• RESEARCH
 • SCIENCE
 • UNIVERSALITY
 • RELIANCE, RELIABILITY
 • RESPECT FOR HUMAN AND ENVIRONMENT
 • QUALITY ORIENTATION
 • CORPORATE BELONGING
 • CORPORATENESS
 • RESPECT FOR PROFESSIONAL ETHICS
 • STAKEHOLDER ORIENTATION
 • EFFICIANCY, PRODUCTIVITY
 • INNOVATION, CREATIVITY


App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 118 [title_tr] => Değerlerimiz [title_en] => Values [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395746-3A7A9333.JPG ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 301971 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395746-3A7A9333.JPG ) [caption] => 1526395746-3A7A9333.JPG [width] => 1200px [height] => 800px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395746-3A7A9333.JPG ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => 1024 [height] => 768 [process] => fit ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Atılım Üniversitesi'nin temel değerleri; araştırmacılık, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye saygı, kalite odaklılık, kurumsal aidiyet, kurumsallık, mesleki etik değerlere saygı, paydaş odaklılık, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yaratıcılıktır.

Atılım Üniversitesi’nin temel amacı ve hedefi; “kaliteli öğretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, yetiştirdiği nesillerle ülkenin geleceğine ışık tutan ve katkıda bulunan” bir üniversitenin hayata geçirilmesidir.

Bu hedef “girişim-gelişim-değişim” temel yaklaşımı ile “dünyayı, coğrafyayı, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede gelişen ileri görüşü ile halkı aydınlatma” esasına dayalı bir üniversite kurumunun aşamalı olgunlaşmasını ve sürdürülebilir yenilenmesini de beraberinde getirmiştir.

) ) ) ) ) ) [content_en] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image_gallery [module_type] => one-image [images] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1518526623-2.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 258717 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1518526623-2.jpg ) [caption] => 1518526623-2.jpg [width] => 1200px [height] => 675px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1518526623-2.jpg [lightbox] => 1 ) ) ) [settings] => stdClass Object ( [width] => 1024 [height] => 768 [process] => fit ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-6 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>
 • RESEARCH
 • SCIENCE
 • UNIVERSALITY
 • RELIANCE, RELIABILITY
 • RESPECT FOR HUMAN AND ENVIRONMENT
 • QUALITY ORIENTATION
 • CORPORATE BELONGING
 • CORPORATENESS
 • RESPECT FOR PROFESSIONAL ETHICS
 • STAKEHOLDER ORIENTATION
 • EFFICIANCY, PRODUCTIVITY
 • INNOVATION, CREATIVITY
) ) ) ) ) ) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => image [size] => 176078 [extra] => stdClass Object ( [file] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg ) [caption] => 1526395755-1520605178-rektorluk.jpg [width] => 1960px [height] => 500px [key] => 0 [target_url] => /uploads/pages/degerlerimiz-1517410923/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg ) ) ) [site_id] => 1 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 17:08:30 [updated_at] => 2019-07-13 09:34:07 [parent_id] => 115 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => degerlerimiz-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( ) [pages] => Array ( [90] => Array ( [id] => 90 [title_en] => About the University [parent_id] => [site_id] => 1 [external_link] => javascript:; [lft] => 1 [rgt] => 62 [depth] => 0 [children] => Array ( [0] => Array ( [id] => 115 [title_en] => Quality System [parent_id] => 90 [site_id] => 1 [external_link] => javascript:; [lft] => 40 [rgt] => 59 [depth] => 1 [children] => Array ( ) ) ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 90 [1] => 115 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 118 [title_tr] => Değerlerimiz [title_en] => Values [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395746-3A7A9333.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":301971,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395746-3A7A9333.JPG"},"caption":"1526395746-3A7A9333.JPG","width":"1200px","height":"800px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395746-3A7A9333.JPG"}]},"settings":{"width":1024,"height":768,"process":"fit"}}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi'nin temel de\u011ferleri; ara\u015ft\u0131rmac\u0131l\u0131k, bilimsellik, evrensellik, güven ve güvenilirlik, insana ve çevreye sayg\u0131, kalite odakl\u0131l\u0131k, kurumsal aidiyet, kurumsall\u0131k, mesleki etik de\u011ferlere sayg\u0131, payda\u015f odakl\u0131l\u0131k, verimlilik ve üretkenlik, yenilikçilik ve yarat\u0131c\u0131l\u0131kt\u0131r.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi’nin temel amac\u0131 ve hedefi; “kaliteli ö\u011fretim verilen, bilim ve teknoloji üreten, ara\u015ft\u0131rma yapan, yeti\u015ftirdi\u011fi nesillerle ülkenin gelece\u011fine \u0131\u015f\u0131k tutan ve katk\u0131da bulunan” bir üniversitenin hayata geçirilmesidir.<\/p>\n\n

Bu hedef “giri\u015fim-geli\u015fim-de\u011fi\u015fim” temel yakla\u015f\u0131m\u0131 ile “dünyay\u0131, co\u011frafyay\u0131, ülkeyi okuyabilmeli, bu çerçevede geli\u015fen ileri görü\u015fü ile halk\u0131 ayd\u0131nlatma” esas\u0131na dayal\u0131 bir üniversite kurumunun a\u015famal\u0131 olgunla\u015fmas\u0131n\u0131 ve sürdürülebilir yenilenmesini de beraberinde getirmi\u015ftir.<\/p>"}]}]}} [content_en] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"image_gallery","module_type":"one-image","images":{"initialPreview":["\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1518526623-2.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":258717,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1518526623-2.jpg"},"caption":"1518526623-2.jpg","width":"1200px","height":"675px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1518526623-2.jpg","lightbox":true}]},"settings":{"width":1024,"height":768,"process":"fit"}}]},{"class_":["col-lg-6","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

  \n\t
 • RESEARCH<\/li>\n\t
 • SCIENCE<\/li>\n\t
 • UNIVERSALITY<\/li>\n\t
 • RELIANCE, RELIABILITY<\/li>\n\t
 • RESPECT FOR HUMAN AND ENVIRONMENT<\/li>\n\t
 • QUALITY ORIENTATION<\/li>\n\t
 • CORPORATE BELONGING<\/li>\n\t
 • CORPORATENESS<\/li>\n\t
 • RESPECT FOR PROFESSIONAL ETHICS<\/li>\n\t
 • STAKEHOLDER ORIENTATION<\/li>\n\t
 • EFFICIANCY, PRODUCTIVITY<\/li>\n\t
 • INNOVATION, CREATIVITY<\/li>\n<\/ul>"}]}]}} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":176078,"extra":{"file":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg"},"caption":"1526395755-1520605178-rektorluk.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/pages\/degerlerimiz-1517410923\/1526395755-1520605178-rektorluk.jpg"}]} [site_id] => 1 [start] => [end] => [created_at] => 2017-09-12 17:08:30 [updated_at] => 2019-07-13 09:34:07 [parent_id] => 115 [lft] => 43 [rgt] => 44 [depth] => 2 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => degerlerimiz-1517410923 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 1 [url] => home [name_en] => Atilim University [type_id] => 1 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 ) [original:protected] => Array ( [id] => 1 [url] => home [name_en] => Atilim University [type_id] => 1 [parent_id] => [lft] => 1 [rgt] => 336 [depth] => 0 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1