Kalite Komisyon Üyeleri

Rektör

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Yılmaz Kaptan

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ayfer Altay

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Sevgi Lökçe

Hukuk Fakültesi Dekanı

 Prof. Dr. Aynur Yongalık

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mithat Üner

Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Elif Aydın

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ali Kara

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

Siviv Havacılık Yüksek Okulu Müdürü

Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ertaş

Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu

Öğrenci Dekanı

Prof. Dr. Hüsnü Aksoy

Genel Sekreter

Aziz Şeren

Mali İşler ve Bütçe Direktörü

Sermin İlhan

Hukuk Müşavirliği Direktörü

Fatma Özgül Eravcı

İK Direktörü

Armağan Aksun

Satınalma Direktörü

Erkan Sönmeziç

İletişim ve Yazı İşleri Koordinatörü

Nursel Göksel

Yapı İşleri Direktörü

Erbil İnce

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörü

Eftal Erel

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü

Ersun Ersoy

Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörü

Hasan Atasoy

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörü

Dr. Ahmet Tunçay

Uluslararası İlişkiler Direktörü

Hasan Atasoy

Kültür ve Sosyal İşleri Koordinatörü

Kemal Şenoğlu