet Tunçay
Uluslararası İlişkiler Direktörü Hasan Atasoy
Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörü Kemal Şenoğlu