İLEDAK İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programı için “2 yıl süreli akreditasyon kararı” verildi. İLEDAK Ekibi tarafından gözlenen ve Değerlendirme Raporu ile Çıkış Bildiriminde yer alan yetersizlikler dikkate alınarak akreditasyon kararının, programda gerekli düzenlemelerin izlenmesi açısından, 2 yıl sonra “Ziyaretle Ara Değerlendirme” yöntemiyle yeniden değerlendirilmesi uygun görüldü.

İLEDAK’ın akreditasyon kararı, İLAD Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2022 tarih ve 2022/02 sayılı kararı ile uygun bulundu ve onaylandı.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halka İlişkiler ve Reklamcılık Lisans Programı,

14.03.2022 - 14.03.2024 tarihleri arasında iki (2) yıl geçerli olmak üzere akredite edildi ve İLAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

İLAD Hakkında

Türkiye’de iletişim eğitimiyle ilgili programları akredite etmek üzere hazırlık çalışmalarını tamamlayan İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) 30 yaşını aşmış bir dernektir. Kuruluş çalışmaları, 1980’li yıllarda Türkiye’de bir iletişim araştırma merkezinin kurulması için UNESCO Milli Komisyonu’nun girişimi ile başlamıştır. O günün iletişim alanında faaliyet gösteren kurumları olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  İstanbul Basın Yayın Yüksek Okulu Müdürlüğü,  Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı,  Anadolu Üniversitesi temsilcileri ile paydaşlık toplantıları yapılmış; iletişim eğitimi veren basın yayın yüksekokulları ve üniversiteler ile iletişim sektöründen gazeteciler, halkla ilişkiler uzmanları, reklamcıların katkısı ile 1989 yılında İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) kurulmuştur.

https://iledak.ilad.org.tr/iledak/ilad-hakkinda