1710513429-news_placeholder_tr.jpg

Atılım Üniversitesi'nin temel değerleri; araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılıktır.

Atılım Üniversitesi’nin temel amacı ve hedefi; “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, yetiştirdiği nesillerle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversitenin hayata geçirilmesidir.

Bu hedef “girişim-gelişim-değişim” temel yaklaşımı ile “dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen ileri görüşü ile halkı aydınlatma” esasına dayalı bir üniversite kurumunun aşamalı olgunlaşmasını ve sürdürülebilir yenilenmesini de beraberinde getirmiştir.